Patenty so značkou «adaptívny»

Hybridný adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288374

Dátum: 08.06.2016

Autori: Hošovský Alexander, Balara Milan, Židek Kamil, Piteľ Ján, Mižáková Jana

MPK: B25J 13/06

Značky: riadenia, umelými, adaptívny, svalmi, hybridný, aktuátora, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridný adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými svalmi je tvorený blokom (1) diferenčného člena polohy vytvárajúceho rozdiel medzi žiadanou a skutočnou polohou, blokom (5) snímača polohy, blokom (2) PD regulátora, blokom (3) násobenia signálu z PD regulátora a adaptívneho regulátora, blokom (4) aktuátora s pneumatickými umelými svalmi, blokom (11) referenčného modelu vytvárajúceho referenčný signál pre požadovanú dynamiku sústavy, blokom...

Adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými svalmi s optimalizovaným fuzzy regulátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6970

Dátum: 04.11.2014

Autori: Piteľ Ján, Hošovský Alexander, Mižáková Jana

MPK: B25J 9/00, B25J 19/00, B25J 13/08...

Značky: riadenia, umelými, systém, aktuátora, adaptívny, regulátorom, svalmi, optimalizovaným, fuzzy

Text:

...regulátoroch to býva niekoľko desiatok až sto parametrov. Nastavenie hodnôt týchto parametrov tak, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita regulácie, predstavuje náročný kombinatorický problém, ktorý je možné riešiť ako úlohu viazanej optimalizácie, kde hodnotiaca (účelová funkcia) bude zohľadňovať kvalitu regulácie (napr. integrálne kritérium regulačnej odchýlky) a požiadavka na kontinuitu fuzzy pravidiel bude určovať podmienky...

Hybridný adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6686

Dátum: 04.03.2014

Autori: Židek Kamil, Balara Milan, Mižáková Jana, Piteľ Ján, Hošovský Alexander

MPK: B25J 13/06, G05B 13/02

Značky: umelými, riadenia, aktuátora, hybridný, adaptívny, systém, svalmi

Text:

...modelu predstavuje žiadanú hodnotu, ktorá je aj vstupom do diferenčného člena vytvárajúceho regulačnú odchýlku. Systém využíva aj druhý diferenčný člen, ktorý vytvára regulačnú odchýlku v dynamike (rozdiel medzi aktuálnou hodnotou regulovanej veličiny medzi referenčným modelom a sústavou) a túto odchýlku využíva na svoju činnosť adaptívny regulátor. Súčinnosťou konvenčného PD regulátora a adaptívneho regulátora dochádza ku kompenzácii...

Korigovaný adaptívny ekvitermický systém riadenia teploty objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6238

Dátum: 02.10.2012

Autori: Boržíková Jana, Piteľ Ján, Hošovský Alexander, Mižák Jozef, Balara Milan

MPK: G05D 23/00

Značky: adaptívny, ekvitermický, riadenia, objektov, systém, teploty, korigovaný

Text:

...závisí od rôznych ukazovateľov (napr. skoku v žiadanej hodnote teploty). Z hľadiska používateľa regulačného systému je to však málo komfortné, pretožeje potrebné odhadnúť čas prechodu z útlmu do vykurovania proti času, kedyje požadovaná teplota na vykurovanie V obekte. Skorší začiatok vykurovania proti optimálnemu má za následok zbytočne zvýšenie spotreby energie. (gas potrebný na dosiahnutie požadovanej teploty v objekte pri prechode z...

Adaptívny riadiaci systém na riadenie distribúcie činidiel v SCR reaktoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17577

Dátum: 28.10.2008

Autori: Erickson Clayton, Jambhekar Rajaram, Lisauskas Robert, Medeiros William

MPK: B01D 53/90, B01D 53/56

Značky: činidiel, systém, adaptívny, riadiaci, distribúcie, reaktoroch, riadenie

Text:

...činidla, ako napríklad amoniaku, močoviny alebo lubovolného z väčšieho počtu ďalších známych redukčných činidiel, do toku dymového plynu.Selektlvna katalytická redukcia NOx zahŕñajúca vstrekovanie amoniaku (NH 3)do toku dymového plynu za prítomnosti katalyzátora nastáva napríklad ako nasledujúce chemické reakcie0007 Hlavná reakcia prebieha cez vrstvu katalyzátora v rámci teplotného rozsahu 600 °F až 750 °F. Hlavné zložky katalyzátora...

