Patenty so značkou «2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej»

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265751

Dátum: 14.11.1989

Autori: Marchalín Miroslav, Poór Robert, Zervan Ivan, Demovič Stanislav, Hauskrecht Petr, Ondejka Vojtech

MPK: C07C 51/41

Značky: výroby, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, kyseliny, dimetylamínovej, spôsob

Text:

...drahších neutralizačných činidiel napr. dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú odstrámaá .zpôsobom výroby dimetylamínovej soli 2-metyl 4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Kyselina 2-metyl-4-chlôrfenoxyoctoyá sa pripraví chloráciou 2-metylfenoxyoctanu sodného s Naclo v prítomnosti minerálnej kyseliny. Zo získaného roztoku sa získa 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová kyselina vyzrážaním V prebytočnej minerálnej kyseline. zo suspenzie sa vyzrážaná...

Spôsob prípravy dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262625

Dátum: 14.03.1989

Autori: Poór Robert, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 103/76

Značky: 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, kyseliny, dimetylamínovej, přípravy, spôsob

Text:

...BO hmot. fenoxyoctových kyselín, pričom zvyšok do 100 3 hmot. tvorí prevažne matečný roztok minerálnych kyselín s koncentráciou 0,2 až 2 hmot. minerálnej kyseliny. Koncentrácie minerálnych kyselín v matečnom roztoku sa v uvedenom rozmedzí udržiava z toho dôvodu, že suspenzia 2-metyl-4-chlőrfenoxyootovej kyseliny je v tomto rozmedzí dobre filtrovatelná. Premývanie filtračného koláča sa nerobí z toho dôvodu,že 2-metyl-4-chlőrfenoxyoctová...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256087

Dátum: 15.04.1988

Autori: Markusek Július, Hauskrecht Peter, Poór Robert, Svitek Imrich

MPK: C07C 103/76

Značky: kyseliny, spôsob, dimetylamínovej, výroby, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...pričom vzniká vdimetylamínová sol kyseliny 2-metyI 1-4-chlörfenoxyoctovej o pomerne nízkej koncentrácii. Pri neutralizácii sa Vyzrážajú vo forme kalu hydroxidy železltý, ,horečnatý, ktoré znečistujú produktVyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom výroby dimetylamínovej soli kyseliny 2-smetyl-Ił-chlórfenoxyoctovej, podstata ktorého spočíva V tom, že sa technická kyselina 2-metyl-4-clilórierioxyoctová vo for 4me suspenzie vo vodnom...

Spôsob výroby soli s alkalickým kovom alebo kovom alkalických zemín 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255380

Dátum: 15.03.1988

Autori: Poór Robert, Mravec Ján, Maczek Ján, Vavrinec Ferdinand

MPK: C07C 53/134, A01N 39/04

Značky: alkalickým, kovom, kyseliny, alkalických, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, spôsob, zemin, výroby

Text:

...použiť i kombinácie vodných roztokov alkalických hydroxidov a ebo uhličitanov. Neutralizáciu taveniny pri uvedenej teplote možno uskutočniť hydroxidom, Lihličitanom, kysličníkom alkalického kovu alebo kovu alkalických zemĺn.Počas neutralizácie pri teplote 85 až 100 stupňov Celzia sa neutralizačná Voda samovolne uvoľňuje z reakčného priestoru a odchádza z taveniny neutralizovanej Z-mety 1-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny vo forme vodných pár,...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255350

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert

MPK: C07C 103/76

Značky: spôsob, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, výroby, kyseliny, dimetylamínovej

Text:

...je rozpustná vo vode 2 až 10 g/l (podla teploty), čo» môže zapríčiniť straty produktu. Pri neutralizácii filtračného koláča neutralízačné čínldlo. okrem neutralizácie 2-metyl-4-chlórfenoxvoctovej kyseliny neutralizuje prednostne minerálne kyseliny, čím sa zapríčiňuje jeho strata. Toto je nevýhodné hlavne pri použití drahších neutralizačných činidiel - dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom výroby dimetylaminovej soli...

Spôsob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244317

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mojžíš Vratislav, Šolc Jaroslav, Pidermann Bohumil, Krasnický Slavomír, Pokorný František, Javurek Jan, Grössl Jioí, Žáeek Václav, Hájek Vladimír

MPK: A01N 39/04, C02F 1/66, C07C 59/70...

