Patenty so značkou «2-furaldehydu»

Viacstupňový spôsob spracovania pentózanových surovín a odpadov s výrobou 2-furaldehydu a pyrolýzneho uhlíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288265

Dátum: 30.03.2015

Autori: Hroncová Emília, Samešová Dagmar, Kočík Karol, Ladomerský Juraj

MPK: B01J 31/04

Značky: viacstupňový, odpadov, pyrolýzneho, surovin, spracovania, uhlíka, výrobou, spôsob, 2-furaldehydu, pentozánových

Zhrnutie / Anotácia:

Organické suroviny a odpady s obsahom min. 10 % hmotn. pentózanov, ako sú listnaté dreviny a ich odpady, rýchlorastúce listnaté dreviny, napr. vŕba, kukuričné oklasky, slnečnicové šupky, obilné otruby, bavlníkové tobole a i., sa použijú na katalyzovanú alebo autokatalyzovanú výrobu 2-furaldehydu, s použitím kyselín alebo kyslých solí, výhodne fosforečných katalyzátorov, ako je kyselina trihydrogénfosforečná alebo trojitý superfosfát a pod....

Spôsob kontinuálnej výroby 2-furaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279808

Dátum: 13.04.1999

Autori: Ladomerský Juraj, Pajtík Jozef

MPK: B01J 31/04

Značky: 2-furaldehydu, výroby, spôsob, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu kontinuálnej výroby 2-furaldehydu z lignocelulózových surovín s obsahom minimálne 15 % hmotn. pentózanov za prítomnosti neprchavého katalyzátora, napr. kyseliny trihydrogenfosforečnej alebo jej soli. Podstatou riešenia je, že vhodný katalyzátor (na kontinuálnu výrobu z hľadiska korózie, abrázie, prchavosti a aktivity) sa kontinuálne rozstrekuje v hornej časti reaktora na kontinuálne dávkovanú surovinu v množstve 1 až 10...

Sposob výroby 2-furaldehydu z rastlinných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 248059

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šurina Igor, Zelník Andrej, Košík Martin, Reiser Vladimír, Blažej Anton Akademik, Pajtík Jozef, Madlo Viliam, Rendoš František

MPK: C07D 307/50

Značky: spôsob, rastlinných, 2-furaldehydu, surovin, výroby

Text:

...surovina sa potom vystaví účinkom teploty 160 až 250 °C -vo vibrofluidnom reakt-ore po dobu 2 až 180 minút, pričom vznikajúci pro.dukt sa vo forme pár .kontinuálne z reaktora odvádza.Cez reaktor sa môže prepúšťať vodná para alebo pary iného inertného média, aby sa Z-furaidehyd rýchle odvádza z reakčnej zóny. Z-Fural-dehyd sa v ďalšom izoluje zVýhodou spôsobu .podľa vynálezu je to, že sa da uskutočniť v jed-noduchom zariadení,~akuo postup...

Spôsob výroby 2-furaldehydu beztlakovým kontinuálnym postupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218738

Dátum: 01.06.1985

Autori: Oltus Eugen, Blažej Anton, Zelník Andrej, Košík Martin, Rendoš František, Pajtík Jozef

Značky: kontinuálnym, výroby, beztlakovým, spôsob, 2-furaldehydu, postupom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 2-furaldehydu beztlakovým kontinuálnym postupom z rastlinných materiálov obsahujúcich pentozány, kde v prvom stupni pripravené pentózové predhydrolyzáty s použitím zriedenej kyseliny sírovej o koncentrácii 0,5 až 2,5 %, resp. zriedenej kyseliny chlórovodíkovej o koncentrácii 0,2 až 1 % sa v druhom stupni podrobia dehydratácii pentóz na 2-furaldehyd, pričom ako katalyzátor sa použije kyselina chlórovodíková o...