Patenty so značkou «adsorbentu»

Způsob výroby adsorbentu pro odělování hlavních složek vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258110

Dátum: 15.07.1988

Autori: Papp János, Valyon József, Wilde György, Kallo Dénes

MPK: B01J 20/18

Značky: složek, hlavních, vzduchu, adsorbentu, výroby, způsob, odělování

Text:

...Al 203 p 14,75 FezOs 1,20 Na 20 1,50 K 2 O 1,65 MgO 0,52 CaO 2,02 MHD 0,32 TiO 2 0,08 ztráta žíháním 8,80Hodnoty dífrakce rentgenového záření při průchodu horninou jsou uvedeny v tabulce ll. Z refraktognamu rentgenového záření je možno .zjistit, že hornina» obsahuje mordenit, který je podmínkou pro výrobu adsorbentu způsobem podle vynálezu a který má být vi horníně obsažen nejmêně v hmotnostním množství 25 °/o.Základní difra-kčiíí ~čáry...

Způsob regenerace adsorbentů a katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247417

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lopata Václav, Novák Jan, Tolman Jioí, Floriánek Jioí

MPK: B01J 20/34, B01J 38/02

Značky: adsorbentu, katalyzátoru, způsob, regenerace

Text:

...a složení reaktivačního média a teplotního režimu ve vsádkové regenerační komoře, případně rozlolení teplot podél tunelové regenerační pece.Vvnález je blíže vysvětlen dvěma následujícími příklady regenerace reformovacího katakuzátoru a adsorbentu pro sušení uhlovodíků. Uvedené příklady regenerace byly realizoványv zařízení vsádkového typu. Časový průběh teplot, kterým je vystaven regenerovaný materiál ve vsádkovém zařízení, lze docílit i...

Zařízení k regulaci nasyceného adsorbentu sušičů nebo čističů při středotlakém zpracování kysličníku uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234168

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mokroš Vladimír, Wališ Miroslav

MPK: B01I 19/04

Značky: kysličníku, regulaci, uhličitého, adsorbentu, zařízení, čističů, středotlakém, zpracování, nasyceného, sušičů

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o zařízení, které je součástí linky na středotlaké zpracování kysličníku uhličitého a používá se vždy po určité době provozu linky. Sestává ze dvou paralelně zapojených sušičů, dvou čističů, třímédiového výměníku tepla, odlučovače vlhkosti pracovního plynu, ohřívače regeneračního plynu a odlučovače vlhkosti regeneračního plynu. Tato zařízení jsou zapojena podle vynálezu.

Způsob adsorpčního čištění směsí plynů pomocí adsorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233412

Dátum: 15.08.1986

Autor: Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/04

Značky: pomocí, způsob, plynů, adsorbentu, čištění, adsorpčního, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu adsorpčního čištění směsi plynů pomocí adsorbentu, umístěného nejméně ve dvou uzavřených nádobách pro střídavé zapínání do procesu adsorpce a regenerace, kteréžto nádoby jsou navzájem spojeny potrubím s armaturami a průtok směsi plynů a regeneračního vzduchu se provádí dopravními stroji tak, že před regenerací adsorbentu se v každé z nádob provede její odplynění pomocí vzduchu, nasávaného dopravním strojem pro směs plynů...

Způsob výroby adsorbentu s vysokou selektivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237213

Dátum: 15.06.1986

Autori: Meisel Jürgen Gera, Herzog Günter, Tschritter Hartmut, Dassler Bernd, Eisenschmidt Winfried, Diekers Günter

MPK: B01D 15/08

Značky: vysokou, výroby, způsob, selektivitou, adsorbentu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy adsorbentu s vysokou selektivitou na bázi xerogelu kyseliny křemičité pro adsorpci vysokomolekulárních organických sloučenin z vodného i nevodného roztoku, zejména pro adsorpci bílkovin z vodného roztoku, která se například provádí při stabilizaci bílkovin v nápojích připravených z rostlinných surovin, pro zlepšení jejich stability při skladování. Dosahuje se toho způsobem, při kterém se hydrogel rozmělňuje na...

Zařízení na určení sorpčních vlastností adsorbentů za nízkých teplot a vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242560

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hladík Jaroslav, Kratochvíl Gabriel, Vališ Miloslav, Liškutin Jioí

MPK: G01N 30/00

Značky: sorpčních, určení, vysokých, vlastností, adsorbentu, nízkých, zařízení, teplot, tlaku

Text:

...§ regulátoru přitápäní a odporový teploměr 3 regulátoru chlazení. výměník tepla vse solenoídovým ventilem lg, topná spirála 1, odporový teploměr § regulátoru přítápění a odporový teploměr § regulátoru chlazení jsou připojeny na měřící a regulační blok, tvořený prvním převodníkem gg, druhým převodníkam gł, regulátorem gzQ je připojen ke třetínn převodníku gg, spojeném s bodovým zapisovačom gž a číslicovým milivoltmetrem gg. Odporový platínový...