Zsigó Zoltán

Nožový unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260356

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zsigó Zoltán, Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: nožový, unášač

Text:

...hrotov 103 a s axiálnym vedením 104 strediaceho hrotu 102. Strediaci hrot 102 podobne ako unášacie hroty 103 sú vytvorené ako plastiky posuv 4né vo vedeniach 105, respektive v axiálnom vedení 104. Uzavretá dutina 106 je zaplnená tlakovým médiom 108, napríklad olejom. V tomto pripade (obr. l je nutné medzi zadným telesom 111 a základným telesom 101 usporiadať tesnenie 113 a na Lmášacich hrotoch 103 ako i strediaconi hrote 102 umiestniť...

Čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260355

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zsigó Zoltán, Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, čelný

Text:

...guľôčky a vyrovnavacej plochy unášacieho hrotu zviera s osou unášacieho hrotu uhol u 9 m.Riešením čelného unášača podľa vynálezu sa odstraňuje nerovnomerné zaťaženie unášacích hrotov.Na pripojenom výkrese sú príklady prevedenia vynálezu, kde na obr. 1 je čelný unášač v osovom reze a na obr. 2 a obr. 3 sú príklady vytvorenia vyrovnávajücej plochy unášacieho hrotu pre styk s gulôčkami.Čelný unášač 10 pozostáva zo základného telesa 11, známym...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 260288

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/30

Značky: tlakového, přívod, hydromotora, zariadenie, media, rotačný

Text:

...jpripojenom výkrese je príklad vyhotovenia vynálezu, kde je znázornená v -oso 4vom reze zariadenie pre rotvačný prívod tla koveho média do hydromotora pre silovoąovládané sklučovadlá s valivým uložením stacionárnej časti na rotujúcej časti. Zariadenie pre rotačný prívod tiskového média do» hydromotora pre silovooviádané sklučovadlá pozostáva zo stacionárnej časti 100 a z rotujúcej časti 200. Rotujúca časť 200 a stanionárna časť 100 sú...

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 271720

Dátum: 14.11.1990

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo

Upínacie zariadenie rotujúcich obrovkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266294

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23Q 11/10

Značky: upínacie, rotujúcich, zariadenie, obrovkov

Text:

...lgl je prepojený s mazničkou lll umiestnenou v základnom telese llg plniacim kanálom ll prechádzajúcim základným telesomllg i ozubeným kameňom 121 b. Z akumulátora 131 je mazivo 200 vedené rozvodnými kanálmi 133ku klzným plochám 124 prvkov 12 l kinematického mechanizmu 120, v tomto prípade ku klzným plochám 131 ozubeného kameňa 1213 a klzným plochám 133 zubu 122 šmýkadla 121 a, ktorý jevedený v šikmcj drážke lg ozubenőho kameňa l 21 b,...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265797

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Text:

...je v zábere 5 čeľustou jgg známym spôsobom, napr. prostredníctvom šikmého ozubenia. Čiľuste jgg sú uložené v základnom telese llg posuvne na otočných vodiacich telesách jgg. Na vodiacich telesách łgg isú vytvorené excentricky čapy lil, ktoré sú v zábere e ovládacím členom lâg prostredníctvom drážky łäl. vodiace teleso jgg je pozdľžne delené a pozostáva zo zaisťovacieho telesa 53 umiestneného v základnom telese llg a čeľusťového telesa lg...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265742

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...v potrebných miestach.Na pripojenom výkrese sú znázornená príklady vyhotovenia skľučovadla podľa vynálezu,kde na obr. 1 a obr. 2 sú príklady skľučovadla bez segmentov v čiastočnom pohľade, na obr. 3až obr. 6 sú príklady sklučovadla so segmentami v čiastočnom pohľade.va zo základného telesa 110, silového kinematickéhoskľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostá nakoľko priamo nesúvisímechanizmu, ktorý nie je znázornený na pripojených...