Adaptívny spôsob spracovania signálov v MIMO-systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 188

Dátum: 03.07.2002

Autori: Haustein Thomas, Jorswieck Eduard, Jungnickel Volker, Wunder Gerhard, Krüger Udo, Pohl Volker, Helmot Clemens

MPK: H05B 7/06, H04B 7/08

Značky: mimo-systéme, spôsob, spracovania, adaptívny, signálov

Text:

...poľa na rôznych miestach, to znamená, že sa nájde vždyjedno iné prekrývanie vysielacich signálov. To môžebyť opísané vektorovou rovnicouZ toho je písmenom H označená takzvanákanálová matica, v ktorej sú uvedené hodnotyamplitúd a fáz jednotlivých kanálov medzi každým možným párom vysielacích a prijímacích antén(dráha dátových signálov). Vektor n opisuje šum na jednotlivých prijímacích anténach. Vyslanédátové signály môžu byť na...

Adaptívny číslicový predfilter

Načítavanie...

Číslo patentu: 239376

Dátum: 15.06.1987

Autor: Špaeek František

MPK: G05B 13/02

Značky: predfilter, číslicový, adaptívny

Text:

...2, ktorého prvý výstup je pripojený na vstup korekčného bloku 3,ktorého výstup je spojený s druhým výstupom druhého rozhodovacieho bloku 2 a s výstupom nastavovacieho bloku 4, ktorého vstup je spojený s druhým výstupom prvého rozhodovacieho bloku 1.V zapojení na obr. 1 je korekcia riadiacej veličiny wk regulátora realizovaná v korekčnom bloku 3. Korekcia môže byť aditivna na základe priradeniakde e je okamžitá hodnota skutočnej regulačnej...

Adaptívny proporcionály regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248470

Dátum: 12.02.1987

Autor: Huba Mikuláš

MPK: G05B 13/02

Značky: regulátor, proporcionály, adaptívny

Text:

...z predchádzajúceho zapojenia. kde najviac medzi prvý rozhodovací blok 1 a identifikačný blok 2 je pripojený druhý rozhodovaci blok s, kto 4rého druhý výstup je pripojený cez udržiavací blok 7 na výstup obmedzovacieho bloku 5 a na druhý výstup overovacieho bio-ku 4.V základnom určení rieši vynález problernatiku adaptívneho čislicového časovo optimálneho riadenia astatickej sústavy l. rádu s dlierenciálnou rovnicoux KS . y pri obmedzeniach...

Adaptívny číslicový regulátor pre riadenie sústav s astatizmom II. rádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221691

Dátum: 15.03.1986

Autor: Huba Mikuláš

Značky: adaptívny, riadenie, číslicový, sústav, řadů, regulátor, astatizmom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru výpočtovej techniky a rieši adaptívny číslicový regulátor pre riadenie sústav s astatizmom II. rádu. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvoch adaptívnych blokov, regulátora s premenlivou štruktúrou a aj z rozhodovacieho bloku. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Adaptívny polohový senzorický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 221687

Dátum: 15.03.1986

Autor: Greif Štafan

Značky: polohový, systém, senzorický, adaptívny

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptívny polohový senzorový systém pozostávajúci z bezdotykového senzora, jeho napájacieho a vyhodnocovacieho zariadenia a regulačného obvodu servopohonu. Bezdotykový senzor je vyhotovený z dvoch proti sebe uložených feritových hrnčekových jadier, kde stredovým otvorom prechádza ovládacia tyčka kontaktov mikrospínača.

Adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221190

Dátum: 15.03.1986

Autor: Huba Mikuláš

Značky: prepínacej, regulátor, krivky, adaptívny, číslicový, aproximovaním, parabolou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru výpočtovej techniky a rieši adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou adaptívneho číslicového časovo suboptimálneho riadenia širokej triedy lineárnych i nelineárnych sústav vyšších rádov. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvoch rozhodovacích blokov, z dvoch vyhodnocovacích blokov, z určovacieho bloku, z nastavovacieho bloku, z adaptívneho bloku, z regulátora s premenlivou...

Adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou s dvomi adaptovanými parametrami

Načítavanie...

Číslo patentu: 224999

Dátum: 01.12.1984

Autor: Huba Mikuláš

Značky: aproximovaním, prepínacej, číslicový, adaptívny, parabolou, adaptovanými, dvomi, parametrami, regulátor, krivky

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou s dvomi adaptovanými parametrami pre adaptívne časovo optimálne riadenie širokej triedy lineárnych a nelineárnych sústav 2. a vyšších rádov, vyznačený tým, že prvý výstup prvého rozhodovacieho bloku (l) je pripojený na vstup druhého rozhodovacieho bloku (2), ktorého prvý výstup je spojený s druhým výstupom prvého rozhodovacieho bloku (1) a s prvým výstupom tretieho...