Značky: kyseliny, odpadnej, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, chlorovodíkovej, spôsob, výroby, úpravy

Text:

...V roztoku nadbytok Ca ionov. lndikovanie požadovanej hodnoty pH je dané bielym zákalom reakčnej zmesi a je jednoduche a lahko pozoroVateiné. V oblasti pH 6 až 8 má reakčná zmes za týchto podmienok z hladiska hodnoty pll charakter tlmivého roztoku. Do predneutralizácio je možné z reakčnej zmesi získavať fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa použivząjú najpr. ako herbicidy. Ak V roztoku po (čiastočnej neutralizácii sú vápenaté ióny, možno s výhodou...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242170

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dědek Vladimír, Žineák Ján, Nestor Ivan, Džupon Miroslav, Riško Pavol, Žák František, Ragan Emil

MPK: C07C 59/70, A01N 39/04

Značky: kyseliny, přípravy, spôsob, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...podľa vynálezu je, že sa použije odplyn chlóru, ktorý doteraz unikal do ovzdušia a nevyužíval sa. Oproti čs. AO č. 179 200 sa zníži spotreba NaClO, ako i minerálnej kyseliny. Vzhľadom k tomu, že sa chlôr nebude odvádzať do ovzdušia, zabráni sa tvorbe exhalátov z výrobne. Súčasne sa znížením spotreby minerálnych kyselín zníži množstvo minerálnych solí V tadpadiových vodách. Časť minerálnych kyselín sa nahradí...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240481

Dátum: 15.08.1987

Autori: Baumert Dietrich, Kis-tamás Attila, Dancsó András, Krähmer Hansjörg, Jurák Ferenc, Skötsch Carlo

MPK: A01N 39/04, C07C 59/70

Značky: spôsob, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, přípravy, kyseliny

Text:

...U,Ei 1.až 5 0/0 hmot. po odfiltr-ovamí Z-metyl-tl-clrlórfenoxyoctowej kyseliny z predchádzajúcej várky, nazriedenie koncentrovanej minerálnej kyseliny koncentrácie 10 až 990/0 hmot.Oproti CS AO č. 179 200 vzniká ovela mew nej odpadných vôd, pričom sa zníži ich ky-slost a množstvo Z-metyl-tl-chlórfenoxyoctovej kyseliny v nich. V recirkulačnych matečných kyselinách sa nachádza 2 .až 15 g/l 2-metyl-ti-chlórien-oxyoctovejstvo odpadných...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235355

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rajnoha František, Fančovič Karol Csc, Husár Štefan, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 59/70

Značky: spôsob, přípravy, kyseliny, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny chloráciou zmesi 2-metylfenoxyoctovej kyseliny a jej sodnej soli chlórnanom sodným, pričom vyzrážanie 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny sa robí kyselinou sírovou v prítomnosti inertných látok. 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina sa pripravuje chloráciou s chlórnanom sodným v prítomnosti kyseliny sírovej. Po chlorácii sa vyzrážanie 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny z...

Sposob výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248478

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vávra Blažej, Marchalín Miroslav, Lehotský Ján, Paško Štefan, Hauskrecht Peter, Holka Vojtech, Gürtler Tibor, Makovinská Mária, Kollár Alojz, Svitek Imrich

MPK: C07C 53/16

Značky: kyseliny, spôsob, výroby, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...kyselín odfiltruje. Podstata Vynálezu spočíva V tom,že pre prípravu zriedenej minerálnej kyseliny, ktorá sa použije pri chlorácii Z-metylfenoxyoctovej kyseliny, sa použije matečný roztok minerálnych kyselín, ktorým sa riedi koncentrovaná minerálne kyselina na požadovanú koncentráciu.Prínosom oproti CS AO č. 179 200 je, že Vzniká podstatne menej odpadových vôd,pričom sa zníži ich kyslost a tým nutnost následnej neutrálizácie. V...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218153

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hauskrecht Peter, Škrdlová Zlatica

Značky: 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, přípravy, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Vynález rieši výrobu 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny z 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu alebo z 2-metylfenoxyoctovej kyseliny chloráciou chlórom a chlórňanom sodným. Roztokom alkalickej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny, vzniknutej chloráciou vodného roztoku 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu alebo suspenzie 2-metylfenoxyoctovej kyseliny a...

Spôsob odstraňovania chlórkrezolov z amonných alebo amínových solí kyseliny 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 217660

Dátum: 16.07.1984

Autori: Husár Štefan, Hauskrecht Peter

Značky: odstraňovania, solí, spôsob, amínových, chlórkrezolov, kyseliny, amónnych, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši znižovanie chlórkrezolov v amónnych alebo amínových soliach 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Chlórkrezoly sa odstraňujú z amónnych alebo amínových solí 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny vodnou parou. V destiláte obsiahnuté chlórkrezoly sa pôsobením alkalického hydroxidu prevedú na alkalické chlórkrezoláty, ktoré kondenzáciou s chlóroctanom alkalického kovu vytvoria chlórsubstituované fenoxyoctové kyseliny. Vynález možno...