Patenty so značkou «adries»

Preklad vstupno/výstupných adries na pamäťové adresy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14950

Dátum: 08.11.2010

Autori: Lais Eric Norman, Gregg Thomas, Greiner Dan, Craddock David

MPK: G06F 12/10, G06F 13/16

Značky: preklad, adries, adresy, pamäťové

Text:

...bloku sa nastavia bitmi ochranyprístupu pole kľúč.0006 Dokument US 6,658,521 opisuje spôsob a zariadenie pre preklad adries na PCI zbernicu cez sieť inñniband.0007 Dokument US 2008/0114906 A 1 opisuje účinné riadenie špeciálnych pamäťovo mapovaných systémových prístupov.0008 Nevýhody doterajšieho stavu techniky sú prekonané a sú k dispozícii dodatočné výhody poskytnutím spôsobu podľa nároku 1, a zodpovedajúci počítačový programový produkt a...

Spôsob generovania a vyhľadávania adries

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14418

Dátum: 28.10.2009

Autori: Ikeda Masakazu, Nishimura Koichiro, Nagai Yutaka

MPK: G11B 7/007, G11B 27/24, G11B 20/12...

Značky: generovania, adries, spôsob, vyhľadávania

Text:

...môže byť rozpätie adries zväčšenébez toho aby bola nutná zmena V nastavení rozpätia.0007 Za účelom vyriešiť problém ktorý je opisovaný vyššie, má vynález črty z nezávislých nárokov. Preferované zhotoveniavynálezu sú charakterizované v sub - nárokoch.0008 Podľa vynálezu sú generované, podľa prítomnosti,neprítomnosti, alebo rozdielu v pravidlách informácie vložené do časti, alebo celku premenlivej adresy, ale nezaznamenané nadisk. Adresa...

Dynamický preklad adries s kvalifikátorom prekladových výnimiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11720

Dátum: 17.02.2009

Autori: Greiner Dan, Osisek Damian, Heller Lisa, Pfeffer Erwin

MPK: G06F 12/10

Značky: preklad, dynamický, prekladových, adries, kvalifikátorom, výnimiek

Text:

...oblasť poskytnutá zdieľaná oblasť. Sú taktiež poskytnuté inštrukcie, ktoré umožňujú semi-privilegovanému programu pristupovať kviac než len jednému takému priestoru adries.0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries z niekoľkých rôznych priestorov adries. Napríklad na systéme IBM System zprocesor sa tieto priestory adries nazývajú primárny priestor adries,sekundárny priestor adries, a priestory adries špeciñkované...

Zabezpečenie nepriamej dátovej adresácie v systéme na vstupno/výstupné spracovanie, kde zoznam nepriamych dátových adries je nesúvislý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8987

Dátum: 10.02.2009

Autori: Flanagan John, Huang Catherine, Riedy Dale, Njoku Ugochukwu, Kalos Matthew, Casper Daniel, Yudenfriend Harry, Sittmann Iii Gustav, Bendyk Mark

MPK: G06F 13/10

Značky: zabezpečenie, systéme, nesúvislý, spracovanie, nepriamych, adries, dátovej, adresácie, nepriamej, zoznam, datových

Text:

...adries (transport indirect data address list, TlDAL) musí byť obsiahnutý vjedinej stránke, ktorá je 4 kilobajty dlhá, čo0007 US 5,584,039 A opisuje spôsob poskytovania nepriamej dátovejadresácie pri VN subsystéme.0008 Vynález poskytuje spôsob, ktorý je opísaný vnároku 1, a0009 Látka, ktorá sa považuje za tento vynález, sa zvlášť vyzdvihuje a presne nárokuje v nárokoch vzávere špecifikácie. Predchádzajúce a ďalšie predmety, znaky a...

