Patenty so značkou «4-substituované»

4-Substituované N-acylované deriváty piperidínu, farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286917

Dátum: 26.06.2009

Autori: Warner Daniel, Lee Bonnie, Wyvratt Matthew, Ujjainwalla Feroze, Goulet Mark, Chu Lin

MPK: A61K 31/504, A61K 31/445, A61K 31/4523...

Značky: farmaceutický, obsahom, použitie, piperidinů, deriváty, 4-substituované, prípravok, n-acylované

Zhrnutie / Anotácia:

4-Substituované N-acylované deriváty piperidínu opísané v patentových nárokoch sú agonistami ľudského receptora melanokortínu a selektívnymi agonistami ľudského receptora melanokortínu 4 (MC-4R). Sú užitočné na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie, kontrolu alebo prevenciu obezity, diabetes, sexuálnej dysfunkcie včítane erektilnej dysfunkcie a ženskej sexuálnej dysfunkcie.

4-Substituované deriváty 1-aminocyklohexánu na použitie ako ligandy ORL1 receptorov a MU opiát receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4090

Dátum: 05.11.2003

Autori: Schick Hans, Sonnenschein Helmut, Hinze Claudia

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4523, A61K 31/403...

Značky: použitie, deriváty, receptorov, opiát, 4-substituované, ligandy, 1-aminocyklohexánu

Text:

...(diarea),relaxujúce efekty na dýchacie cesty, mikčný reflex (inkontinencia moču). Ďalej je diskutované použitie agonistov a antagonistov ako anorektiká, analgetiká0006 Zodpovedajúco mnohoraké sú aplikačné možnosti zlúčenín, ktoré sa viažu na ORL 1 receptor a tento aktivujú alebo inhibujú. Popri týchto hrajú veľkú rolu priamo voblasti terapie bolesti, ale tiež v iných zuvedených indikácií,opioidové receptory, ako je -receptor a iné...

4-Substituované azetidinóny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278789

Dátum: 14.10.1992

Autori: Ziegler Carl Bernard, Feigelson Gregg Brian, Curran William

MPK: C07D 205/08, C07D 477/00, C07D 463/00...

Značky: azetidinóny, 4-substituované, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-substituované azetidinóny všeobecného vzorca (I) alebo (Ia), kde všeobecného symboly majú význam uvedený v opise, a spôsob ich výroby. Tieto zlúčeniny sú prekurzormi karbapenémových a karbocefamových antibiotík.

Thienotricyklické 4-substituované 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260087

Dátum: 15.11.1988

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Metyš Jan

MPK: C07D 495/04, C07D 409/04

Značky: 4-substituované, thienotricyklické, 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy

Text:

...filtrátu se extrahuje benzenem. Benzonové fáze se spojí. promyji 100 ml naeyceného roztoku chloridu sodného,vysuší se strnnem hołačnntým a odpor za aniženého tlaku. zbytek(4 E,3 g směsi) ee chromatografuja na Iloupci 550 g silikagelu. Elucí směsi benzenu e petroletheru a prvními frakcemi samotného bonzenu se odstraní méně polärní vedlejäf produkty.Při pokračování eluce benzenem se potom získá 9,6 g (30 3) žádaného 4-t...

Tricyklické 4-substituované 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259645

Dátum: 17.10.1988

Autori: Polívka Zdeněk, Metyš Jan, Protiva Miroslav

MPK: C07D 335/02, C07D 409/04

Značky: tricyklické, 4-substituované, 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy

Text:

...benzenu a směs se ponechá krystalovat dvoudenním stáním. Odsâtím se získa 24 g nehomogenního produktu, který se rozpustí v 300 mililitrech vrouciho benzenu. Filtrací se odstraní malý podíl nerozpustné látky, filt~ rát se odpaří na objem 150 m 1 a ponecha krystalovat stánim přes noc. Filtrací se získá prvních 7,5 g prakticky čistého 9-4-tet rahydrothiopyranylthioxanthenâ-olu, t. t.157 až 161 °C. Spojené matečně lcuhy se odpaří a zbytek se...

4-Substituované 1-(1-(2-(arylthio)-5-halogen-fenyl)ethyl)piperazin a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254730

Dátum: 15.01.1988

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Wildt Stanislav, Holá Vladislava

MPK: C07D 295/08

Značky: 1-(1-(2-(arylthio)-5-halogen-fenyl)ethyl)piperazin, 4-substituované, jejich

Text:

...spektra měřena u volných basi (krystalických nebo olejovitých), které byly uvolněny z příslušných přečištěných solí alkalizací a izolovány extrakcí etherem. V případech uvedené postupy přípravy je nutno považovat pouze za ilustraci možností přípravy látek podle vynálezu není jejich účelem vyčerpávajícím způsobem popisovat všechny možné způsoby přípravy.Směs 5,7 g l-(2-(fenylthio)-5-chlorfenyl)ethylchloridu, 13,0 g...

4-Substituované 2-arylfurol[3,2-b]pyrol-5-karboxyláty etylové a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223445

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kráľovičová Eva, Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta, Bratislava

Značky: spôsob, 4-substituované, přípravy, etylové, 2-arylfurol[3,2-b]pyrol-5-karboxyláty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru organickej syntézy a rieši prípravu nových látok 4-substituovaných-2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxylátov etylových. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že 2-aryl-4H-furo- [3,2b]pyrol-5-karboxyláty etylové reagujú s metyljodidom, alebo akrylonitrilom v prostredí benzénu a hydroxidu sodného alebo pyridínu za prítomnosti trietylbenzylamóniumchloridu alebo trietylbenzylamóniumhydroxidu v rozmedzí...