Žuffa Milan

Predscitlivená ofsetová tlačová platňa negatívneho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261834

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žuffa Milan, Čík Gabriel, Šteruský Peter, Blažej Anton, Lederleitner Milan

MPK: B41M 9/00

Značky: predscitlivená, plátna, ofsetová, negatívneho, tlačová

Text:

...medzivrstva vodného roztoku na báze modifikovaného éteru celulözy a po jej vysušení sa na povrch nenesie negatívny svetlocítlivý roztok. Tento sa na povrch platne môže nanášať odstredivými ovrstvovacími zariadeniami, sústavou valcov, štrbinovým polievaním alebo iným spôsobom. Do svetlocitlivej vrstvy je možné pridať na lepšiu vizualizáciu - farbivo.Výhodou jiredscitlivenej ofsetovej tlačovej platne podľa vynálezu je skutočnosť, že hydrofilnou...

Vlhčiaci roztok pro ofsetovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254018

Dátum: 17.12.1987

Autori: Endrych František, Topoľský Ivan, Žuffa Milan, Lederleitner Milan

MPK: C09K 3/18

Značky: roztok, ofsetovú, vlhčiaci, tlač

Text:

...izopropylalkoholu cca 10 ~ 15 0/0 obj. postačuje koncentrácia 1-hexanolu len 0,2 až 0,5 . To isté platí aj pre v.äčšinu tenzidovSpomínané látky však majú relatívne výrazne vyššiu mernú hmotnosť ako izopropylalkohol a v prípade ich použitia sa nedá aplikovat areometrický spôsob ich dávkovania a kontroly koncentrácie. Napríklad 1 liter 10 obj. vodného roztoku izopropylalkoholu je asi o 20 gramov lahčí ako 1 liter čistej vody. Avšak 1 liter...

Prípravok pre biologické čistenie extraktov alebo odpadových vôd a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245508

Dátum: 15.12.1987

Autori: Žuffa Milan, Krejea Bohumil, Sroková Iva, Fiala Ivo, Eík Gabriel

MPK: C02F 3/34

Značky: extraktov, výroby, prípravok, čistenie, spôsob, biologické, odpadových

Text:

...pôdu s 5 hnrotnaosinými 0/0 krvného agaru vobohatenú o 2 hmotnostnê glukózy a alkalický výluh lanu o 1 objeuiové 0/0. Z narastených monokultúi kultivcąvaných na uvedenej pevnej pôde za acrobných podmienok sa testujú bunky mikroorganizmov na číriacu účinnost a zdiavstnii vadnost. Zdravotná nezávadn-osť sa testuje známym spôsobom, na základe biochemických vlastností a neškodnosii pre pokusné zvieratá. ČIriaci efekt sa testuje na modelovom...

Výparník parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239580

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sakaloš Štefan, Žuffa Milan

MPK: F22B 31/00

Značky: kotla, výparník, parného, spaľovaním, fluidným

Text:

...krabíc, prináša toto riešenie aj výhody samonosnosti fluidného roštu. Na obr. 1 a 2 je v rezoch A-A, B-B, CC, schematicky znázornený parný kotol s atmosférickým fluidným spalovaníms výrazne vyznačenou výparnikovou časťou. Na obr. 3 je v reze A-A a na obr. 4 v reze C.C detailne výparník parného kotla s fluid ným spaľovaním. .Pracovné médium vstupuje do výparníka 25 cez rozdeľovacie komory 1, prechádza rúrkami jednotlivých stien 3, 4, 5,...

Vstrekovací ventil pre vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 239362

Dátum: 15.06.1987

Autor: Žuffa Milan

MPK: F02M 61/04

Značky: motory, vstrekovací, vznětové, ventil

Text:

...osadeniim ihle vstrekovacej dýzy osadením plýnulým sa-sleduje mininializácia napäťovýoh vln a ich koncentrácie v dotykových plochách ihly dýzy pri jej striedavofrn dopade na teleso vstrekovača a sedlo dýzy. Vo fáze otvárania vstrekovacieho ventilu, pri dopade ihly na tele , j ieši 7.vstrekovací ventil pre vzne-L to-vě motory ŽV súčasnej dobe známe. vstre 239352N jĚso vstrekovača, sa .ďalejg využíva jej le osadená časť na zvýšenie...

