Patenty so značkou «2-substituovaných»

Spôsob prípravy opticky 2-substituovaných 1,6-dihydro-6-oxo-4-pyrimidínkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9719

Dátum: 28.04.2006

Autor: Shapiro Rafael

MPK: C07D 239/28, A61K 31/505

Značky: spôsob, kyselin, přípravy, opticky, 2-substituovaných, 1,6-dihydro-6-oxo-4-pyrimidínkarboxylových

Text:

...zlúčeninu Vzorca 3alebo jej soľ s kyselinou, kde R 1 je také, ako bolo definované pre Vzorec 1, a druhou bázou V množstve dostatočnom na vytvorenie druhého výsledného roztoku s pH V rozpätí od 9 do 12, uvedený druhývýsledný roztok obsahuje soľ zlúčeniny Vzorca 1 a3) pridanie kyseliny k druhemu výslednému roztoku obsahujúcemu soľ zlúčeniny Vzorca 1 za vzniku zlúčeniny Vzorca 1.Tento vynález tiež poskytuje spôsob prípravy...

Príprava a použitie 2-substituovaných 5-oxo-3-pyrazolidínkarboxylátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1277

Dátum: 25.03.2004

Autor: Annis Gary David

MPK: C07D 401/00

Značky: 5-oxo-3-pyrazolidínkarboxylátov, príprava, 2-substituovaných, použitie

Text:

...alkenyloxyskupina, alkinyloxyskupina,cykloalkoxyskupina aryloxyskupina, alkyltioskupina, alkenyltioskupina, alkinyltioskupina, cykloalkyltioskupina,aryltioskupina, alkylsulñnylová skupina, alkenylsulñnylová skupina, alkinylsulfrnylová skupina, cykloalkylsulňnylovà skupina, arylsulñnylová skupina, alkylsulfonylová skupina, alkenylsulfonylová skupina, alkinylsulfonylová skupina,cykloalkylsulfonylová skupina, arylsulfonylová skupina,...

Spôsob prípravy 2-substituovaných 4,6-dialkoxypyrimidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278153

Dátum: 07.02.1996

Autori: Previdoli Felix, Escher André

MPK: C07D 239/52, C07D 239/42

Značky: 4,6-dialkoxypyrimidínov, 2-substituovaných, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Východiskovou látkou v spôsobe prípravy 2-substituovaných 4,6-dialkoxypyrimidínov je kyanimidát všeobecného vzorca II. Tento kyanimidát sa cyklizuje halogenovodíkom za vzniku derivátu halogénpyrimidínu všeobecného vzorca III. Ten sa potom premení buď so zlúčeninou vzorca IV alebo s alkylamínom všeobecného vzorca V na konečný produkt všeobecného vzorca I.

Spôsob výroby 2-substituovaných ergolínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277964

Dátum: 14.09.1995

Autori: Heindl Josef, Turner Jonathan, Wachtel Helmut, Kühne Gerhard, Sauer Gerhard, Brumby Thomas

MPK: C07D 457/12

Značky: ergolínov, výroby, spôsob, 2-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

2-Substituované ergolíny sa pripravujú tak, že sa kvartérna soľ všeobecného vzorca IIa redukuje na zlúčeninu všeobecného vzorca I, kde R2 je metyl a získané metylergolíny sa prípadne prevedú na tiomočoviny alebo sa prípadne vytvoria adičné soli s kyselinami alebo sa získané izoméry rozdelia.

Způsob výroby 2-substituovaných 2-(omega-quanidino-alkenamido, omega-quandino-alkenamido a omega-quanidino hydroxyalkanamido)-N-(4(3-aminopropyl)aminobutyl))ethanamidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268654

Dátum: 11.04.1990

Autori: Umezawa Hamao, Fujii Akio, Nakamura Teruya, Takeuchi Tomiuo, Ikeda Daishiro, Iinuma Hironobu, Kondo Shinichi

MPK: C07C 133/10, A61K 31/155

Značky: 2-substituovaných, jejich, 2-(omega-quanidino-alkenamido, omega-quandino-alkenamido, omega-quanidino, výroby, solí, způsob, hydroxyalkanamido)-n-(4(3-aminopropyl)aminobutyl))ethanamidů

Text:

...z filtrátu po mikrobiální kultivaci, 3 popřípadě chráněnýmí amino- a iminoekupinami, s alifatickým alkoholom nebo diolemPřítomné chránící skupiny se případně odštěpí.Sloučeniny obecného vzorce I se obvykle používají ve formě svých Iarmakologicky vhodných adičních solí 3 kyselinami. Jako uvedených adičních solí s kyselinami lze používat jejich adičních solí s anorganickými kyselinami, jako s kyselinou chlorovodíkovou, aírovou, fosforečnou...

