Patenty so značkou «2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu»

Sposob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258211

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vavrinec Ferdinand, Leška Štefan, Hauskrecht Peter, Poór Robert, Svitek Imrich, Markusek Július, Mravec Ján

MPK: C07D 251/50

Značky: přípravy, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob

Text:

...sa aplikujú vo forme vodných roztokov pripravených z ich koncetrovaných roztokov zriadením s vodou, pričom dochádza k vyzrážaniu solí zapričíñujúcich trvdosť vody vo forme jemnej, tažkofiltrovateľnej zraženiny. Vyzrážené soli sa najčastejšie oddelujú sedimentáciou a odkalením zásobníkov, pričom dochadza k stratám časti reakčných komponentov. Po ukončení reakcie sa atrazím odfiltruje od matečného roztoku obsahujúceho ohlorid sodný. Matečný...

Sposob prípravy technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254686

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svitek Imrich, Vavrinec Ferdinand, Poór Robert, Mravec Ján, Markúsek Július Tech, Hauskrecht Peter

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, technického, přípravy, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Text:

...prvom reakčnom stupni sa ako reakčné prostredie používa zmes vody a ladu, prípadne voda, lad a organické rozpüšťadio.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúšfadia, ktoré sa musí po ukončení korndenzácie »od produktu oddeliť.Na reakciu použitý kyanurchlorid ako i vzniknutý technický atrazín sú čiastočnehydroťóbne, čo môže sťažovať reakciu kyanurchloridu s roztokmi amínov, ako i znižovať...

Spôsob výroby 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253429

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vavrinec Ferdinand, Mravec Ján, Svitek Imrich, Poór Robert, Hauskrecht Peter, Markusek Július

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, výroby, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Text:

...a organické rozpüštadlo.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúštadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzácie od produktu oddeliť.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernenéspôsobom výroby 2-izopropylamino-4-etyla míno-G-chlór-s-triazínu, podstata ktorého spočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorid s vodnými rouztokmi etylamínu, izopropylamínu a hydroxidu sodného. Reakcia prebiehavo vodnom...

Spôsob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252898

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vavrinec Ferdinand, Mravec Ján, Hauskrecht Peter, Markusek Július, Svitek Imrich, Poór Robert

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob, přípravy

Text:

...v pritomnosti vorganiokého rozpüšťadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzálcie oddeliť od produktu najčastejšie destiláciou.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernejně spôsobom .prípravy 2-izropropylamíno-4-etylamino-ôwchlór-s-triazinu, podstata lktoréihospočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorivd s vodnými roztokmi etylami-nu, izopropylaminu a hydroxidu isodného. Reakcia prebieha v-o vodnom prostredí chloridu sodněho, kit-orý sa pripraví z...

Spôsob výroby technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252897

Dátum: 15.10.1987

Autori: Leška Štefan, Poó Róbert, Mravec Ján, Markusek Július, Svitek Imrich, Vavrinec Ferdinand, Hauskrecht Peter

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, technického, výroby, spôsob

Text:

...Am. išlherm. Soc. 68, 1725 1944 vdoporučujú pri prvom reiakčnom stupni výroby at-razinu teplotu okolo 0 °C a druhý reaikčný stupeň pri teplotách 30 až 50 CC. Pri ,prvom realkčnom stupni sh alko reakčně prostredie používa zmes vody a ľadu, prípavdsne voda, ľad a organické rozpúšťadlo. Nevýhodou vyššie uvedených postupov je, že lkonde-nzácia prebieho V prítomnosti aorganiclkého qiozpúšťeudla, ktoré sa musí po uikončeni konldelnzacle od...

Spôsob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238912

Dátum: 16.03.1987

Autori: Željazkov Vladimír, Fančovič Karol, Hauskrecht Peter, Vlachynský Ivan, Husár Štefan Technik

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu reakciou vodných roztokov etylamínu, izopropylamínu, hydroxidu sodného s kyanurchloridom v prostredí vodonerozpustného rozpúšťadla, ktoré sa po reakcii oddestiluje od reakčnej zmesi s vodnou parou. Pri príprave vodných roztokov etylamínu, izopropylamínu, hydroxidu sodného sa použije voda vznikajúca pri oddestilovaní vodonerozpustného rozpúšťadla od reakčnej zmesi s vodnou...

Spôsob čistenia 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232643

Dátum: 15.12.1986

Autori: Babík Vladimír, Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, čistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši čistenie 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu znečisteného organickými a anorganickými látkami. Znečistený 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazín sa rozpustí a/alebo roztaví vo vodonerozpustnom organickom rozpúšťadle pri teplote varu zmesi, nerozpustné nečistoty sa oddelia a rozpúšťadlo sa oddestiluje od 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu s vodnou parou. Na oddelenie slúži filtrácia alebo...

Spôsob oddeľovania 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229441

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dubalaj Ján, Antalová Oľga, Violová Anna, Hauskrecht Peter

MPK: C07D 251/50

Značky: oddeľovania, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu pripraveného reakciou kyanúrchloridu s vodnými roztokmi etylamínu, izopropylamínu a hydroxidu alkalického kovu v prostredí organického rozpúšťadla nemiesiteľného s vodou, pričom sa po ukončení reakcie organické rozpúšťadlo oddestiluje s vodnou parou, vyznačujúci sa tým, že pred a/alebo počas a/alebo po oddestilovaní organického rozpúšťadla s vodnou parou sa pridá k reakčnej...

Spôsob izolácie 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229459

Dátum: 01.03.1986

Autori: Antalová Oľga, Dubalaj Ján, Černý Peter, Violová Anna, Hauskrecht Peter

MPK: C07D 251/50

Značky: izolácie, spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu reakciou kyanúrchloridu s etylamínom, izopropyl-amínom, hydroxidom sodným v prítomnosti s vodou nemiešateľného rozpúšťadla v prítomnosti tenzidu a/alebo odpeňovača. Vynález možno použiť pri výrobe 2-izopropylamino-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, ktorý sa používa ako herbicíd v poľnohospodárstve najmä v kukuričných porastoch.