Patenty so značkou «1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu»

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238443

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Belko Dušan, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Dimun Milan

MPK: C07D 257/02

Značky: spôsob, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného kódom DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pričom je do reakčného systému pridávaná nitromočovina v množstve 0,5 až 10 % hmot. na hmotnosť východiskového DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu i pri vývoji nových postupov výroby tejto substancie.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238442

Dátum: 15.05.1987

Autori: Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Dimun Milan, Zemanová Eva, Truchlik Štefan

MPK: C07D 257/02

Značky: spôsob, výroby, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro 1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, zvaného oktogén, nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pri čom je do reakčného systému pridávaný dikyandiamid v množstve 0,05 až 11 % hmot., počítané na východiskové množstvo DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu, no má význam predovšetkým pre vývoj nových...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238440

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kabátová Viera, Belko Dušan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan

MPK: C07D 257/02

Značky: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, zvaného oktogén, nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného kódom DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pričom je do reakčného systému pridávaný dusičnan močoviny v množstve 0,5 až 10 % hmot. na hmotnosť východiskového DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu ako aj pri vývoji nových postupov výroby tejto...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227913

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: nitrolýzou, spôsob, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu kyselinou dusičnou obsahujúcou oxid dusičný, rieši výrobu titulnej zlúčeniny tak, že proces nitrolýzy sa uskutočňuje v prítomnosti močoviny do nitrolyzačného systému pridanej v množstve 0,05 až 10,0 % hmot., počítané na hmotnosť do reakcie vstupujúceho 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227907

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: spôsob, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález s názvom "Sp(sob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu" rieši výrobu titulnej zlúčeniny za Bachmannových podmienok v prostredí acetanhydridu a za prítomnosti močovino-formaldehydového kondenzátu, pričom sa v podstatnej miere ovplyvňuje výťažok a bezpečnosť procesu.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218703

Dátum: 01.06.1985

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: spôsob, výroby, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu kyselinou dusičnou obsahujúcou oxid dusičný, pričom podmienky reakcie sa upravujú prídavkom dusičnanu amónneho, čo má za následok zvýšenie výťažnosti a bezpečnosti procesu. Vynález je možné výhodne využívať pri výrobe titulnej substancie vychádzajúcej z 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu s obsahom 1,4-dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3H)-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219190

Dátum: 01.06.1985

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, obsahom, 1,4-dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1h,3h)-diónu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu s obsahom 1,4-dinitro-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3H)-diónu nitračným štiepetím, 1,5-endo-metylén-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu. Podstatou vynálezu je priaznivé ovp1yvnenie výťažnosti a kvality produktu, čoho sa dosahuje aplikáciou v procese nitrolýzy tetrahydroimidazo[4,5d]-imidazol-2,5(1H,3H)-diónu v množstve 0,001 až 0,100 mólu na 1 mól...