Zuskin Silver

Zámky pro zátah jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243123

Dátum: 15.10.1987

Autori: Liptovský Hrádok, Schreiber Rudolf, Zuskin Silver, Lukáe Jarolam

MPK: D04B 15/32

Značky: jehel, zátah, zámky

Text:

...což je provedeno tak, že špice zatahovacího zámku v místě bodu maximálního zátahu a odpovídající úsek protizámku jsou mimo šířku nosiče.Uspořádání podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na pfipojeném výkrese,kde na obr. 1 je pohled zepředu na uspořádání zatahovacího zámku a protizámku na nosiči,a na obr. 2 je pohled z boku na zmíněné zámky v řezu.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčoohového zboží je...

Zapojenie obvodu na ochranu hovorových obvodov koncových telefónnych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238807

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zuskin Silver

MPK: H04M 1/74

Značky: obvodov, obvodů, zariadení, koncových, hovorových, zapojenie, telefónnych, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v zapojení obvodu na ochranu hovorových obvodov koncových telefónnych zariadení voči rázovému prepätiu spočívajúcu v tom, že paralelne ku linkovým svorkám hovorového obvodu je zapojený diak (D). Pri výskyte prepäťového impulzu na účastníckom vedení sa diak otvorí a obmedzí amplitúdu prepäťového impulzu na hodnotu menšiu ako je spínacie napätie diaku. Veľkosť napätia po obmedzení už neohrozuje činnosť prvkov hovorových...

Snímač kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249937

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schreiber Rudolf, Müller Marian, Ferianc Ľubomír, Zuskin Silver

MPK: G01W 1/02

Značky: kolmej, snímač, vzduchu, prúdenia, rychlostí, zložky, vektoru

Text:

...striešky od hornej plochy usmerňova 4ča a vzdialenosti snímacích vodičov prevodníka rýchlosti prúdenia od hornej plochy telesa hlavice.Výhodou snímača kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu je zlepšenie presnosti merania minimálne o 50 , definovanie vzájomnej polohy krycich plechov., úspora materiálu stĺpikov, distančných rúrok,odstránenie jedného krúžku a jedného usmerňovača, zníženie výšky snímača o cca 20 mm, možnosť vyriešenia...

Prevodník rýchlosti prúdenia vetra

Načítavanie...

Číslo patentu: 248983

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zuskin Silver

MPK: G01W 1/02

Značky: převodník, prúdenia, rychlostí, vetra

Text:

...rýchlosti prúdenia sú vysoké nároky na presnosť vyhotovenia každého Inechanického dielu prevodníka a základne, vysoká závislosť od subjektivnych činiteľov, nízka efektívnosť výroby a vytváranie nedefinovateľných prechodových odporov pri priváraní volfrámových drôtov ku medeným prívodným drôtom.Uvedené nevýhody odstraňuje prevodník rýchlosti prúdenia podľa vynálezu s dvoma rovnobežnými volfrámovými drôtmi a plochou usmerňovacou...

Zapojenie ochranného obvodu pre koncové telefónne zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227716

Dátum: 15.05.1986

Autori: Greš Martin, Zuskin Silver

Značky: obvodů, koncové, zapojenie, telefónne, zariadenia, ochranného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie ochranného obvodu pre koncové telefónne zariadenia voči rázovému prepätiu vyznačené tým, že je tvorené dvoma paralelnými vetvami pripojenými paralelne ku vstupným svorkám (c, d) vstupného bloku (1), pričom každá vetva pozostáva zo sériove radeného odporu (R1, R2) a diaku (D1, D2), zatialčo z druhej paralelnej vetvy je paralelne k linkovým svorkám (g, d) hovorového obvodu (HO) zapojený diak (D2).

Zapojenie ovládacích obvodov automatického telefónneho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 226623

Dátum: 15.02.1986

Autori: Groch Anton, Zuskin Silver

Značky: automatického, zapojenie, telefónneho, ovládacích, prístroja, obvodov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie ovládacích obvodov automatického telefónneho prístroja zabezpečujúce pri minimálnom počte kontaktov vidlicového prepínača a použití bežnej štvoržilovej prívodnej šnúry privolanie účastníka návestným signálom, pripojenie hovorového obvodu a obvodov volby k účastníckemu vedeniu po zdvihnutí mikrotelefónu, skratovanie hovorového obvodu pri položenom mikrotelefóne, skratovarnie ďalších paralelne pripojených prístrojov pri zdvihnutom...

Zapojenie telefónneho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 222319

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zuskin Silver, Hán Milan

Značky: prístroja, zapojenie, telefónneho

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie telefónneho prístroja, zabezpečujúceho pripojenie hovorových obvodov, obvodu signalizácie a obvodov pre voľby na účastnícke vedenie, pri použití trojžilovej pripojovacej šnúry pri vynechaní tretej pripojovacej svorky.