Antiventilačný kryt pre upínače rotujúcich súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264163

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tóth Imrich, Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23Q 11/08

Značky: upínače, súčastí, rotujúcich, antiventilačný

Text:

...môže znížiť Výkon pohonu skúšobných zariadení na daeštrukčné skúšky.V ďalšom sapomocou týchto krytov zníži prúdenia vzduchu V oľkuolí skľučovadla a roznášanie triesok do priestoru nárazom do vystupujúcich častí.Na pripojenom výkrese sú znázornená príklady usporiadania antiventilačnéhokrytu podľa vynálezu, kde .na obr. 1 je príklad antiventilačného krytu vv osovom rezea v použití na skľučovadle. Na obr. 2 je ďalší príklad telesného vytvorenia...

Zariadenie pre prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 263168

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/30

Značky: přívod, hydromotora, zariadenie, tlakového, media

Text:

...na rotujúcej časti ggg a zberacim krúžkom łgg nalisovaným do stacionárnej časti łgg. Na rozstrekovacom krúžku głg sú vytvorené pracovné plochy głł, ktoré sú v podstate časti rotačnej kužeľovej plochy a tiesniace plochy łgg, ktoré sú časťou rotačnej valcovej plochy. Prienikom pracovnej plochy głł a teaniacej plochy lg je kružnicą, ktorú tvori tesniacu hranu łgg. Na zheracom krúžku igg sú vytvorené zberné plochy lgł. ktoré sú v...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 263167

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/30

Značky: rotačný, tlakového, hydromotora, media, zariadenie, přívod

Text:

...krúžky 160. vonkaj ii priemer pritlečného krúžku LI je vldži než vnútorný priemer vonkajlieho krúžku g valivúho ložizka ľ a vnútorný priemer pritlačnúho krúžku l 6 D je menži než vonkajži priemer vnútorného krúžku L 1 velivúho ložiska 1. V etacionirnej časti lg sú vytvorenú mazacie drúžky 1 L. ktorésú prepojené s aziúlnymi vřtaniami 15 l rozvodu 1 §o nazacieho oleje pre valivú ložisko51 g. Rezacie drůžky gg sú prepojené s uazecimi...

Dvojčinný uťahovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 258654

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech, Tóth Imrich

MPK: B23Q 11/12, B23B 31/10

Značky: dvojčinný, utahovací, válec

Text:

...puzdro 121 stacllonárnej časti 100. V telese 210 je známym spôsobom vratne posuvné uložený piest 220 .a nimi vymedzený tlakový priestor 212 a odpadový priestor 213, do ktorých vyúsťuje cez známy hydraulický zámok 214 vstupná vetva e,e, resp. výstupná vetva i, ř, ktorá realizuje prívod tlakového média.V puzdre sú na vnútornom povrchu v strednej časti jeho dĺžky vytvorené dve obvodové drážky 126. Do jednej vyú-sťuje vstupná vetva e telesa...

Spojka pre spojenie hriadelových koncov s kruhovým a medzikruhovým prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258621

Dátum: 16.09.1988

Autori: Csemez Imrich, Zsigó Zoltán

MPK: F16D 1/02

Značky: medzikruhovým, kruhovým, koncov, prierezom, hriadeľových, spojka, spojenie

Text:

...skrutku.Uvedené nevýhody zmierňuje spojka pre spojenie hriadelových koncov s kruhovým a medzikruhovým prierezom podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že aspoň jedna vložka je umiestnená v aspoň jednom tangenciálnom vybraní spojovacej časti dutého telesa a aspoň jednej tangenciálnej- dražky spojovacieho povrchu plného telesa, pričomvložka je v stálom styku so zaisťovacím teHlavné výhody spojenia hriadelových koncov s kruhovým a medzikruhovým...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258610

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/24, F15B 15/06

Značky: přívod, hydromotora, zariadenie, tlakového, rotačný, media

Text:

...tvarovou odstredivou plochou 142 predného ložiska a zadné axialne ložisko 15 | 1 s klznou plochou 151 zadného ložiska a s tvarovou odstredivou plochou 152 zadného 1 ožiska.Na veko 13 | 1 je otočne uložená Stacionárna časť 20 | 1. V telese 21 | 1 stacionárnej časti sú umiestnené Zberné krúžky 22 | 1. Zberné krúžky 220 a teleso stacionärnej časti 210 tvoria zberný priestor 222 odpadu tlakového média. V telese 21 | 1 Stacionárne časti je...

