Patenty so značkou «aditiva»

Výživové aditíva a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7331

Dátum: 07.01.2016

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 11/10, C05G 1/00

Značky: použitie, výživově, aditiva

Text:

...postreku, s výnimkou fosforečnanov tiež ich značná korózna agresivita proti kovom, vo väčšine prípadov nízka rozpustnosť vo vode (pri 20 °C KCI 25,5 g, K 2 SO 4 10 g, KNO 3 24,1 g, KHSO 4 33,8, K 2 CO 3 52,6 g na 100 g roztoku), nevhodná chemická reakciaRiešenie podľa ÚV 3356 (PÚV 195 - 2002) popisuje kvapalné koncentráty draslíka určené predovšetkým na foliárnu aplikáciu na báze roztokov draselných solí kyseliny...

Použitie 2-amino-2-etyl-1,3-propándiolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrnujúcich uhličitan vápenatý pri udržiavaní stabilnej vodivosti suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20819

Dátum: 12.07.2013

Autori: Gane Patrick, Ippolito Fabio, Buri Matthias, Rentsch Samuel

MPK: C09C 1/02

Značky: aditiva, uhličitan, suspenzie, stabilnej, materiálov, zahrňujúcich, vápenatý, vodných, 2-amino-2-etyl-1,3-propándiolu, vodivosti, použitie, udržiavaní, suspenziach

Text:

...ktoré môžu byť použité na zvýšenie pH vodnej suspenzie materiálov zahmujúcich uhličitan vápenatý sú aditíva, ktorá neobsahujú hydroxidové ióny, alektoré generujú tieto ióny pri reakcii s vodou.0016 Týmito aditívami môžu byť soli, ako sú sodné soli slabých kyselín. Príklady tohto typu aditíva by zahmovali octan sodný, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan draselný a alkalické0017 Ďalšou možnosťou je použitie aditív na báze dusíka, ktoré...

Polypropylénová kompozícia so zlepšeným zadržaním aditíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20079

Dátum: 18.09.2012

Autor: Terlinden Geoffroy

MPK: C08K 5/00, C08L 23/10

Značky: zadržaním, kompozícia, aditiva, polypropylénová, zlepšeným

Text:

...kompozície majúcej lesk napriek prítomnosti0009 Ďalej je predmetom predloženého vynálezu poskytnutie polypropylénovej kompozície, kde hladina aditíva sa môže znížiť pri zachovaní rovnakého účinku alebo kde rovnaká hladina vedie do zvýšenej doby životnosti výrobku obsahujúceho uvedenú0010 Navyše je predmetom predloženého vynálezu poskytnutievýrobku majúceho tieto vlastnosti.0011 Ktorýkoľvek 2 týchto cieľov sa môže dosiahnuť buďjednotlivo...

Chemické aditíva a ich použitie pri destilačnej procesnej operácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19280

Dátum: 10.02.2012

Autori: Gross Jeffrey, Pankonen Mccord, Sheppard Paul

MPK: C12P 7/06, C11B 1/10, C11B 13/00...

Značky: aditiva, procesnej, destilačnej, operácií, chemické, použitie

Text:

...je stále príležitosť vylepšiť proces extrakcie oleja na ďalšie maximalizovanie komerčnej hodnoty procesu. Technológie zvláštneho záujmu sú tie, ktoré nevyžadujú prijatie investičných nákladov na zavedenie nového mechanického riešenia a/alebo významnej zmeny procesu, ako sú použitie extrakčného0007 Predložený vynález oznamuje metódu zahrnujúcu krok prídavku chemického aditíva na zlepšenie separácie oleja z procesných tokov (celé výpalky...