Dynamický preklad adries s ochranou vyzdvihovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14022

Dátum: 05.01.2009

Autori: Pfeffer Erwin, Webb Charles, Slegel Timothy, Gainey Charles, Osisek Damian, Heller Lisa, Greiner Dan

MPK: G06F 12/10, G06F 12/14

Značky: adries, vyzdvihovania, preklad, dynamický, ochranou

Text:

...úplne odlišného priestoru adries pre každého užívateľa, a teda vytvorenia úplného odizolovania,alebo môže byť namapovaním časti každého priestoru adries na jedinú spoločnú úložnú oblasť poskytnutá zdielaná oblasť. Sú tiež poskytnutéinštrukcie, ktoré umožňujú semi-privilegovanému programu pristupovať k viac než len jednému takému priestoru adries.0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries z niekoľkých rôznych...

Dynamický preklad adries s riadením formátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13934

Dátum: 05.01.2009

Autori: Heller Lisa, Pfeffer Erwin, Greiner Dan, Webb Charles, Slegel Timothy, Osisek Damian

MPK: G06F 12/10

Značky: formátů, riadením, preklad, dynamický, adries

Text:

...poskytnutí úplne odlišného priestoru adries pre každého užívateľa, a teda vytvorenia úplného odizolovania,alebo môže byť namapovaním časti každého priestoru adries na jedinú spoločnú úložnú oblasť poskytnutá zdielaná oblasť. Sú tiež poskytnutéinštrukcie, ktoré umožňujú semi-privilegovanému programu pristupovať k viac než len jednému takému priestoru adries.0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries z niekoľkých...

Dynamický preklad adries so správou rámca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11721

Dátum: 05.01.2009

Autori: Gainey Charles, Sittmann Iii Gustav, Greiner Dan, Heller Lisa, Osisek Damian, Slegel Timothy

MPK: G06F 9/30, G06F 12/14, G06F 12/10...

Značky: preklad, rámca, dynamický, správou, adries

Text:

...úplného odizolovania, alebo môže byť namapovanim časti každého priestoru adries na jedinú spoločnú úložnú oblasť poskytnutá zdielaná oblasť. Sú taktiež poskytnuté inštrukcie, ktoré umožňujúsemi-privilegovanému programu pristupovať kviac než len jednému takému0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries zniekoľkých rôznych priestorov adries. Tieto priestory adries sa nazývajú primárny priestor adries, sekundárny...

Zapojenie pre generovanie adries videostránky operačnej pamäte mikropočítača s diskrétnym videoprocesorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256590

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kišš Roman

MPK: G06F 9/22

Značky: zapojenie, videostránky, generovanie, adries, pamäte, videoprocesorom, operačnej, diskrétnym, mikropočítača

Text:

...výstup 33 hradla 3 je spojený s druhým vstupom 22 nastaviteľněho binárneho čítača riadku 2. Na pamäť 1 je privedený režim voľby 11 a na nastaviteľný binárny čítač riadku 2 je prívedený vstup 24 čítača.Princíp činnosti spočíva v tom, že sa generuje prvá počiatočná adresa videoúdaja začínajúceho na začiatku každého zobra 4zovaného riadku obrazu a v ďalšom sa táto adresa posúva o jedno adresné nasledujúce miesto prierastkového vstupu 24 čítača....

Zapojenie adresovej logiky mikroprogramového automatu pre generovanie adries mikroinštrukcií pomocou permutačných operácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 248109

Dátum: 15.01.1987

Autor: Jelšina Milan

MPK: G06F 9/22

Značky: generovanie, adries, zapojenie, operácií, pomocou, adresovej, automatu, mikroinštrukcií, mikroprogramového, permutačných, logiky

Text:

...siet PS generuje signály s významom ,požadovanej adresy Vetvenia. segment RP registra RGM mikr-oinštrukcii sa použije pre generovanie ria-diacich signalov. R, ktorými mikroprogramový automat riadi činnosť riadeného objektu.Na obr. 2 je znázornený príklad logickej schémy zapojenia adresovej logiky s permutačnou sieťou pre generovanie adries najviac sedemcestného vetvenia V mikroprograme s možnosťou použitia siedmich perniutačných...