Patenty so značkou «6-diamíno-s-triazínov»

Spôsob prípravy 2-aikyltio-4, 6-diamino-s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245065

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eerný Antonín, Eervinková Jana, Tere Jioí, Kožíšek Pavel, Bartoš Arnošt

MPK: C07D 251/52

Značky: 6-diamíno-s-triazínov, 2-aikyltio-4, spôsob, přípravy

Text:

...z vody resp. zo zmesi acetón - voda. Ziskalo sa 118,0 g produktu t. t. 101-103 °C, ktorý podla analýzy plynovou chromatografiou obsahoval 98,0 Z-etylamíno-é-metyimerkapto-G-tercbutylamíno-s-triazín.K 93,1 g 99 O/o-ného kyanurchloridu (0,5 molu sa pridalo 500 cm 5 toluénu a za intenzívneho miešania sa k roztoku pridalo 66,2 g 44,7 Vo-ného izopropylamínu (0,5 môlu a 133,4 g 15 Vo-ného vodného roztoku hydroxidu sodného 0,5 mólu pri...

Spôsob výroby zmesi 2-alkyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov s 2, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240362

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kubíeek Jaroslav, Nykl Ilja, Hofbauer František, Vaneura Václav, Budín Jioí, Reoucha František

MPK: C07D 251/52, C07D 251/50

Značky: 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi, 6-diamíno-s-triazínov, zmesí, 2-alkyltio-4, spôsob, výroby

Text:

...roztoku sodnej soli metantiolu 0,263 mólu, pri tep-,lote 20 až 45 °C. Po-dosiahnutí neutrálneĺ reakcie sa k zmesi pridalo 56,3 g 40 -ného i vodného roztoku etylamínu 0,5 mólu a 133,4 g 15 Vo-neho vodného roztoku hydroxidu sodného U,5 mólu a vyhriala sa k refluxu, pri ktorom sa zotrvalo 2,5 hodiny. Po ochladení na 20 °C, vykryštalizovaní, od~ satí a premyti s 250 ml vody sa po vysušení získalo 117,0 g produktu, ktorý podľa...