Použitie 2-aminoetanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16804

Dátum: 31.05.2011

Autori: Gane Patrick, Rentsch Samuel, Buri Matthias

MPK: C09C 1/02, D21H 17/67

Značky: suspenziach, vápenatý, uhličitan, materiálov, vodných, 2-aminoetanolu, aditiva, zahrňujúcich, použitie

Text:

...možnosť je použiť aditíva na báze dusíka, vrátane napríklad amoniaku, amínov aamidov, aby sa zvýšilo pH suspenzíe materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý.0018 Všetky vyššie uvedené prísady zvyšujú pH vodnej suspenzíe podľa bežného mechanizmu, ktorým je poskytnutie alebo vytvorenie hydroxidových iónov v suspenzii po0019 Z literatúry je známe, že zvýšenie koncentrácie hydroxidového íónu za alkalických podmienok vedie zároveň k zvýšeniu...

Použitie 2-aminoetanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14146

Dátum: 07.06.2010

Autori: Gane Patrick, Rentsch Samuel, Buri Matthias

MPK: D21H 17/67, C09C 1/02

Značky: 2-aminoetanolu, uhličitan, vápenatý, aditiva, suspenziach, materiálov, použitie, zahrňujúcich, vodných

Text:

...vodou.0015 Takéto aditíva môžu byť soli, ako sú sodné soli, slabých kyselín. Príklady tohto typu aditív zahrňujú octan sodný, hydrogenuhličitan sodný, EP 2 392 622 34 549 M0016 Ďalšia možnosť je použiť aditíva na báze dusíka, vrátane napríklad amoniaku, amínov a amidov, aby sa zvýšilo pH suspenzie materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý.0017 V tomto ohľade odborník v danej problematike pozná W 0 2009/017660 A 2, rovnako ako doterajší stav...

Použitie polyetylenimínov ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11078

Dátum: 27.01.2010

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Rentsch Samuel

MPK: C09C 1/02

Značky: uhličitan, použitie, materiálov, vápenatý, suspenziach, vodných, aditiva, polyetylenimínov, obsahujúcich

Text:

...obsahujúcich uhličitanvápenatý, sú aditíva obsahujúce hydroxid, a najmä sa jedná oalkalické hydroxidy a hydroxidy kovov alkalických zemín.0013 Napríklad patent US 6 991 705 označuje zvýšenie alkalinity suspenzie buničiny, ktorá môže obsahovať uhličitan vápenatý, kombináciou zavádzania hydroxidu alkalického kovu, ako je napríklad hydroxid sodný a oxidu uhličitého.0014 Hydroxid draselný, hydroxid horečnatý a hydroxid amónny sú ďalšie také...

Použitie 2-((1-metylpropyl)amino)etanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14367

Dátum: 25.01.2010

Autori: Gane Patrick, Rentsch Samuel, Buri Matthias

MPK: C09C 1/02

Značky: vodných, materiálov, vápenatý, uhličitan, aditiva, zahrňujúcich, použitie, suspenziach, 2-((1-metylpropyl)amino)etanolu

Text:

...jeden alebo viac tenzidov tvoriacich suspendačný systém, jedno alebo viac suspendovaných abrazív, C 2-C 6 alkanolamín a uhľovodíkové spolurozpúšťadlo, je opísaný vo WO 98/49261.0016 W 0 98/56988 sa týka procesu stabilizácie pH suspenzie buničinypufračnými činidlami a procesu výroby papiera zo stabilizovanej suspenziebuničiny. Alkalita suspenzie buničiny je zvýšená kombináciou pridávania hydroxidu alkalického kovu a pridávania oxidu...

Kompozícia aditíva na výrobu papiera, spôsob zvýšenia pevnosti mokrej papierovej siete a použitie tejto kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 287135

Dátum: 14.12.2009

Autori: Niinivaara Veikko, Luukkonen Kari

MPK: D21H 21/14, D21H 17/00

Značky: siete, tejto, papierovej, mokrej, kompozície, výrobu, spôsob, použitie, papiera, pevnosti, zvýšenia, aditiva, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kompozícia aditíva na výrobu papiera pridávaná do kašovitej masy pred tvorbou siete, ktorá ako základnú zložku obsahuje zložku vyrobenú zo škrobu, ktorého molekulová hmotnosť bola znížená na úroveň Brookfieldovej viskozity od 10 do 400 mPas v 5 % suspenzie škrobu a 60 °C, a ktorého katiónový náboj bol kationizovaný kationizačným roztokom použitím kvartérnej zlúčeniny dusíka na náboj nižší ako 4 mekv/g a ďalej obsahuje najmenej jednu...

