Patenty so značkou «adhézny»

Adhézny prostriedok na báze očkovaného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13451

Dátum: 28.01.2010

Autori: Quillet Laurent, Gerbaulet Arnaud, Devisme Samuel

MPK: C08L 23/06, C09J 123/06, C08L 23/08...

Značky: prostriedok, báze, očkovaného, polyetylénu, adhézny

Text:

...(A 2) odlišnýrn od (Al), pričom uvedená zmes (Al) a(A 2) je ko-očkovaná nenasýteným funkčným monomérom, pričom hmotnostný obsah funkčného monoméru vzhľadom k (A) je v rozmedzí od 30 do 100000 ppmo od 25 do 98 ne-očkovaného polyetylénu (B) získaného metalocénovou katalýzou, ktorý má hustotu v rozmedzí od 0,900 do 0,965Tento nový prostriedok vykazuje dobrú adhéziu pri teplote miestnosti alebo pri vysokej teplote (napríklad 80 °C) s mnohými...

Adhézny prípravok na báze kopolymérov etylénu, vhodný na extrúzne nanášanie a extrúznu lamináciu na rôzne povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10974

Dátum: 13.12.2005

Autori: Pascal Jérôme, Rauline Damien, Chopinez Fabrice

MPK: C09J 123/08

Značky: adhézny, vhodný, báze, extrúznu, etylénu, extrúzne, povrchy, rôzne, nanášanie, kopolymérov, prípravok, lamináciu

Text:

...Príkladmi akrylátu alebo metakrylátu alkylovej skupiny sú najmä metylakrylát, etylakrylàt, nbutlylakrylát, izobutylakrylat a 2-etylhexylakrylát.0020 Najčastejšie sa používa metylakrylál a n-butylakrylát.-3 0021 Výhodne, adhézna zmes je charakterizovaná tým, že funkčný komonomér je vybraný zo skupiny kyselina, anhydrid alebo epoxíd.0022 Výhodne, skupina je vybraná spomedzi zlúčenín karboxylových kyselín alebo ich derivátov anhydridov...

Kompozitný element obsahujúci polyuretánový adhézny aktivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1031

Dátum: 07.08.2004

Autor: Calgua Erwin

MPK: B32B 5/18, B32B 27/40

Značky: polyuretanový, kompozitný, aktivátor, obsahujúci, adhézny, element

Text:

...vrstiev (i) a (v) je možné principiálne použiť všetky bežne používané, flexibilné a tuhé krycie vrstvy, ako napríklad hliník, ocel. bitúmen, papier,minerálne netkané textílie, netkané textílie obsahujúce organické vlákna, plastové dosky (napríklad polystyrén), plastové fólie (napríklad PE-fólie), drevné dosky alebo ich zmesi alebo ich lamináty. Preferované súkovové krycie vrstvy, najmä hliníkovéUadhéznej prísady použitej vo vrstve ii)...

Penetračný a adhézny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267078

Dátum: 12.02.1990

Autor: Podolan Jozef

MPK: C08L 95/00

Značky: penetračný, prostriedok, adhézny

Text:

...na báze dechtu alebo modifikovaného dechtu, aplikované ako penetračné a adhézne nátery - nástreky, nemajú požadovanú adhéziu izolačné a zálievkové hmoty na báze plastami modifikovaných dechtov spracovateľné za tepla, hlavne v skladbe podľa citovaných AO 236 336, A 0 191 406 a patentovej listiny Č. 146 626.Tento nedostatok rieši táto prihláška vynálezu, nakoľko predmetný penetračný a adhézny prostriedok zaručuje dokonalú adhéziu izolačného...

Adhézny náter

Načítavanie...

Číslo patentu: 241585

Dátum: 15.09.1987

Autori: Armitage Bernard John, Kozlik Antonin, Wells Wilfred Hase

MPK: C09D 3/46, C09D 3/36

Značky: nátěr, adhézny

Text:

...ktorý pozostáva z 20 až 60 hmotn-ostných 0/0 asi-altoelastomérnej kornpozí-cie obsahujúcej 7 D až V 97 hmotnostný-ch asľaltu, 3 až 30 hmotnostných syntetickeho kaiuíčuku a 4 D až 80( hmotnostných alifatického, aromatickéholalebo chlónovaného rozpúštadla.Po z-axscąhnotí adhézneho náteru sa nanášajú ochranné obmúrovky aJlebo obklady kladené do kyselinovzdorných trnelov, ktoré na suchý adhezny náter dobre prlľnú. e výhodné naniesť do...