Zuzčák Karol

Bubnový parný kotol vežového prevedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 238862

Dátum: 15.05.1987

Autori: Páleš Imrich, Geröfi Ivan, Breier František, Zuzčák Karol

MPK: F22B 5/00

Značky: parný, věžového, kotol, bubnový, prevedenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov s prirodzenou alebo povzbudenou cirkuláciou. Predmetom vynálezu je bubnový parný kotol vežového prevedenia s prirodzenou, alebo nútenou cirkuláciou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že steny ohniska bubnového parného kotla zaústené do bubna sú vytvorené rúrkovými stenami, výparníka, na ktoré v hornej časti nadväzuje spalinový kanál, pričom steny kanála sú tvorené rúrkovými stenami prehrievača pary, v ktorom...

Parný kotol s výtavným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223656

Dátum: 15.03.1986

Autori: Geröfi Ivan, Muráni Ján, Novotný Kazimír, Zuzčák Karol, Bobovnický Jozef, Liko Ľudovít

Značky: parný, výtavným, kotol, ohniskom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku spaľovania vysokopopolnatého hnedého uhlia. Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom riešení vychladzovacieho priestoru ohniska stropu a stien medziťahu ako aj stien druhého ťahu kotla, ich radenie a umiestenie v náväznosti na použitie celokovových plynotesných rúrkových panelov, z ktorých sú tieto steny vytvorené. Vynález je možné realizovať v obore parných kotlov hlavne tam, kde sa...

Zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218163

Dátum: 15.09.1984

Autori: Muráni Ján, Štuller Juraj, Bobovnický Jozef, Dóczy Anton, Zuzčák Karol

Značky: tlakovou, ploch, kotlov, vlnou, výhrevných, impulzné, parných, čistenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia vonkajšieho povrchu rúrok výhrevných plôch. Predmetom vynálezu je riešenie vlastného zariadenia pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zariadenia tvoreného impulznou komorou, rázovou rúrou, impulzovodom a výstupnou hubicou sa privádza cez plynovú a vzduchovú trasu a cez zmiešavací kus výbušná zmes, ktorá sa...