Koncentrát aditíva na nežmolkujúcu úpravu polyesterových vlákien a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5223

Dátum: 06.08.2009

Autori: Šofranko Jozef, Brejka Ondrej

MPK: C08J 3/00, C07C 31/00, C08G 77/00...

Značky: polyesterových, spôsob, aditiva, koncentrát, vlákien, přípravy, nežmolkujúcu, úpravu

Text:

...pozostáva z prípravy homogénnej práškovej zmesi (premixu) v turbulentných alebo fluidných rýchlomiešačkách a jej spracovávaním na 2-vretenovom extrúderi so súhlasne rotujúcimi vretenami pri teplotnom režime, zaručujúcom teplotu taveniny do 230 °C.Podstatou tiež je, že polyméme koncentráty aditíva pentaerytritol, vyrobené uvedeným spôsobom, sú vhodné pri optimálnom dávkovaní na prípravu jemných polyesterových vlákien so zlepšenou odolnosťou...

Použitie 2-amino-2-metyl-1-propanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12198

Dátum: 05.08.2009

Autori: Rentsch Samuel, Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C09C 1/02

Značky: vápenatý, aditiva, uhličitan, 2-amino-2-metyl-1-propanolu, materiálov, vodných, suspenziach, obsahujúcich, použitie

Text:

...nežiadúceho rozpusteniauhličitanu vápenatého po kontakte s kyslým prostredím počas0011 Takých aditív regulujúcich pH použitých vo vodnej suspenzii suspenzých materiálov obsahujúcich uhličitanvápenatý je odborníkom V danom obore dostupných mnoho.0012 Prvá skupina aditív, ktorú je možné použiť na zvýšenie pH hodnoty vodnej suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý sú aditíva obsahujúce hydroxid, a sú najmä hydroxidy0013...

Aditíva na lepenie papiera, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11390

Dátum: 24.04.2009

Autori: Struck Oliver, Werner Martin, De Jong Aaldert Johannes

MPK: C07D 307/60

Značky: papiera, spôsob, přípravy, aditiva, použitie, lepenie

Text:

...olefíny, ktoré boli izomerizovane pomocou pentakarbonylu železa ako katalyzátora, je pri použití ako činidla na lepenie papiera podstatne nižšia, než v prípade použitia ASA zlúčenín na báze ízomerizovaných0007 EP 1 424 322 zverejňuje derivát rozvctvenej alkenyl jantárovej kyseliny s nízkou molekulovou hmotnosťou získateľný pôsobením polyizobutylénu s nízkou molekulovou hmotnosťou majúceho približne 8 až 32 atómov uhlíka, a v ktorom najmenej...

Koncentrát aditíva na termostabilizáciu polyamidových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 286263

Dátum: 23.05.2008

Autori: Krivoš Štefan, Šofranko Jozef, Brejka Ondrej, Meriač Eduard

MPK: D01F 6/00, D01F 11/00

Značky: termostabilizáciu, aditiva, vlákien, koncentrát, polyamidových

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty aditíva na termostabilizáciu polyamidových vlákien pozostávajú zo zmesi anorganických termostabilizátorov, a to jodidu draselného (KI), jodidu meďného (CuI) a stearátu horečnatého (MgSt) v pomere 8/1/1 v množstve 2 až 20 % hmotn., kvapalného dispergátora na báze esteru kyseliny stearovej od 0,5 do 2,0 % hmotn., polymérneho nosiča na báze PA6 polyméru výhodne s relatívnou viskozitou 3,2 až 3,3 a obsahom 78,0 až 96,5 % hmotn.,...