Způsob výroby 2-substituovaných 1,3-propylidendifosfonátových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262421

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nguyen Mong, Phan Hieu, Niesor Eric, Rossier Jean-robert, Guyon-gellin, Bentzen Graig, Kalathakis Kyriacos

MPK: C07F 9/09, C07F 9/40

Značky: výroby, derivátů, 1,3-propylidendifosfonátových, 2-substituovaných, způsob

Text:

...obecného vzorce V rovném 2,5 až 4,8 ku 1,0, v aprotickém rozpouštědle nelbo směsi aprotickýohrozpoušutědel, jako kterých se používá uhlovodíku, jako je hexaíí. hcpťrin, benzen neho toluen, nebo» eítheru, jako je xdimethoxyetban,tetrahy-droíuran nebo dioxan, nebo STHČSÍ dvou libovolných výše uvedených rnzjínixšštěd el, při teplotě 05 až 110 °C.Při jiném výhodnem provedení zpüsohu podle behal-ti vynálezu se sloulčenina» svrehíi uvedchelío...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258490

Dátum: 16.08.1988

Autori: Huth Andreas, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/435, A61K 31/17, A61K 31/40...

Značky: nových, ergolinu, způsob, derivátů, 2-substituovaných, výroby

Text:

...ne čhtinlcí skupina oditäpí,dorlvát močovlny se popžípadě převede na derívít thlonočovíny nebo/A získaná sloučenlna se popřípadě převodu na fyziologlcky snúäenlivou adlční sůl s kyselinou.Jako elektrotllní sloučenlny síry lze uvést výhodné organické disulfldy, jako napříkladpopłípedl jednou nebo několikrát subotituovanó aromatioké dinultidy, jako difenyldisulfiäy o dibonzyldioulfidy nebo heteroaromatíoká dieulfidy se hora uvedenými...

Způsob výroby aralkylamidů 2-substituovaných aminofenylalkankarboxylových a amino-3-pyridylalkankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236668

Dátum: 15.02.1987

Autori: Grell Wolfgang, Eisele Bernhard, Kaubisch Nikolaus, Rupprecht Eckhard, Hurnaus Rudolf, Kähling Joachim, Sauter Robert, Griss Gerhart

MPK: C07D 213/79

Značky: amino-3-pyridylalkankarboxylových, aralkylamidů, výroby, kyselin, způsob, aminofenylalkankarboxylových, 2-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aralkylamidů 2-substituovaných aminofenylalkankarboxylových a amino-3-pyridylalkankarboxylových kyselin obecného vzorce I, ve kterém m je číslo o hodnotě 0 nebo 1, n je číslo o hodnotě 1 nebo 2, X znamená skupinu CH nebo atom dusíku a význam dalších substituentů R, R1, R2, R3, R8 a Z je uveden v opisné části spočívající v tom, že se karboxylová kyselina obecného vzorce II, ve kterém R, R1, R2, R3, R8, X a m mají shora uvedený...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248739

Dátum: 12.02.1987

Autori: Huth Andreas, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard, Schneider Herbert

MPK: C07D 457/02, A61K 31/48, C07D 457/12...

Značky: 2-substituovaných, nových, způsob, výroby, derivátů, ergolinu

Text:

...skupinu, pak se postup provádí tak, že se nechá reagovat ergolin vzorce II s acylchloridem v přítomnosti Lewisovy kyseliny, jako například chloridu hlinitého. Není-li však acylchlorid kapalnou látkou, pak se může jako rozpouštědlo používat například nitrobenzen nebo chlorbenzen.Reakce se provádí výhodné při teplotách pod teplotou místnosti, jako při teplotách od ~ 10 do -5 °C a je ukončená po 1 až 5 hodinách.Karbonylová skupina, která je...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248738

Dátum: 12.02.1987

Autori: Schneider Herbert, Huth Andreas, Sauer Gerhard, Wachtel Helmut

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12, C07D 457/02...

