Patenty so značkou «absorpce»

Měrná kyveta pro stanovení absorpce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267610

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žemlička Jan, Hejl Milan, Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír, Tříska Aleš

MPK: G01N 21/00

Značky: kyveta, záření, stanovení, měrná, světelného, absorpce

Text:

...ze zdroje Ž svetelného zàření, ktorý je od svého vstupu 1 do měrné kyvety střídavč ocrálí od víka A a 3 mérné kyvety a po n odrazech opustí výstupem jj měrnou kyvetu.Na bckorysu celého zařízení na obr. A je uvedena usporádání celého zařízení včetně zdroje Q světelného zárení a detektoru lg světelného zátení.Na obr. 5 je zakreslena dráha světcĺnćho paprsku Z v půdorysném průmětu. Měrná kyveta je v tomto případě tvoŕena pouze jedním...

Průtočná měrná cela pro měření absorpce procházejícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265142

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kříž Josef, Vodička Luděk, Moravec Vladimír, Březina Milan

MPK: G01N 21/03

Značky: procházejícího, měrná, průtočná, záření, absorpce, měření

Text:

...cely s krátkou optickou délkou, kterou je možno poměrně snadno měnit použitím těsnění různé síly, a zhotovit celu s poměrně malým hydrodynamickým odporom.Vynález je blíže popsán na několika příkladech provedení a podle připojených výkresů,kde je na obr. 1 - řez celou základního provedení a pohled na okénko cely tohoto provedení obr. 2 - řez celou a pohled na okénko, kde jsou v místech vstupního a výstupního otvoru vytvořena zkosení obr. 3 -...

Zařízení pro provádění absorpce a chemické nebo biochemické reakce v systému nízkotlaký plyn-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254878

Dátum: 15.02.1988

Autori: Urbánek Bedřich, Kratochvíl Jan, Kaštánek František, Čermák Ján

MPK: B01D 53/18, B01J 19/00

Značky: absorpce, provádění, systému, nízkotlaký, biochemické, reakce, zařízení, chemické, plyn-kapalina

Text:

...sekci vlnité trubky nebo poslednímu úseku seriově zapojených trubek.Výstupní element 3 je současně rozdělovačem fází po reakci. odvod plynu Ě může býtvýhodně napojen na sání łâ Venturiho trubice lg (obr. 4). Nutný podtlak pro sání plynuje tvořen nuceným tlačením proteklé kapaliny do Venturiho trubice. Kapalina se obvykle čerpá ze zásobníku lg, umístěného mezi výstupním elementem A a čerpadlem lg. Výstup z difuscrull Venturiho trubice łi...

Způsob chlazení plynu vstupujícího při teplotě nižší než 190 stupňů do druhé absorpce při výrobě kyseliny sírové dvoustupňovou katalytickou oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251311

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bulička Milan, Prusek František, Tomášek Karel

MPK: C01B 17/765

Značky: katalytickou, způsob, kyseliny, nižší, teplotě, oxidací, stupňů, plynů, absorpce, chlazení, vstupujícího, dvoustupňovou, výrobe, druhé, sírové

Text:

...vody nebo / a do předehřívací části předehřívače. Regulací poměru dílčích proudů lze dosáhnout Požadované teploty těsně nad rosnym bodem plynu.Důsledkem tohoto poznatku je, že plyn vstupující do druhé absorpce je možno ochladit psdstatně níže než plyn vstupující do první absorpcą to o 154 80 °C v závislosti na způsobu chlazení a celkovém stavu technologievčetně tvorby mlhy kyseliny sírové V první absorpci) která má za následek zvýšený...

Způsob simultánního měření rozptylu nebo absorpce světla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237599

Dátum: 15.01.1987

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

MPK: G01J 3/12, G01N 21/25

Značky: světla, způsob, rozptylu, měření, provádění, simultánního, tohoto, zařízení, způsobu, absorpce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zkvalitnění měření rozptylu nebo absorpce světla ve hmotném prostředí a vykompenzovat vliv časových změn vlastností jak světelných zdrojů, tak detektorů. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že polychromatické světlo je optickými prvky rozděleno na dva nebo více monochromatických světelných paprsků, které jsou jednotlivě kmitočtově modulovány a vedeny přes měřicí prostor. Zde dochází k interakci světelných paprsků s hmotným...