Koncentráty antimikrobiálneho aditíva na aditivovanie syntetických vlákien a plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286186

Dátum: 14.04.2008

Autori: Krivoš Štefan, Brejka Ondrej, Mezovský Milan

MPK: D06M 11/00

Značky: vlákien, syntetických, koncentráty, aditiva, antimikrobiálneho, aditivovanie, plastov

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty antimikrobiálneho aditíva na aditivovanie syntetických vlákien a plastov pozostávajú z antimikrobiálneho aditíva na báze striebra na anorganickom nosiči výhodne v množstve od 10 do 30 % hmotn. vhodného pre každý polymér, polymérneho nosiča na báze polypropylénu, polyesteru alebo polyamidu výhodne v množstve od 0,66 do 89,0 % hmotn. a dispergátora, prípadne stabilizátora, v celkovom množstve výhodne od 1,0 do 4,0 % hmotn.

Enkapsulované gumárenské aditíva vo forme mikrokapsulí s polymérovou stenou a s jadrom obsahujúcim aspoň jedno gumárenské aditívum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5188

Dátum: 28.07.2006

Autori: Hensel Manfred, Rafler Gerald, Jobmann Monika

MPK: C08K 9/00

Značky: polymérovou, obsahujúcim, stěnou, enkapsulované, jedno, gumárenské, formě, aditivum, jadrom, aditiva, aspoň, mikrokapsulí

Text:

...polyméru. Rozhodujúce pre voľbu spôsobu prípravykapsulí je rozpustnosť polyméroveho materiálu stien alebo matrice vorganickom rozpúšťadle, ako aj znášanlivosť enkapsulovanej alebo zapuzdrenej účinnej látky s týmto rozpúšťadlom.0007 Vlastnosti systémov vo forme mikročastíc obsahujúcich dve alebo viacero látok je možne použiť rozličnými spôsobmi v oblasti surovín ako aj pri optimalizácii technologických procesov aj materiálov. Takýmito...

Zariadenie a spôsob aplikácie krmivového aditíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1153

Dátum: 24.04.2003

Autori: Lebeda Joseph, Oepping James, Oetjen Gabi, Oetjen Ralf, Dopp Seigfried, Ruser Barbara, Kleinmans Jakob

MPK: A01F 1/00, A01M 7/00

Značky: zariadenie, aplikácie, krmivového, aditiva, spôsob

Text:

...zariadenie obsahujúce (a) nádobu na kvapalinu, (b) dávkovacie čerpadlo na aditíva vkvapalnej komunikácii s uvedenou nádobou na aditíva, (c) postrekovaciu dýzu v kvapalnej komunikácii s čerpadlom a (d) elektrické riadiace prostriedky na spúšťanie čerpadla na poskytovanienastaviteľného prívodu kvapaliny do postrekovacej dýzy, ako je požadované, 3pričom uvedená nádoba je nádoba na koncentrované krmivové aditívum vytvorené kombináciou krmivového...

Aditíva pre práškové laky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2685

Dátum: 21.11.2002

Autori: Chinellato Robertino, Cavalieri Roberto, Morre Peter, Gazzea Sergio, Hobisch Gerald

MPK: C09D 5/03, C09D 7/06

Značky: aditiva, práškové

Text:

...a aspoň jednou radikálovo polymerizovateľnou CC dvojitou väzbou, zvolené zhydroxyalkylesterov olefinicky nenasýtených karboxylových kyselín a mono- a bishydroxyalkylesterov olefinicky nenasýtených dikarboxylových kyselín, b) alkylestery jednoducho olefinicky nenasýtených monokarboxylových kyselín alebo dialkylestery oleñnicky nenasýtených dikarboxylových kyselín alebo ich zmesí, pričom aikylové zvyšky majú 1 až 18 uhlíkovýchatómov a...

