Patenty so značkou «adsorpciou»

Pevné liekové formy fentanylu so zlepšenou bukálnou adsorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20885

Dátum: 21.07.2006

Autori: Stroppolo Federico, Ardalan Shahbaz

MPK: A61K 31/4468, A61K 9/20

Značky: liekové, fentanylu, formy, zlepšenou, adsorpciou, bukálnou, pevně

Text:

...s výhodou nie sú Iyofrlizované.0011 Predložený vynález ilustrujú nasledujúce príklady.Prí rava ústne dis er ovateľne tab0012 Ústne dispergovateľné tablety obsahujúce 200 g fentanylu boli zís kané nasledujúcim spôsobomB) 335,62 g sorbitolu, 516,67 g manitolu, 26,67 g aspartamu a 10 g kyseIiny citrónovej bolo granulované spolu s vodným roztokom obsahujúcim PEG a fentanyl citrát.C) na konci granulácie a sušenia bolo pridané 43,33 g arginínu vo...

Spôsob oddeľovania látok z plynného média suchou adsorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282042

Dátum: 21.08.2001

Autori: Wedde Geir, Bjarno Odd

MPK: B01D 53/83, B01D 53/10, B01D 53/68...

Značky: adsorpciou, plynného, spôsob, oddeľovania, látok, media, suchou

Zhrnutie / Anotácia:

Spracovanie plynu z elektrolytického procesu výroby hliníka za tepla suchou adsorpciou sa skladá z aspoň dvoch stupňov (3, 4). Oxid hlinitý (adsorbent) vo forme častíc prechádza cez stupne (3, 4) adsorpčného procesu protiprúdne voči plynu. Teda plyn sa spracováva čiastočne opotrebovaným adsorbentom v prvom stupni suchej adsorpcie, potom sa oddelí adsorbent, vo forme častíc, od plynu po prúde z prvého adsorpčného stupňa. Časť oddeleného...

Spôsob separácie aminokyselín a/alebo aminosulfónových kyselín adsorpciou na zeolitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281295

Dátum: 04.06.1997

Autori: Stockhammer Stefan, Schäfer-treffenfeldt Wiltrud, Drauz Karlheinz, Sextl Elfriede, Knaup Günter

MPK: C07B 63/00

Značky: aminosulfónových, kyselin, aminokyselin, adsorpciou, separácie, zeolitoch, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob separácie aminokyselín a/alebo aminosulfónových kyselín adsorpciou na zeolitoch z roztokov, ktoré obsahujú dipeptidy alebo oligopeptidy, alebo sú z nich vyrobené, spočívajúci v tom, že sa roztoky uvádzajú pri vhodnej hodnote pH, prípadne v niekoľkých krokoch, do styku so zeolitom a dipeptidy alebo oligopeptidy, ktoré zostávajú v roztoku, sa oddeľujú od aminokyselín a/alebo aminosulfónových kyselín adsorbovaných na zeolite.

Zariadenie na získavanie tetrachlóretylénu alebo benzínu alebo acetónu adsorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1119

Dátum: 03.04.1996

Autori: Davala Michal, Hrabčák Peter, Hutman Stanislav

MPK: B01D 53/18

Značky: získavanie, benzinu, zariadenie, tetrachlóretylénu, acetónu, adsorpciou

Text:

...kvapalina steká do rozdelovacej nádoby kde dochádza k oddeleníu vodnej aorganickej vrstvy a vzduch zbavený podstatnej časti vodnejpary prúdi do atmosféry. Zariadenie obsahujúce adsorbér takto pripojený ku zdroju znečistenia a ostatným pomocným médiam nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Podstatutechn.riešenia ilustrujú nasledujúce príklady uskutočnenia.z Technické riešenie bude možné využívať pri spätnom získavaní organických...

Spôsob naväzovania vysokomolekulových biologicky aktívnych látok na polytetrafluóretylénový povrch fyzikálnou adsorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242221

Dátum: 15.09.1987

Autori: Veeerka František, Grmela Vladimar

MPK: G01N 33/53

Značky: naväzovania, polytetrafluóretylénový, vysokomolekulových, aktívnych, povrch, látok, adsorpciou, spôsob, fyzikálnou, biologicky

Text:

...40 až 25 °C s následným premytím destilovanou vodou a vnesením takto aktivovaných povrchov do roztokov VBAL V koncentračnom rozmedzí od 10 do 150..dm 3 v destilovanej vode s pH od 4,5 do 8,0 alebo vodnom tlmivom roztoku s pH v rozmedzí od 4,0 do 9,6 a ich ponechaním v kľude po dobu 30 min. až 24 hodín pri teplote od 2 °C do 50 °C s následným vybratim z roztoku, opláchnutím destilovanou vodou S obsahom 10 až 1 0/0 hmot. chloridu sodného a...