Způsob absorpce a kondenzace směsi par čpavku a organického rozpouštědla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234140

Dátum: 01.10.1986

Autori: Jankovec Jan, Sladký Jan

MPK: B01D 5/00

Značky: rozpouštědla, směsi, organického, čpavku, způsob, absorpce, kondenzace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu může být využito v oboru krystalizace z organických rozpouštědel v úzké návaznosti na desorpci rozpouštědla čpavkem, např. při krystalizaci kaprolaktamu z trichlóretylénu. Vynález se týká oboru absorpce a kondenzace směsi par čpavku a organického rozpouštědla za nízkých tlaků a řeší problém zvýšení účinnosti odsávání par za současného dosahování nízkých tlaků zejména u velkoprovozních zařízení. Podstatou vynálezu je využití absorpce...

Způsob izotermické absorpce ethylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226443

Dátum: 15.05.1986

Autori: Cavallanti Virginio, Laganá Vincenzo

Značky: absorpce, izotermické, ethylenoxidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izotermické absorpce ethylenoxidu, který je obsažen v plynu odcházejícím ze zařízení na výrobu ethylenoxidu, obsahujícím až 90 % objemových ethy1enoxidu, přičemž získaný roztok ethy1enoxidu je možno přímo zavádět do zařízení na výrobu glykolu, vyznačující se tím, že se uvedený plyn nejdříve ochladí na teplotu v rozmezí od 5 do 60 °C a potom se zavádí o tlaku pohybujícím se v rozmezí od 0,1 do 3 MPa do izotermického filmového absorbéru,...

Způsob provádění absorpce s exotermní reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231630

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mitschka Pavel, Wichterle Kamil, Červenka Jan

MPK: B01J 19/04

Značky: absorpce, provádění, reakcí, exotermní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob provádění absorpce s exotermní reakcí, při kterém se absorpční kapalina střídavě uvádí do styku s plynnou směsí obsahující absorbující se složku při teplotě kapaliny pod jejím bodem varu a s plynným chladícím prostředím. Střídavý styk absorpční kapaliny s plynnou směsí obsahující absorbující se složkou a s plynným chladicím prostředím se uskutečňuje v recyklu kapaliny, kterou je kvsela směs z výroby minerálních...

Způsob stanovení hydridotvorných prvků metodou atomové absorpce

Načítavanie...

Číslo patentu: 228968

Dátum: 01.02.1986

Autor: Pikhart Josef

MPK: G01N 21/31

Značky: atomové, stanovení, metodou, způsob, hydridotvorných, prvků, absorpce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení hydridotvorných prvků metodou atomové absorpce hydridovou technikou v přítomnosti niklu, kobaltu, platiny, palladia a stříbra spočívá v tom, že se ke zkoumanému vzorku přidá vodný roztok kompexotvorného činidla. Rušivý vliv příměsí se eliminuje tím, že se vytvoří kovové komplexy.

Způsob dvoustupňové amoniakální absorpce oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219624

Dátum: 15.08.1985

Autori: Klimeček Rostislav, Molnár Hugo, Choura Václav

Značky: amoniakální, absorpce, oxidů, způsob, siřičitého, dvoustupňové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zefektivnit dvoustupňovou amoniakální vypírku SO2 z průmyslových plynů. Tohoto cíle se dosáhne tak, že do cirkulační předlohy I, absorpčního stupně se přivádí veškerý absorpční roztok z I, absorpčního stupně, veškerý absorpční roztok z cirkulační předlohy II, absorpčního stupně a převážná část čpavku. Čpavku se přidává tolik, aby parciální tlak SO2 nad absorpčním roztokem v cirkulační předloze I. byl v mezích 10 až 50 Pa....