Patenty so značkou «aditivum»

Kozmetické aditívum s komplexačnými, dispergačnými a antimikrobiálnymi účinkami obsahujúce alkalické polyfosfáty a kozmetický prípravok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7228

Dátum: 04.08.2015

Autori: Thauern Henrike, Staffel Thomas, Brix Gabriele

MPK: A61K 8/24, A61K 8/29, A61K 8/19...

Značky: antimikrobiálnymi, obsahujúce, obsahom, aditivum, účinkami, prípravok, polyfosfáty, alkalické, kozmetické, dispergačnými, kozmetický, komplexačnými

Text:

...maslo, sójový olej, slnečnicový olej, olej z vlašských orechov,olej z pšeničných klíčkov a živočíšne tuky, ako sú maslo a norkový olej, rovnako ako prírodné vosky, napríklad včelí vosk a lanolín.Kozmetický prípravok s aditívom podľa technického riešenia spravidla obsahuje navyše jednu alebo viac z nasledujúcich prísad- aniónové emulgátory, napríklad cetylstearylsíran sodný alebo glycerínové zlúčeniny mastných kyselín esteriñkované...

Aditívum procesu horenia pevných fosílnych palív a spôsob stabilizácie procesu horenia týmto aditívom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287985

Dátum: 30.07.2012

Autori: Kortán Zdeněk, Pinc František

MPK: C10L 9/00, C10L 10/00

Značky: aditívom, stabilizácie, pevných, palív, procesu, spôsob, týmto, horenia, fosílnych, aditivum

Zhrnutie / Anotácia:

Aditívum pozostáva z mäsokostnej múčky s výhrevnosťou vyššou ako 18 MJ/kg, s obsahom prchavej horľaviny vyšším ako 60 % hmotn., z obsahu uhlíka nad 30 % hmotn. a z vody do 3,5 % hmotn.Aditívum sa pridá do pevného paliva pred jeho spaľovaním v množstve do 11 % hmotn.

Aditívum z odpadov výroby oxidu hlinitého na hutnícke účely a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5977

Dátum: 05.12.2011

Autori: Ladomerský Juraj, Nosáľ Emil, Jančovič Peter, Matějka Miroslav, Hroncová Emíla

MPK: C21C 7/04, C04B 35/101

Značky: odpadov, spôsob, oxidů, hlinitého, aditivum, hutnické, účely, výroby

Text:

...hmotn. neželezných kovov a až do 30 keramiky a skla v množstve l - 10 hmotn. z celkovej hmotnosti zmesi a následnom briketovaní a vytvrdzovani.Účelom úžitkového vzoru je teda konvertovať odpadový červený kal do tuhej formy (skusovanie), aby sa mohol vsádzkovať do kuplovej pece pri výrobe liatin alebo iných taviacich peci a ovplyvňovať priebeh a výsledok tavby. Zo skládky odobratý červený kal z výroby oxidu hlinitého po predúprave spĺňa...

Aditívum hárku zo suchej jemnej buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18005

Dátum: 05.08.2010

Autori: Jiang Jianer, Sealey James

MPK: D21C 9/00

Značky: hárku, suchej, buničiny, jemnej, aditivum

Text:

...na suchom konci.0013 Sieť sa môže výhodne vysušiť na obsah vlhkosti v rozmedzí 0 až 70 . Tento rozsah zahmuje všetky hodnoty a podrozsahy medzi nimi, vrátane O, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5,0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,60, 65, 70 alebo akúkoľvek ich kombináciu alebo rozsah. V jednom uskutočnení sa sieť vysuší na obsah vlhkosti 70 . V inom uskutočnení sa sieť vysuší na obsah...

Spôsob a aditívum na digesciu organickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11329

Dátum: 28.11.2006

Autor: Ejlertsson Jörgen

MPK: C02F 11/04, C02F 3/28, C12P 5/02...

Značky: spôsob, organickej, aditivum, digesciu, hmoty

Text:

...kovov. 0014 Tento cieľ bol dosiahnutý metódou výroby bioplynu anaeróbnou digesciou organickej hmoty, ktorej podstata spočíva vtom, že sa- do organickej hmoty pridáva kobalt, železo a kyselina chlorovodíková takým spôsobom, aby pomer medzi takto pridaným kobaltom a železom bol v rozmedzí od 1 80 do 1 15000, vyjadrené ako hmotnostný pomer, a ďalej aby pomer medzitakto pridaným železom a kyselinou chlorovodíkovou bol v rozmedzí od 1 3...

Enkapsulované gumárenské aditíva vo forme mikrokapsulí s polymérovou stenou a s jadrom obsahujúcim aspoň jedno gumárenské aditívum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5188

Dátum: 28.07.2006

Autori: Hensel Manfred, Jobmann Monika, Rafler Gerald

MPK: C08K 9/00

Značky: jedno, enkapsulované, aditivum, formě, stěnou, mikrokapsulí, jadrom, gumárenské, obsahujúcim, aditiva, aspoň, polymérovou

Text:

...polyméru. Rozhodujúce pre voľbu spôsobu prípravykapsulí je rozpustnosť polyméroveho materiálu stien alebo matrice vorganickom rozpúšťadle, ako aj znášanlivosť enkapsulovanej alebo zapuzdrenej účinnej látky s týmto rozpúšťadlom.0007 Vlastnosti systémov vo forme mikročastíc obsahujúcich dve alebo viacero látok je možne použiť rozličnými spôsobmi v oblasti surovín ako aj pri optimalizácii technologických procesov aj materiálov. Takýmito...

Karbónová čerň ako zahrievacie aditívum do polyestéru a polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4162

Dátum: 01.11.2005

Autori: Harrison David, Davis

MPK: B29C 51/10, B29C 49/06, B29C 49/08...