Použitie neutrálnej soli monoesteru alebo diesteru kyseliny sulfojantárovej s alkalickými kovmi ako aditíva do bezolovnatých benzínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280988

Dátum: 08.03.1995

Autori: Koliander Werner, Buchsbaum Alexander

MPK: C10L 1/24, C10L 1/14

Značky: sulfojantárovej, použitie, benzínov, alkalickými, aditiva, kyseliny, bezolovnatých, neutrálnej, diesterů, monoesterů, kovmi

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie neutrálnej soli monoesteru alebo diesteru kyseliny sulfojantárovej s alkalickými kovmi v kombinácii s aspoň jedným detergentom bez obsahu popola, ako i prípadne s inými známymi prísadami, vhodnej ako aditívum do bezolovnatých motorových benzínov na zníženie, prípadne zabránenie opotrebeniu sediel ventilov.

Zařízení k odsiřování spalin za použití páleného nebo/a hašeného vápna jako suchého aditiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265580

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: páleného, suchého, použití, vápna, spalin, zařízení, aditiva, hašeného, odsířování

Text:

...spalinovýoh trysek ve funkcí vyhřívačü 1. Mezi výpust Ě a vstup 1, dále mezi výstup 2 a napojení gg. a konečně na zpětném potrubí E poblíž třídiče 3 jsou zapojeny tři parní trysky ve funkci přístroje gg pro pohon směsi plynu a prachu, napojené na zdrojg suché vodní páry, kterým je parní kotel, jehož ohniště je zdrojem il spalín hnědého uhlí. Mezi výpustí É a vstupem 1 do třídiče 3 je zapojen ventilátorový drtič lg. Mezi napojením lg a...

Způsob kvalitativní analýzy a stanovení poměrného i absolutního zastoupení alkylesteroých složek metakrylátového aditiva pro mazací oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257027

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horáková Bohumila, Cee Aleš

MPK: G01N 33/30

Značky: absolutního, stanovení, kvalitativní, složek, způsob, zastoupení, mazací, analýzy, metakrylátového, oleje, poměrného, alkylesteroých, aditiva

Text:

...Yanovskyho.Analýzu lze provést také tak, že technický vzorek aditíva se podrobí nejprve dialýze za použití petroléteru. Niže uvedené příklady ílustrují provedení postupu analýzy podle vynálezu.0,6 g směsi monomerních esterů kyseliny metakrylové o složení 0,1 g n-butylesteru kyse 3 257027165 OC/15 mm), 0,1 g n-dodecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 145 až 165 DC/5 mm), 0,1 g hexadecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 170 až 212 OC/5...

Způsob využití odpadního tepla kouřových plynů z výroby slínku křemičitanového cementu a současné výroby aglomerovaného aditiva pro odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245128

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kenessey Ágnes, Tardos László

MPK: F28C 3/12

Značky: výroby, tepla, způsob, cementů, odsířování, slínku, kouřových, křemičitanového, současné, spalin, využití, plynů, aglomerovaného, odpadního, aditiva

Text:

...značné energetické ztráty.Většina výše uvedených nevýlhod je ve značné míře odstraněna způsobem využití odpadního tepla ksouřových plynů za disperzními výměníky tepla při výrobě slínlku křemíčitanového cementu suchým způso 245128bem podle vynálezu, při němž se výše zmíněných kouřových plynů ponejvíce o »teplotě 250 ~ 450 C používá k odpařování vody z vodných suspenzí jemných prachových částíc rozstřikovaných do proudu řečených...

Způsob dávkování odsířovacího aditiva tvořeného alkalickými zeminami v práškových ohništích kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243437

Dátum: 14.08.1987

Autor: Hakenberg Walther

MPK: F23C 11/02

Značky: ohništích, odsířovacího, práškových, způsob, tvořeného, zeminami, dávkování, kotlů, alkalickými, aditiva

Text:

...frontu zápalu ve hlavním práškovacím ohništi,jehož uhelný prášok v důsledku této stabilizace může být i zatižen přídavkem aditíva.Do pomocného přiřazeného přídavného fluidního ohniště je aditivum přiváděno pouze v takovém množství, aby nebyl ohrožen jeho stabilní apalovací proces, tj. aby popelnatost paliva e aditivem v sušině nepřekročila 75 .Hlavní výhodou je možnost převedeni velkych kotelních jednotek elektrárenských bloků na...