Patenty so značkou «1-(2-hydroxyiminometylpyridínium)-3-(karbamoylpyridínium)-2-oxapropán»