Značky: aditivum, polypropylénu, karbónová, čerň, zahrievacie, polyesterů

Text:

...prídavku týchto aditiv, V závislosti na požadovanej hladine zlepšeniazahrievania, sú obecne medzi 5 a 100 ppm.Zlepšenie zahrievania u PET bolo rovnako ukázané s použitím antimónových kovových častíc. Tieto častice sú zvyčajne získané chemickou reakciou medzi antimónovým polymerizačným katalyzátorom a redukčným činidlom (napr. kys. fosforovou) behom fáze polymeračného odmäku, ako jeZatiaľ čo vylepšenie zahrievania, opísane vyššie, sa...

Aditívum disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2922

Dátum: 10.07.2001

Autori: Cingelová Jarmila, Macho Vendelín, Gaman Ľuboš, Sroková Iva, Hojč Ján, Beňo Ľuboš, Mazanec Ján, Lucký Martin

MPK: C08K 5/17

Značky: kopolymerů, vinylchloridu, suspenzie, homopolymerů, aditivum, disperzie

Text:

...dusičnanov, dusitanov,fosrorečnanov, mravčanov a octanov a vodorozpustná sol alkalickej zeminy je vybraná spomedzi dusičnanov, dusitanov, hydrofosforečnanov, mravčanov a octanov horčíka avápnika. .Dalej, najmenej jeden alkanolamin je vybraný spomedzi alifatických monoalkanolamínov,dialkanolaminov, trialkanolamínov, ako monoetanolamínu, monoizopropanolaminu,monobutanolaminu, dietanolamínu, trietanolaminu, diizopropanolamínu,...

Aditívum na zníženie obsahu chrómanov v cementoch a výrobkoch obsahujúcich cement

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2859

Dátum: 10.05.2001

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel, Orság Zdeno

MPK: C04B 22/00, C04B 22/10, C04B 24/00...

Značky: chrómanov, výrobkoch, aditivum, cement, cementoch, obsahu, obsahujúcich, zníženie

Text:

...alebogranulovaný produkt, ktorý v analytickom vyjadrení obsahuje najmenej 30 hmotn. P 8203,výhodne viac než 60 hmotu. FegOą sčasti, výhodne celkom v oxidačnom stupni II a sčasti,výhodne celkom rozpustného vo vode.Nadbytočný uhličitan železa je možné sčasti alebo celkom nahradiť práškovým materiálom, ktorým môže byť najmä siderit, ankerit, vápenec, elektrárenský popolček,cement, odprašky zelektroñltrov, cementárska surovinová múka, zeolit,...

Aditívum a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281687

Dátum: 29.04.2001

Autori: Dénes Ferenc, Auer János, Kovács Magda, Bartha László, Baladincz Jenó, Deák Gyula, Hancsók Jenő, Kis János

MPK: C10M 159/12, C10M 177/00, C10M 133/52...

Značky: přípravy, spôsob, aditivum

Zhrnutie / Anotácia:

Aditívum do mazacích olejov do spaľovacích motorov, obsahujúce imidové a/alebo esterové, a/alebo esteramidové deriváty reakčného produktu nenasýteného polyizobutylénu a určitých nenasýtených reaktívnych dikarboxylových kyselín a/alebo ich anhydridov, zahrnujúce reakčný produkt polyizobutylénu s číselnou priemernou molekulovou hmotnosťou 800 až 15000 a nenasýtenej reaktívnej dikarboxylovej kyseliny a/alebo jej anhydridu, prednostne...

Aditívum do polypropylénu pre zníženie pretrhavosti a zníženie množstva odpadu pri dlžení polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 248085

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: D01F 6/46, C08K 5/09

Značky: polypropylénových, zníženie, polypropylénu, odpadů, pretrhavosti, množstva, vlákien, dlžení, aditivum

Text:

...teploty vedľajšieho extrúnderavýkon vedľajšieho extrúdera 11,524 kg/hteplota ohrevu manžety trubky medzi vedľajším extrü-derom a základným tavným agregátom 260 °Cteploty odporového ohrevu základného tavného agregátu 245 až 260 °Cteplota »dinylových pár pri základnom tavnorn agregáteteplota dinylových pár pri rozvodných vetvách 250 °Cteplota zvlákňovacich miest 250 až 260 °Ctlak taveniny za taviacou časťou základného tavného agregátu 6,9...

Aditivum ke zlepšení reologických vlastností nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233531

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kovařík Ludvík, Procházka Vlastislav

MPK: C09D 7/06

Značky: reologických, nátěrových, zlepšení, aditivum, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aditiva ke zlepšení reologických vlastností nátěrových hmot. Podstatou vynálezu jsou manganatá mýdla kalafuny, alifatických karboxylových kyselin s počtem 6 až 24 atomů uhlíku nebo směsi těchto mýdel, popřípadě rozpuštěné v organických rozpouštědlech s přídavkem silikonového oleje, připravitelná ze syntetických nebo přírodních minerálních sloučenin manganu nebo manganu kovového reakcí s kalafunou, alifatickými karboxylovými...

Aktivované aditivum pro odsiřování plynů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223916

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ouhrabka Miloslav, Novák Emil, Jílek Pavel

Značky: plynů, přípravy, způsob, aktivované, odsířování, aditivum

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované aditivum pro odsiřování plynů, vyznačené tím, že sestává z aditiva v pevné formě, tvořeného alespoň jedním oxidem, hydroxidem, uhličitanem, hydrouhličitanem nebo siřičitanem kovu alkalických zemin, a dále z roztoku aktivační látky, kterou je alespoň jedna anorganická nebo organická kyselina nebo jedna sůl silné anorganické nebo organické kyseliny alkalického kovu, amonia nebo kovu alkalických zemin, nebo oxid nebo hydroxid...