Patenty so značkou «5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2yl)metyl»

[(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2yl)metyl karbaniláty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278018

Dátum: 18.03.1992

Autori: Mišíková Eva, Zámocká Jiřina

MPK: C07C 269/02, A01N 43/16, C07D 309/38...

Značky: spôsob, přípravy, 5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2yl)metyl, karbaniláty

Zhrnutie / Anotácia:

[(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl]karbaniláty všeobecného vzorca I, kde R je vodík alebo oktyloxyskupina, sa pripravujú tak, že sa na 2-hydroxymetyl-5-metoxy-4H-pyrán-4-ón pôsobí príslušnými fenylizokyanátmi všeobecného vzorca II v prostredí bezvodého xylénu, pri teplote varu reakčnej zmesi počas 5 až 26 hodín. Uvedené karbaniláty sú použiteľné v poľnohospodárstve a zdravotníctve.