Patenty so značkou «3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu»

Spôsob prípravy solí 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284010

Dátum: 02.07.2004

Autori: Durein Alfons, Hansen Hanspeter, Jäger Karl-friedrich, Merkle Hans Rupert

MPK: C07D 285/16

Značky: solí, 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy solí 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu všeobecného vzorca (I), kde R1 až R4 znamená nezávisle od seba vodík, nižší alkyl alebo hydroxyalkyl, pri ktorom sa nechá reagovať bentazón všeobecného vzorca (IIa) vo vode s amóniovou soľou všeobecného vzorca (IIIb) alebo nátriumbentazón všeobecného vzorca (IIb) s amóniovou soľou všeobecného vzorca (IIIc).

Spôsob prípravy solí 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazín-4-ón-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284009

Dátum: 02.07.2004

Autori: Hansen Hanspeter, Durein Alfons, Merkle Hans Rupert, Jäger Karl-friedrich

MPK: C07D 285/16

Značky: přípravy, solí, spôsob, 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy solí 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazín-4-ón-2,2-dioxidu všeobecného vzorca (I), kde R1 až R4 znamená nezávisle od seba vodík, nižší alkyl alebo hydroxyalkyl, pri ktorom sa nechá reagovať bentazón všeobecného vzorca (IIa) v organickom s vodou nemiešateľnom rozpúšťadle s amínom všeobecného vzorca (IIIa) alebo s amóniovou soľou všeobecného vzorca (IIIb) a soľ všeobecného vzorca (I) sa extrahuje do vody.

Pevné zmesi 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283886

Dátum: 03.03.2004

Autori: Bratz Matthias, Parg Adolf, Jäger Karl-friedrich, Berghaus Rainer

MPK: A01N 43/88

Značky: solí, zmesí, pevně, 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná zmes obsahuje: a) soľ 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu a b) najmenej jedno neiónové povrchovo aktívne činidlo, ktorým je alkylglykozid alebo alkylpolyglykozid, spôsob jej prípravy a jej použitie na ničenie nežiaducej vegetácie.