Spôsob regenerácie hliníkových ofsetových tlačových platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 238425

Dátum: 15.05.1987

Autori: Žuffa Milan, Hamar Jozef, Záhumenský Ladislav

MPK: B41N 3/00

Značky: hliníkových, tlačových, platní, spôsob, ofsetových, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie spočíva v tom, že sa z tlačovej formy po vytlačení potrebného nákladu dokonale odstráni tlačová farba a po opláchnutí vodou a vysušení sa v roztoku hydroxidu sodného s koncentráciou 15 až 20 hmot. %, pri teplote 10 až 50 °C, odstraňujú tlačové prvky a oxidová vrstva 1 až 20 minút. Potom sa platňa opláchne vodou a v roztoku kyseliny dusičnej s koncentráciou 5 až 25 hmot. %, pri teplote 10 až 50 °C sa neutralizuje a vybieľuje 8...

Vyčisťovací roztok pre prípravu ofsetových tlačových foriem šablónovým postupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233215

Dátum: 17.04.1987

Autori: Lederleitner Milan, Endrych František, Hodúl Pavol, Panák Ján, Lapčík Ľubomír, Žuffa Milan

MPK: C11D 1/835

Značky: šablónovým, vyčisťovací, foriem, ofsetových, postupom, roztok, přípravu, tlačových

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčisťovací roztok na prípravu ofsetových tlačných foriem na anodicky oxidovanej hliníkovej tlačovej platni šablonovým postupom obsahuje tenzidy, organické zásady, komplexotvorné látky, alkalický hydroxid, inhibítor a destilovanú vodu. V alkalickom prostredí dochádza k naleptávaniu povrchu anodicky oxidovanej hliníkovej platne a súčasne sa zoslabujú väzby adsorbovaných nečistôt. Organické látky napomáhajú vytesňovaniu nečistôt, fyzikálne a...

Emulzný roztok na ošetrovanie ofsetových tlačových foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233214

Dátum: 17.04.1987

Autori: Hamar Jozef, Endrych František, Žuffa Milan, Lederleitner Milan, Lauková Darina

MPK: C11D 7/60

Značky: ofsetových, tlačových, foriem, roztok, emulzný, ošetrovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzný roztok na ošetrovanie ofsetových tlačových foriem v tlačovom stroji obsahuje polyvinylesterovú disperziu ako zložku zabezpečujúcu ochranu hydrofilných častí ofsetovej platne. Leptací účinok emulzného roztoku zabezpečuje prítomnosť fluoridu alkalického kovu. Ako hydrofilizačné činidlo sa používá kyselina fosforečná a zložkou zabezpečujúcou odstránenie tlačovej farby je terpentín. Rozpúšťanie tlačovej farby podporuje prítomnosť...

Urýchlovač do ustalovacích roztokov na báze tiosíranov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249936

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hlavatý Miroslav, Endrych František, Žuffa Milan, Trokan Peter

MPK: G03C 5/38

Značky: tiosíranov, báze, urychlovač, roztokov, ustalovacích

Text:

...sodného nie sú v prípade strojového spracovania fotomateriálu dostačujúce, najmä pre fotomateriály s hrubou emulznou vrstvou preto sa do ustaľovacich roztokov tohto typu pridávajú urýchlujúce zložky, ako chlorid amónny a iné amónne soli. Známe je tiež použitie guanidínu US pat. 2 174 494, guanidínu a etyléndinamínu, etyléndiaminu a povrchovo aktívnych derivátov pyridinu a piperidínu.Nevýhodou ustaľovacích roztokov na báze tiosíranu...

