Patenty so značkou «adhezívna»

Adhezívna kompozícia a optický člen, ktorý ju využíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14722

Dátum: 04.07.2011

Autori: Song Cheong Hun, Ogawa Hiroshi, Suwa Tatsuhiro

MPK: C08F 220/18, C08K 5/29, C08L 83/04...

Značky: adhezívna, využíva, opticky, člen, kompozícia, ktorý

Text:

...Ďalej, zvýšená trvanlivosť adhezívnej kompozície môže zabrániť odlupovaniu optického filmu za podmienok vysokej teploty a vysokej vlhkosti,čím zlepšuje spoľahlivosť výrobku. Trvanlivosť tu zahŕňa odolnosť teplu, odolnosť vlhkosti, odolnosť voči úniku svetla.Podľa tohto vynálezu, adhezívna kompozícia zahŕňa akrylový kopolymér,karbodiimidové vytvrdzovacie činidlo a oligomérne silánove spájacie činidlo vstanovenompomere. Ďalej budú podrobne...

Protizápalová analgetická adhezívna náplasť na vonkajšie použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17372

Dátum: 05.01.2011

Autori: Mabuchi Yuichiro, Hattori Kenichi, Shibata Taiki, Kamakura Takashi

MPK: A61K 47/10, A61K 31/40, A61K 47/20...

Značky: adhezívna, analgetická, vonkajšie, protizápalová, náplast, použitie

Text:

...Množstvá 0,5-20 hmotnostných, výhodne 1-10 hmotnostných . Množstvá 0,5 hmotnostných alebo menej vykazujú nedostatočnú rozpustnosť lieku v prípravku a následne spôsobujú obrátené účinky na fyzikálne vlastnosti prípravku, ako pokles transdermálnej absorpcie alebo kryštalizácia lieku v prípravku. Množstvo 20 hmotnostných a viac vykazuje obrátené účinky na fyzikálne vlastnosti prípravku, ako zvýšenie dráždivosti kože a pokles kohézie...

Adhezívna zmes a optický prvok, fólia na ochranu povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17068

Dátum: 04.11.2008

Autori: Song Cheong Hun, Ogawa Hiroshi, Suwa Tatsuhiro

MPK: C09J 7/00, C09J 133/06, B32B 27/08...

Značky: ochranu, povrchu, fólia, adhezívna, opticky, prvok

Text:

...3 až40, a lepiacu zmes obsahujúcu soľ alkalického kovu.0010 Ďalej US 2009 258 224 Al popisuje lepivý optický film citlivý na tlak a spôsob jeho výroby. Uvádza sa aj získanie obrazového displeja s použitím takéhoto lepivého optického filmu citlivého na tlak. Lepivý optický film citlivý na tlak obsahuje optický film a priľnavú vrstvu citlivú na tlak na jednej alebo oboch stranách optického filmu, pričom priľnavá vrstva citlivá na tlak je...

Adhezívna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286097

Dátum: 20.02.2008

Autori: Rizzo Thomas, Kucera Helmut

MPK: C08F 2/12, C08L 19/00, C08F 36/00...

Značky: adhezívna, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná kompozícia zahrnuje nasledovné zložky: a) vodný butadiénový polymérny latex pripraviteľný emulznou polymerizáciou najmenej jedného butadiénového monoméru v prítomnosti stabilizátora zvoleného zo styrénsulfónovej kyseliny, styrénsulfonátu, poly(styrénsulfónovej kyseliny) alebo poly(styrénsulfonátu) a b) fenolovú živicu prítomnú v množstve od 5 do 90 % hmotn., vzťahujúcich sa na celkové množstvo butadiénového polymérneho latexu a fenolovej...

Adhezívna fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13511

Dátum: 06.04.2006

Autor: Erdmann Ralph

MPK: B29D 29/06, B32B 27/32, B32B 27/08...

