Patenty so značkou «6-kaprolaktamu»

Způsob přípravy kluzných kompozitních desek s řízeným gradientem plniva metodou aniontové polymerace 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267231

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barta Jiří, Horský Jaroslav, Škudrna Jaroslav, Holý Ladislav

MPK: B29C 41/04, B29K 77/00

Značky: přípravy, gradientem, metodou, kompozitních, řízeným, způsob, 6-kaprolaktamu, kluzných, polymerace, aniontové, plniva, desek

Text:

...směsi do formy. Lioí forma je při napouštění odkloněna od vodorovné polohy pod úhlem 10 až 80 stupňů,její plnění se řídí odvzdušněním v horní části formy a po naplnění je ustavena do vodorovné polohy za účelem vytvoření koncentračního gradientu plniva. Alespoň jedno z použitých- 3 - 267231 plniv je vakuově odplyněno a případně je upraveno nánosem tekutého maziva v množství 2 až 40 hmotnostních procent na hmotu plníva.Vlçuwlhi...

Způsob sušení 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246658

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrubý Jan, Bakoneík Vladislav, Machka Bohuslav, Hrubý Jaroslav

MPK: C08G 69/18, C07D 223/08

Značky: 6-kaprolaktamu, sušení, způsob

Text:

...polymeràcí pro velké spotřeby suchého dusíkuUvedené nevýhody odpadají při použití způsobusušení 6-kaprolaktamu podle předloženého vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se roztavený 6-kaprolaktam refluxuje za tlaku 1,0 až 2,0 kPa po dobu 1 až 60 min.Podle vynálezu lze postupovat tak, že se použije trubkový deflegmátor ukončený zpětným spirálovým trubkovým chladičem a výška refluxu v tomto chladiči se reguluje na nastavenou hodnotu...

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235129

Dátum: 15.02.1987

Autori: Černý Miloslav, Mařík Jiří, Králíček Jaroslav, Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír

MPK: C08G 69/18

Značky: výroby, způsob, polyamidů, bázi, kopolyamidů, 6-kaprolaktamu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu kontinuální iontovou aktivovanou polymerací, při kterém se polymerace provádí ve velkokapacitním reaktoru s převládajícím pístovým tokem při teplotě mírně převyšující teplotu tání směsi monomeru a polymeru v dané části reaktoru a při relativně dlouhé době zdržení s následnou dopolymerací či demonomerací.

Sposob spracovania kryštálu 6-kaprolaktámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247555

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vallová Helena, Kulla Štefan

MPK: C07D 201/16

Značky: spôsob, krystalů, spracovania, 6-kaprolaktamu

Text:

...odvádzanej ako vedľajší prúd je priamo alebo po znížení koncentrácie 6 ~kapro 1 aktâmu prídavkom čistého rozpúštadla, vedenýdo stupňa premývania kryštálu 6-kaprolaktámu.spracovaním kryštálu 6 ~kaprolaktámu spôsobom podľa vynálezu sa získa preěištený kryštál alebo tavenina 6-kaprolaktámu zbavená nielen tozpúštadla pritomného v pôvodnom kryštáli, ale i ostatných zbytkových látok prítomných v kryštáli ako nečistoty znižujúce bod tuhnutia...

Spôsob kryštalizácie 6-kaprolaktámu z organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234952

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kulla Štefan

MPK: B01D 9/00

Značky: rozpúšťadiel, organických, 6-kaprolaktamu, kryštalizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Cielom vynálezu je kryštalizácia 6-kaprolaktámu z benzénu, toluénu, trichloretylénu s adiabatickým odparovaním prchavých zložiek za teploty nižšej ako bod varu roztoku 6-kaprolaktámu. Tohoto sa dosáhne pri pracovnom tlaku 4 až 80 kPa a pracovnej teplote -10 °C až 50 °C. Kryštalizujúca zmes je v kontakte s rozptýleným plynom ako je dusík, oxid uhličitý, vzduch, alebo parami prchavých látok uvolňujúcimi sa účinkom vákua ako metanol, chlorid...

Zařízení k provádění krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224402

Dátum: 01.12.1985

Autori: Sladký Jan, Kvasnica Ladislav

Značky: zařízení, krystalizace, provádění, organických, 6-kaprolaktamu, rozpouštědel

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k provádění krystalizace 6-kapro-laktamu z organických rozpouštědel jako benzen, toluen nebo trichloretylen za současného působení čpavku, vyznačené tím, že se skládá ze vzájemně propojených prostorů tvorby a růstu krystalů (1), absorbce čpavku a rozpouštění krystalových jader (2), odpařování čpavku a organického rozpouštědla (3) a prostoru třídění krystalů (4), přičemž prostor (1) je opatřen odvodem (5) cirkulovaného roztoku, na který...

Způsob krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219048

Dátum: 15.06.1985

Autor: Sladký Jan

Značky: organických, krystalizace, způsob, 6-kaprolaktamu, rozpouštědel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby 6-kaprlaktamu a řeší problém krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel v části odstraňování přebytečných krystalizačních jader z matečného roztoku. Podstatou vynálezu je způsob krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel v nepřetržitém procesu za současného působení čpavku, v němž ve dvou na sebe navazujících prostorách je v části sycení a absorpce čpavku do nasyceného roztoku nebo směsi...

Způsob krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219045

Dátum: 15.06.1985

Autor: Sladký Jan

Značky: rozpouštědel, způsob, krystalizace, organických, 6-kaprolaktamu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby 6-kaprolaktamu a řeší problémy krystalizace z organických rozpouštědel oddestilováním části rozpouštědla za současného působení čpavku. Podstatou vynálezu je provedení postupu krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel tím, že do nasyceného roztoku nebo krystalové směsi 6-kaprolaktamu a organického rozpouštědla je při teplotě varu roztoku uváděn čpavek a rozpouštědlo je oddestilováváno z části varem, z...

Způsob výroby aktivátoru pro aniontovou polymeraci 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218369

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kubánek Vladimír, Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav

Značky: polymeraci, výroby, způsob, aktivátoru, 6-kaprolaktamu, aniontovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu aktivátoru pro aniontovou polymeraci 6-kaprolaktamu, případně směsi laktamů (-aminokyselin. Tento aktivátor na bázi polyurethanu se připraví rozpuštěním pěnového polyurethanu v tavenině 6-kaprolaktamu v přítomnosti 0,1 až 2 % hmot. kaprolaktamohlinitanu sodného obecného vzorce kde x je číslo od 0 do 2 včetně. Kaprolaktamohlinitan sodný se může připravit přímo v rozpouštěcí směsi z přítomného 6-kaprolaktamu a...