Patenty so značkou «absorbentu»

Způsob získávání nízkých teplot s použitím kapalného absorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266358

Dátum: 13.12.1989

Autori: Segeletz Peter, Strauss Ingrid, Lange Manfred, Förster Hans, Fricke Eva

MPK: F25B 15/00

Značky: kapalného, získavání, nízkých, absorbentu, způsob, použitím, teplot

Text:

...Jimľüłiůłľľllfiłl. MHUINHMMM III IIPHHHM lHĺ/ĺ ľT-itulldůłlĺ HIÄŇPČNŇJÍŤWŤTÚ 9 Í (II |..1 E|ľľl| 5 ľ 3 T|ŤaĺĺuYIllVlň ĚIÚĚWĚWMŘIWÍW I 34 | 1()|TIK)NV|H IWFĺIM ľlliKliiñ N l,|A.|lVI| 1.ľ 7 K|r| łlilñłĺñłľlVlM. V 11 UN FHĚCTEIUPŇBTÚW El PBEIGGDIIVŠHHUM PHCTBľJPü. .U ÉJLYWüü MMIDPIĽKOHTSFNŇIJŇ Xüłlüłilłlłlkłłąďłüñ YCTRMDHKM ť Mťůňüłlilłfľüłhłmm. řĺ|.|ñl.JIš 1 K)|l| 4 Ml/I IHJM F-LHJJIWIIOWKłlüllllltíłlll/WTX. Blłlläůłllłmhlň M 3 303 X...

Kolona pro regeneraci absorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265398

Dátum: 13.10.1989

Autori: Cvejn Miloslav, Vinš Luděk

MPK: B01D 3/00

Značky: regeneraci, kolona, absorbentu

Text:

...jehož trubky 39 jsou zeveřeny do trubkovníoe 5. V plešti~ 2 Jsou hrdla 3 pro přivod netenolu a 33 pre odvod eetenolu. Trubky 39 Jsou dále zeveřeny do trubkovníce ggrpříveřená jednak do plášte g výměníku teple a dále do nezikueu 35 ope 265 398třaného průlezaa gg. Vo apodní částí aozikusu 35 je uníatőn klobouk łg a zařizaní 31 pro nátok kapaliny na vnitřní povrch trubak nad trubkovnicí gg přívařené k nezikusu 35 a dáleuk plášti gg výněníku...

Zařízení k využití energie absorbentu vstupujícího do rotačního rozstřikovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260602

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rezek Josef, Otta Vladimír

MPK: B01D 53/18

Značky: systému, energie, zařízení, absorbentu, rozstřikovacího, rotačního, vstupujícího, využití

Text:

...energie absorbentu vstupujícího do rotačního rozstřikovaciho systému typu Segnerova kola. zejména nad náplňovou vrstvou kvolonového aparátu podľewynálezugjehož podstata spočíva v tom,že vnitřní část nátokového hrdla je opatřena dvěma a více šikmo uloženými lopatkami, nastavenými ke směru absorbentu vystupujícího z přiváděcího potrubí. pod úhlem větším než 25 °. V závislosti na rychlosti přítoku absorbentu v místě vstupu donátokového...

Způsob regenerace polárního absorbentu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232174

Dátum: 01.04.1987

Autori: Chrz Vladimír, Vinš Luděk, Kopecký Ladislav

MPK: B01J 10/00, B01D 47/02, C10K 1/26...

Značky: způsobu, provádění, tohoto, regenerace, zařízení, absorbentu, způsob, polárního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace polárního absorbentu (metanolu, etanolu apod.), kterým se za tlaku při nízkých teplotách vypírá z různých plynů nežádoucí složky například kysličník uhličitý, sirovodík apod., přičemž se nepožaduje, s ohledem na požadované vyčištění plynu, vysoký stupeň regenerace. Regenerace probíhá tak, že na nízký přetlak izoentalpicky expandovaný absorbent se ohřívá v protiproudu s uvolňovanými plyny nejprve regenerovaným...