Patenty so značkou «5-nitro-2-tiofénu»

Halogénacetylény 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255305

Dátum: 15.03.1988

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav, Kraus František

MPK: C07D 333/12

Značky: halogénacetylény, 5-nitro-2-tiofénu, přípravy, spôsob

Text:

...spektrum na spektrometrii AEI MS 920-151M je vodík, striebro, med alebo magneziumbromid, sa pôsobí halogénom V prostredí organických nozpúšťadiel ako sú aromatické kvuapalné uhliovodíky, étery, estery kyselín, dalej tiofén, sírouhlík, acetonitril, dimetylsultoxid, dimetylformamid a halogénovane rozpüštadla vo vode a/alebov ich zmesiach s vodou za prítomnosti bázických ka»talyzátorov typu uhličitanov a hydnoxidov a-lkalických kovov v rozmedzí...

N-iminotrifenylfosforany 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218191

Dátum: 15.09.1984

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Značky: n-iminotrifenylfosforany, spôsob, 5-nitro-2-tiofénu, 5-nitro-2-furánu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy N-iminotrifenylfosforanov 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu, ktoré sa pripravujú z 5-nitro-2-furylazidu a 5-nitro-2-trinylazidu ich reakciou s trifenylfosfínom vzorca P(C6H5)3 v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických uhľovodíkov, éterov, esterov kyselín a ďalej v tioféne, acetonitrile, dichlórmetáne alebo v ich zmesiach v rozmedzí teplôt 10 až 100 °C. Pripravené látky majú všeobecný vzorec I...

Azidy 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218188

Dátum: 15.09.1984

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Značky: azidy, přípravy, spôsob, 5-nitro-2-tiofénu, 5-nitro-2-furánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy azidov 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu, ktoré sa podľa vynálezu pripravujú reakciou 5-nitro-2-furylchloridu, -bromidu alebo -trimetylamóniumbromidu, alebo reakciou 5-nitro-2-trinylchloridu, -bromidu alebo -trimetylamóniumbromidu s azidom sodným alebo azidom draselným v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických kvapalných uhľovodíkov, éterov, esterov kyselín, alkoholov s počtom 1 až 5 uhlíkov,...

Trimetylamóniové soli 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217497

Dátum: 15.05.1984

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Značky: spôsob, 5-nitro-2-tiofénu, přípravy, trimetylamóniové, 5-nitro-2-furánu

Zhrnutie / Anotácia:

Trimetylamóniové soli 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu všeobecného vzorca I kde X znamená chlór, bróm, jód, p-toluénsulfonový anión metoxysulfonový anión-O-SO2-OCH3, perjodidový anión JO4- alebo pikrátový anión a Y znamená síru alebo kyslík.