Disperzní lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237618

Dátum: 16.02.1987

Autori: Žuffa Milan, Nebesař Karel, Fekéte Stanislav, Zahrádka Jan, Záhumenský Ladislav

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidlo, disperzní

Zhrnutie / Anotácia:

Dispersní lepidlo obsahuje hmotnostně 50 až 90 % akrylátové disperze a 10 až 50 % vinylacetátové disperze. Akrylátová disperze obsahuje v sušině hmotnostně 80 % butylakrylátu, 18 % etylakrylátu a 2 % kyseliny akrylové, vinylacetátová disperze obsahuje v sušině 91 % polymerního vinylacetátu a 9 % butylakrylátu. Takto upravené disperzní lepidlo se může ředit vodou v libovolnému poměru a jak na koronizované fólii s povrchovým napětím od 33 mN/m,...

Spôsob prípravy svetlocitlivého polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236638

Dátum: 15.02.1987

Autori: Marcinčinová Tatiana, Lužáková Vlasta, Čík Gabriel, Blažej Anton Akademik, Žuffa Milan

MPK: G03C 1/52

Značky: přípravy, svetlocitlivého, polymerů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález má použitie v priemysle chemickom a polygrafickom. Vynález sa týka spôsobu prípravy svetlocitlivého polyméru pre prípravu negatívne pracujúcej svetlocitlivej polymérnej vrstvy vo fotomechanickej reprodukcii a vyznačuje sa tým, že hydrofilný polymér, najmä hydroxyetyl- a karboxymetylcelulóza reaguje v heterogénnej fáze v prostredí jednoduchých alkoholov s 0,04-0,10 mólu reaktívneho farbiva Ostazínovej žlte S-GR na 1 mól polyméru pri pH...

Vlhčiaci roztok pre ofsetovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 234896

Dátum: 15.01.1987

Autori: Endrych František, Lederleitner Milan, Lauková Darina, Hamar Lozef, Žuffa Milan

MPK: B41N 3/08

Značky: vlhčiaci, tlač, roztok, ofsetovú

Zhrnutie / Anotácia:

Vlhčiaci roztok v ofsetovej tlači slúži na obnovu hydrofility netlačiacich miest tlačovej formy a zároveň vytvára ochrannú vrstvičku, ktorá blokuje nanášanie tlačovej farby na netlačiace miesta tlačovej formy. Pre kvalitnú tlač je potrebné, aby vlhčiaci roztok dokonale zmáčal netlačiace miesta tlačovej formy, vytváral rovnomerný ochranný film a zabezpečoval rovnováhu medzi vlhčiacim roztokom a tlačovou farbou. Tieto vlastnosti má vlhčiaci...

Soli kyselin 2,4-diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242042

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hrabovecký Imrich, Nosko Vladimír, Žuffa Milan, Eak Gabriel, Baeovský Milan, Petríeek Stanislav, Urban Cyril

MPK: C07D 239/49

Značky: kyselin, 2,4-diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Text:

...úspěchem jako taková použita též při čištění surové báze 2,4-diamino-5-3,4-dimetho xybenzyl jpyrimidinu.Následující příklady provedení látky podle vynálezu pouze dokládají, ale nijak neomezují.100 g surového 2,4-diamino-5-3,4-dimethoxybenzyljpyrimidinu 384 mmol se rozpustí za horka v roztoku kyseliny chlorovodíkové, připraveného z 800 ml demineraiizovaně vody a 38,5 m koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmol). výsledný roztok má hodnotu...

Čistiaci prostriedok pre ofset

Načítavanie...

Číslo patentu: 224794

Dátum: 01.09.1984

Autori: Žuffa Milan, Veselý Jaroslav, Topoľský Ivan, Lapčík Ľubomír

Značky: čistiaci, ofset, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiaci prostriedok pre ofset vyznačujúci sa tím, že obsahuje 50 až 98,5 % hmotnostných dibutylftalátu, 0,1 až 0,5 % hmotnostných uhličitanu sodného, 1 až 3 % hmotnostných aniónového tenzidu, výhodne sulfonovanej kyseliny olejovej a vodu do celkového objemu 100 % hmotnostných.