Značky: fólia, adhezívna

Text:

...elastičnosti polymérneho materiálu adhéznej vrstvy v danom smere X v porovnaní s relatívne malou elasticitou maximálne 50 nosnej vrstvy v tomto smere dochádza k podstatnému zlepšeniu pevnosti proti roztrhnutiu a najmä odolnosti proti ďalšiemu trhaniu adhéznej fólie oproti fólii, ktorá je tvorená iba relatívne málo elastickým polymémym materiálom.0014 Pod pojmom fólia sú vtomto opise chápané pásovité materiály, ktoré vykazujú výhodne hrúbku...

Tenká adhezívna náplasť zahrnujúca betametazón a kyselinu hyalurónovú na liečbu psoriázy, dermatitídy a dermatózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284668

Dátum: 25.07.2005

Autori: Donati Elisabetta, Rapaport Irina

MPK: A61K 31/57, A61P 17/00, A61K 9/70...

Značky: hyalurónovú, liečbu, náplast, tenká, kyselinu, betametazón, zahrnujúca, dermatitídy, dermatózy, adhezívna, psoriázy

Zhrnutie / Anotácia:

Tenká adhezívna náplasť s hrúbkou menšou než 500 mím na liečbu psoriázy, dermatitídy a dermatózy obsahuje nosič tvorený vonkajšou filmovou vrstvou z plastu a vnútornou vrstvou z netkanej alebo z tkanej textílie približne rovnakej veľkosti, akú má plastický film adhezívnu vrstvu umiestnenú na nosnej vnútornej vrstve, ktorá má približne rovnakú veľkosť, akú má nosič, a ktorá obsahuje adhezívnu matricu vo forme hydrogélu, betametazón alebo jeho...

Adhezívna páska citlivá na tlak a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9748

Dátum: 14.03.2005

Autori: Masson Jean-loup, Leddet Claire, Coutey Catherine

MPK: B32B 27/00, C08F 220/02

Značky: páska, adhezívna, výroby, spôsob, citlivá

Text:

...nízku úroveň adhézie. Patentová prihláška číslo WO 01/96489 opisuje ochrannú fóliu, ktorej adhezívna časť, ktorá je nanesená na nosnej vrstve, je založená na zosieťovanom polyuretáne. Táto adhezívna vrstva je charakteristická tangensom stratového uhla tg ó, ktorý rýchle rastie z 10 na 102 rad/s pri teplote okolia, alebo sa nemení. Avšak vlastnosti tejto ochrannej fólie nebránia prítomnosti stôp alebo zvyškov na povrchu laku motorového vozidla...

Adhezívna kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283624

Dátum: 10.10.2003

Autori: Bond Karen, Warren Patrick, Weih Mark

MPK: C08K 5/13, C08K 3/22, C08K 5/07...

Značky: adhezívna, kompozícia, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezívna kompozícia obsahuje 35 až 75 % hmotn. aduktu Diels-Alderovej reakcie z perhalogénovaného cyklicky konjugovaného diénu a olefínovo nenasýteného diénofilu, obsahujúceho vinylové skupiny v rozsahu vyššom ako 50 % hmotn., 1 až 15 % hmotn. fenolovej živice, 1 až 15 % hmotn. aromatickej hydroxyzlúčeniny, 1 až 15 % hmotn. donoru formaldehydu, 0,1 až 15 % hmotn. teplom aktivovateľnej látky zosieťujúcej nenasýtený elastomér, 1 až 15 % hmotn....

Adhezívna vodonepriepustná bitumenová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252987

Dátum: 15.10.1987

Autori: Záhradník Igor, Bystrický Ladislav, Belovič Stanislav

MPK: C08L 95/00

Značky: bitumenová, vodonepriepustná, kompozícia, adhezívna

Text:

...podstata podľa vynálezu spočíva v tom, že ako prísada sa použije kombinácia minerálnych a sklených vlákien v množstve 7 až 30 z hmotnosti bitumenbLitadienstyrénovej suspenzie. Prísada neznižuje lepiacu schopnosť adhezívnej vodonepriepustnej kompozície a súčasne zabraňuje jej studenému toku. V interiérových podmienkach si kompozícia podla patentu udržuje trvale pružnosť, preklenujúcu vznik prípadných trhlin v podklade.Adhezívna...