Patenty so značkou «acetalů»

Způsob přípravy acetalů 3-chlorbenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257100

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stibor Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Závada Jiří, Tichý Miloš, Votava Vladimír, Pánková Magdalena

MPK: C07C 43/313

Značky: přípravy, 3-chlorbenzaldehydu, způsob, acetalů

Text:

...inertního rozpouštědla, přičemž vznikající voda se postupně odstraňuje azeotropickou destilací. Jako inertní rozpouštědlo se s výhodou používá např. 1,2 dichloretan. benzen a toluen.Po oddestilování rozpouštědlä a případného přebytku alkoholu obecného vzorce II se vznikly produkt obecného vzorce I může předestilovat přímo z reakční nádoby, aniž by se katalyzátor odstrañoval. Výtěžky metody přesahují 90 . Kezbytku v reakční nádobě je...

Způsob výroby acetalů alfa-sulfonyloxyketonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255854

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kitajima Kouji, Mitamura Shuichi, Tsuchihashi Genishi

MPK: C07C 143/68, C07C 49/84, C07C 57/30...

Značky: výroby, acetalů, alfa-sulfonyloxyketonů, způsob

Text:

...skupiny, alkanoylaminoskupiny, jako acetyl amino- a propionylaminoskupinu.Naftylové skupiny ve významu Ar mohou být substituovány alkoxyskupinami, s výhodouNa aromatickém kruhu může být výhodně vázáno 1 až 5 uvedených substituentů, zvláště 1 až 3.Jednotlivé příklady fenylových a naftylových skupin, které mají substituenty na aromatickém kruhu, zahrnují chlorfenyl, fluorfenyl, bromfenyl, jodfenyl, tolyl, ethylfenyl, isopropylfenyl,b)...

Způsob výroby glyxalu, alkylglyoxalů a jejich acetalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250677

Dátum: 14.05.1987

Autori: Wechsberg Manfred, Roithner Erich, Sajtos Alexander

MPK: C07C 49/175, C07C 47/127

Značky: glyxalu, výroby, způsob, jejich, acetalů, alkylglyoxalů

Text:

...11 é acetaly »obecného vzorce li, potřebné jako výchozí látky, je možno připrravit známým způsobem například acetalízací ap-nenasyceirých aldehydü zapřídavku látek Vázajících wodu podle postupu, popsa-.néhlo V časopisu Org. synth. IV,str. 21 a 22, ineho též chllorováním nasyrce~ mých laldehlydů, jejich vacetolizací na odštěpením chlomovlondíku, jak je teíito postup popsán. v časopisu CHEMISCHES ZENTRALBLATT, 1937, I, str. 5 098 a...

Způsob výroby acetalů 2-formylchinoxalin- 1,4-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233090

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hebký Jaromír, Ševčík Bohumil

MPK: C07D 241/42

Značky: výroby, 1,4-dioxidu, způsob, 2-formylchinoxalin, acetalů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetalů 2-formylchinoxalin-l,4-dioxidu obecného vzorce, kde alk značí nerozvětvený nebo rozvětvený alkylový zbytek s až 4 atomy uhlíku, popřípadě oba zbytky dohromady mohou značit alkylenový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku a tvořit cyklický acetal, tím, že reakce benzofurazan-l-oxidu s acetalem methylglyoxalu se provádí ve vodě v přítomnosti amoniaku při teplotách 30 až 80 °C. Acetaly podle vynálezu jsou meziprodukty pro výrobu...

Způsob výroby acetalů a-bromfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233417

Dátum: 15.08.1986

Autori: Svoboda Jiří, Staněk Jan, Drahoňovský Jan, Mostecký Jiří, Černý Miloslav, Ježek Karel, Votava Vladimír, Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav

MPK: C07C 49/80

Značky: a-bromfenonů, způsob, výroby, acetalů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby acetalů alfa-bromfenonů obecného vzorce I, kde Ar značí fenyl nebo naftyl substituovaný 1 až 2 substituenty, a to alkylovou skupinou obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylen nebo metoxylovou skupinou nebo fenoxylovou skupinou nebo halogenem,jako chlor, brom, fluor, R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo R+R společně tvoří -CH2CH2- skupinu, R1 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby acetalů prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230650

Dátum: 15.05.1986

Autori: Čapek Antonín, Ježek Karel, Ledvinová Marie, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Černý Miroslav

MPK: C07C 177/00, C07D 319/06

Značky: prostanoidů, acetalů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetalů prostanoidů obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R1 značí vodík nebo methyl, X značí kyslík nebo síru, n = 0 nebo 1, vyznačený tím, že se lakton obecného vzorce II, kde R2 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku nebo R3C6H4- zbytek, kde R3 značí vodík nebo fenyl, převede působením alkandiolu nebo alkandithiolu s počtem atomů uhlíku 2 až 5 za přítomnosti katalytického množství...

Způsob výroby esterů acetalů .alfa.-hydroxyfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243574

Dátum: 17.09.1985

Autori: Mokoíš Jaroslav, Peták Václav, Linek Václav, Špirko Karel, Šulc Jioí, Gondár Viliam, Odda Milan, Mastník Kvitoslav, Eerkasov Jioí

MPK: C07C 49/82

Značky: esterů, způsob, výroby, alfa.-hydroxyfenonů, acetalů

Text:

...příklady provedení, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah předmětu vynálezu.Ke směsi 9 g alkoholu obecného vzorce II,kde Ar 4-isobuty 1 fenyl, RR 1 CHs, 10,2 gramu p-toluensulfochloridu, 0,21 g 4-dimethylaminopyridinu v 80 ml dichlorethanu bylo během 30 minut přikapáno 7,2 g triethylaminu. Po 1 hodině míchání při teplotě 20 až 25 °C byla o-.ganická fáze oddělena,promyta vodou a vysušena síranem hořečnatým. Po...

Způsob stanovení 2-formylchinoxalin-1,4-dioxidu a/nebo jeho acetalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217596

Dátum: 15.09.1984

Autori: Körbl Jiří, Havel Karel, Jančik Fedir

Značky: acetalů, 2-formylchinoxalin-1,4-dioxidu, stanovení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení 2-formylchinoxalin-1,4-dioxidu a/nebo jeho acetalů, například dimethylacetalů, výchozích sloučenin pro syntézu 2-substituovaných derivátů chinoxalin-1,4-dioxidů, používaných stimulátorů růstu hospodářských zvířat. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se k roztoku zkoumaného vzorku v minerální kyselině přidá přebytek hydrochloridu semikarbazidu, reakční směs se ponechá reagovat při teplotě místnosti...