Patenty so značkou «acetaldehydu»

Spôsob zníženia obsahu acetaldehydu v polyesteroch spracovaných tavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4350

Dátum: 14.05.2004

Autori: Shi Yu, Rule Mark

MPK: C08K 5/00

Značky: zníženia, spôsob, spracovaných, polyesteroch, obsahu, acetaldehydu, tavením

Text:

...prídavné zlúčeniny podľa tohto vynálezu obsahujú najmenej dva zložkové molekulové fragmenty, kde najmenej jeden zo zložkových molekulových fragmentov obsahuje predfonnovaný kruh akaždý zložkový molekulový fragment obsahuje najmenej dva vodíkom substítuované heteroatómy dusíka naviazané na uhlíky príslušného zložkového molekulového fragmentu. Zložkové molekulové fragrnenty organickej prídavnej zlúčeniny sú každý reaktívny sacetaldehydom...

Zariadenie na výrobu acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261074

Dátum: 12.01.1989

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Polievka Milan, Kraus Miloš, Setínek Karel, Uhlár Ladislav, Kára Peter, Tihelka Jiří, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 47/06

Značky: zariadenie, výrobu, acetaldehydu

Text:

...výmenník tepla 11 do sýtiča 7, kde sa súčasne pomocou turbodúchadla B prúdom 39 privádza predčlstený vzduch vo filtračnorn zariadení 5. Mólový pomer etanol/vzduch 1 1. V sýtiči 7 dochádza k odpareniu kvapalného podielu. Zmes pár etanolu, vody a vzduchu sa prúdom 9 po predohriatí na 140 C vo výmenuku 8 vedie do reaktora 1 D, V ktorom je uložený katalyzátor - elektrolvtické kryštalické striebro o zrnení 0,4 až 2 mm, uložené podľa vel-kosti...

Spôsob výroby acetaldehydu hydratáciou acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247335

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kaemár Miroslav, Szücs, Truchlik Štefan, Kekeoák Ján, Pilát Jozef, Kompánek Marián

MPK: C074 7/06

Značky: acetaldehydu, spôsob, hydratáciou, výroby, acetylénu

Text:

...ortute na Hg ión. Aktívnou zložkou katalyzátora hydratačnej reakcie je komplex obsahujúci Hg a teda rýchlosť reakcie bude určovaná skutočnou koncentráciou tohoto iónu v kontakte. V priebehu hlavnej reakcie však dochádza k jeho úbytku V dôsledku redukcie a potrebná rovnomerná koncentrácia v oblasti 0,1 9/0 hmotnostného sa udržuje reoxidáciou prítomným Fe.jednoduchým prepočtom je ľahké zistiť,že v priebehu každej hodiny prebehne opätovná...

Spôsob výroby kyseliny octovej oxidáciou acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240479

Dátum: 15.08.1987

Autori: Boigegrain Robert, Szántay Csaba, Simiand Jacques, Vernieres Jean-claude, Chenu Jacques

MPK: C07C 53/08

Značky: acetaldehydu, oxidáciou, výroby, kyseliny, spôsob, octovej

Text:

...využiť v technologiokomprocese za účelom výroby kyseliny octo-v-.ej vyššej čistoty.Spôsob podľa vynálezu umožňuje jreguloçvat oibeah octanu mangánatého v katalyzátore a tým aj jeho aktivitu. Potvrdilo sa, že prítomnost vyššej koncentrácie katiónov aikalických kovov sa potlač-lll dehydratačné reakcie, V dôsledku čoho významne pokle sol obsah acetanhydridu v technologickýc Lil prúdoch. v v -~ iBlokáclou dehydratačuných i dalších sledných a...

Spôsob prípravy a regenerácie katalyzátora pre výrobu acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222887

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sikorai Štefan, Bárta Jozef, Škrada Dušan

Značky: acetaldehydu, výrobu, regenerácie, spôsob, katalyzátora, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy a regenerácie katalyzátora pre výrobu acetaldehydu hydratáciou acetylénu katalyzovanou iónmi dvojmocnej ortute. Podstata vynálezu spočíva v tom, že potrebná koncentrácia dvojmocnej ortute v katalytickom roztoku sa nezabezpečuje pridávaním kovovej ortute priamo do kontaktného roztoku v hydratačnom reaktore ale pôsobením roztoku čerstvého, alebo použitého katalyzátora na kovovú ortuť, alebo látky obsahujúce ortuť...

Spôsob a zariadenie na výrobu acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214341

Dátum: 01.06.1984

Autori: Setínek Karel, Kubička Rudolf, Kováč Jozef, Kraus Miloš, Sabadoš Július, Uhlár Ladislav, Macho Vendelín, Prokop Zdeněk, Polievka Milan

Značky: spôsob, výrobu, acetaldehydu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba acetaldehydu sa uskutočňuje oxidáciou a/alebo dehydrogenáciou etanolu na striebornom katalyzátore pri teplote 340 až 640 °C. Katalyzátorom je hlavne elektrolytické striebro alebo striebro na nosiči, zvlášť na zeolitoch. Katalyzátor môže byt ešte zriedený inertnými látkami /samotný nosič, kovové alebo sklenené guličky ap./. Na katalyzátor sa privádza zmes pár etanolu, vody, vzduchu, prípadne tiež dietyléteru a acetálov, ako hlavných...