Patenty so značkou «5-nitro-2-furánu»

N-iminotrifenylfosforany 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218191

Dátum: 15.09.1984

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Značky: přípravy, n-iminotrifenylfosforany, spôsob, 5-nitro-2-tiofénu, 5-nitro-2-furánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy N-iminotrifenylfosforanov 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu, ktoré sa pripravujú z 5-nitro-2-furylazidu a 5-nitro-2-trinylazidu ich reakciou s trifenylfosfínom vzorca P(C6H5)3 v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických uhľovodíkov, éterov, esterov kyselín a ďalej v tioféne, acetonitrile, dichlórmetáne alebo v ich zmesiach v rozmedzí teplôt 10 až 100 °C. Pripravené látky majú všeobecný vzorec I...

Azidy 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218188

Dátum: 15.09.1984

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Značky: spôsob, azidy, přípravy, 5-nitro-2-furánu, 5-nitro-2-tiofénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy azidov 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu, ktoré sa podľa vynálezu pripravujú reakciou 5-nitro-2-furylchloridu, -bromidu alebo -trimetylamóniumbromidu, alebo reakciou 5-nitro-2-trinylchloridu, -bromidu alebo -trimetylamóniumbromidu s azidom sodným alebo azidom draselným v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických kvapalných uhľovodíkov, éterov, esterov kyselín, alkoholov s počtom 1 až 5 uhlíkov,...

Trimetylamóniové soli 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217497

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: trimetylamóniové, spôsob, přípravy, 5-nitro-2-furánu, 5-nitro-2-tiofénu

Zhrnutie / Anotácia:

Trimetylamóniové soli 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu všeobecného vzorca I kde X znamená chlór, bróm, jód, p-toluénsulfonový anión metoxysulfonový anión-O-SO2-OCH3, perjodidový anión JO4- alebo pikrátový anión a Y znamená síru alebo kyslík.