Patenty so značkou «3)benzazepin-5-on-7-yl-dimetylamónia»

Spôsob prípravy solí 3,4,12-trimetoxy-10,11-metyléndioxy-7,8-dihydro-5H-izoindolo(1,2-b) (3)benzazepin-5-on-7-yl-dimetylamónia

Načítavanie...

Číslo patentu: 218187

Dátum: 15.09.1984

Autori: Fuska Ján, Proksa Bohumil

Značky: 3)benzazepin-5-on-7-yl-dimetylamónia, přípravy, solí, 3,4,12-trimetoxy-10,11-metyléndioxy-7,8-dihydro-5h-izoindolo(1,2-b, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy solí 3,4,12-trimetoxy-7,8-dihydro-5H-izoindolo(1,2b) (3)benzazepin-5-on-7-yldimetylamónia obecného vzorca I v ktorom x- značí anión halogenovodíkovej kyseliny, alifatickej karboxylovej kyseliny s počtom uhlíkov 2 až 3 alebo arénsulfonovej kyseliny s počtom uhlíkov 6 až 8. Spôsob prípravy látok vzorca I podľa vynálezu je taký, že 3,4,12-trimetoxy-7-dimetylamino-10,11-metyléndioxy-7,8-dihydro- 5Hizoindolo (1,2,-b)...