Značky: derivátů, ergolinu, 2-substituovaných, způsob, nových, výroby

Text:

...dvojnou vazbu uhlíkuhlík nebo trojnou vazbu uhlíksuhlík, pak lze tuto nenasycenou vazbu snadno redukovat například za použití Raney-niklu nebo paiádia na uhlí V alifatickém alkoholu při teplotě místnosti a atmosférickém tlaku úplně nebo parciärně za vzniku odpovidajícího hydrogenačního produktu.Obsahuje-li ethinylový substituent v. poloze 2 chránicí skupinu, jako skupinu siMezR, pak je možno tuto skupinu odstranit působením slabe...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248050

Dátum: 15.01.1987

Autori: Huth Andreas, Sauer Gerhard, Wachtel Helmut, Schneider Herbert Hans

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12, C07D 457/02...

Značky: ergolinu, derivátů, 2-substituovaných, výroby, nových, způsob

Text:

...derivát Z-lithiumergolinu.Představuje-li substituent v pol-oze 2 vo-lnou karboxylovou funkci, pak lze tuto funkci popřípadě o sobě známymi metodami esteriiikovat působením alifatického alkoholu vzorce RDH, v němž R znamená ualkylovou skupinus 1 až 4 atomy uhlíku.Za tim üčelem se například ergolin-z-karboxylová kyselina uvede v reakcí s alkoholem v přítomnosti anorganické kyseliny jako kyseliny chlorovodíkové nebo kyseliny chloristé při...

2-aminoethylethery odvozené od 2-substituovaných 6,11-dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-olů a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 237487

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bártl Václav, Protiva Miroslav, Wildt Stanislav

MPK: C07D 409/12

Značky: 2-aminoethylethery, jejich, 2-substituovaných, odvozené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem jsou 2-aminoalkylethery odvozené od 2-substituovaných 6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-olů obecného vzorce I ve kterém R značí atom chloru nebo methyl a X je dvojmocný zbytek NH, NCH3, NCH2CH2OH, NCOOC2H5 nebo II a jejich soli s organickými kyselinami, s výhodou s kyselinou maleinovou. Tyto látky jsou antihistaminiky, antiarytmiky a antimikrobiálně účinnými látkami, takže přicházejí v...

Způsob výroby 2-substituovaných 4-substituovaných kyselin 5-thiazolkarboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 231979

Dátum: 15.12.1986

Autori: Howe Robert Kenneth, Lee Len Fang

MPK: C07D 277/32

Značky: kyselin, 4-substituovaných, 5-thiazolkarboxylových, 2-substituovaných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin typicky reprezentovaných následujícím vzorcem I. Sloučeniny se vyrábějí z odpovídajících 2-aminoanalogů reakcí dusitanu sodného v přítomnosti silné kyseliny a následnou reakcí s chloridem měďnatým nebo roztokem jodidu draselného. Sloučeniny jsou účinnými herbicidními ochrannými prostředky.

Spôsob prípravy 2-substituovaných -4-alkyltio-5-chlór-3-oxo-2H-pyridazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232323

Dátum: 15.07.1986

Autor: Konečný Václav

MPK: C07D 237/10

Značky: 4-alkyltio-5-chlór-3-oxo-2h-pyridazínov, přípravy, spôsob, 2-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu prípravy 2-substituovaných-4-alkyltio-5-chlór-3-oxo-2H-pyridazínov všeobeného vzorca I v ktorom R1 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, R2 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, benzyl, cyklohexyl, fenyl, voľný alebo substituovaný chlórom, metylskupinou alebo trifluórmetylskupinou reakciou 2-substituovaných-4,5-dichlór-3-oxo-2H-pyridazínov s alkylmerkaptidom sodným alebo draselným, v ktorom alkyl obsahuje 1 až 4 atómy...

Způsob výroby 2-substituovaných 4-amino-6,7-dimethoxychinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247073

Dátum: 13.03.1986

Autori: Litvininko Leonid Addjevie, Redikulcev Jurij Vasiljevie

MPK: C07D 215/42

Značky: 2-substituovaných, 4-amino-6,7-dimethoxychinolinů, způsob, výroby

Text:

...upotřebitelné adiční solí sloučenin obecného vzorce I s kyselinami je možno připravit obvyklým způsobem, například reakcí volné báze s přislušnou kyselinou V inertním organickém rozpouštědle a shromážděním vysrážené soli filtrací nebo odpeřením reakční směsi. e-li to nutné, lze produkt vyčistlt překrystalováním.Pokud sloučeniny podle Vynálezu obsahují centrum asymetrie, zahrnuje vynález jak nerozštěpené formy, tak formy rozštěpené. Štěpení...