Spevňovacie zariadenie veka klieštinového upínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 257840

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jakab Vojtech, Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/20

Značky: zariadenie, klieštinového, upínača, spevňovacie

Text:

...łgg ovládajúceho prostrednictvom vodiacej drážky lg blokovaci segment łgg, ktorý je v nej vedený svojim vodiacim koncom jgg. V axiálnej vzdialenosti od čela ggg šmýkadla łgg je dostredivý silou vodiacej drážky łgł prerušený odľahčením § 33, ktoré je rovnobežne s vonkajším obvodom łłł základného telesa łlg. Vodiaci koniec 333 blokovacieho segmentu łgg je uspôsobený zrazenim łâg pre presúvanie sa vo vodiacej drážke łgł s odľahčenĺm łgł....

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257838

Dátum: 15.06.1988

Autori: Csemez Imrich, Zsigó Zoltán, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: klieštinový, upínač

Text:

...sú vytvorené spojovacie výstupky 133 a spojovacie zahlbenia läg. spojovacie výstupky lg resp. spevňovacie výstupky lgl sú axiálne presúvateľné cez spevňovacie zahlbenia lág resp. spojovacie zahlbenia lgâ.V čelnej prírube lgg je za spojovacou častou vytvorená spojovacie drážka łgg, v ktorejsú spevňovacie výstupky lži spevňovacíeho prstence l§gnatcčiteIné. V spevňovacim prstenciłgg je vytvorená lomená drážka lg pre ovládací kolik 125, ktorej...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257371

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Kollárik Dušan, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, klieštinový

Text:

...radiálne vybrania 111, v ktorých sú v radiálnom smere presuvne usporiadané blokovacie segmenty 140. Šmýkadlo 120 má V axiálnom smere na vonkajšom povrchu 123 vytvorené T-drážky 121 klesajúce do stredu šmýkadla 120 smerom k jeho -čełnému .koncu 122. V týchto T-dražkach 121 sú vedené blokovacie segmenty 140 svojimi T-hlavami 142,takže axiájlnym pohybom šmýkadla 120 je Vyvodený radiélny pohyb blokovacich segmentov 140, ktoré sú svojimi...

Rotačný hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255391

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: F15B 21/04, B23Q 5/26

Značky: rotačný, hydromotor

Text:

...nezna 4drážka 130, ktoré sú spojené so vstupom resp. výstupom hydraulického oleja a zberné priestory 140 presaku. Zberné priestory 140 presaku sú vytvorené známym spôsobom a sú spojené s presakovým otvorom 150, cez ktorý vyteká presiaknutý olej do neznázorneného hydraulického agregáta. V stacionárnej časti 100 je vytvorené chladiace zariadenie 160 s jedným privodom 161 a s jedným odpadom 162 chladiaceho média. Chladiace zariadenie 160 je v...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 254942

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/30

Značky: rotačný, zariadenie, přívod, tlakového, hydromotora, media

Text:

...ktoré sú známym spôsobom spojené s prívodnou drážkou 110 respektive odvodnou drážkou 120. V stacionárnej časti 100 sú v osovom smere usporiadané prívodná drážka 110,odvodná drážka 120, expanzné priestory 30 a zberné priestory 140 presaku.Zberné priestory 140 presaku sú vytvorené známym spôsobom a sú spojené presa kovým otvorom 150, cez ktorý vyteka presiaknutý olej do neznázornenêho hydraulického agregáta.V spoločnej valcovej ploche...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 254939

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/30

Značky: tlakového, rotačný, media, hydromotora, přívod, zariadenie

Text:

...neznázornené pracovné priestory, ktoré sú znamym spôsobom spojené s prívodnou dražkou 110 respektive odvodnou drážkou 120. V stacionárnej časti 100 sú v osovom smere usporiadané prívodná drážka 110, odvodná drážka 120, Zberné drážky 130 a mazacie priestory 150. Zberné drážky 130 sú rozvodnými vřtaniami 160 spojene s mazacími priestormi 150. Zberné drážka 130 je vytvorená tak, že jej hrana 131 ležiace v spoločnej valcovej ploche...

Silovoovládané sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254201

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, silovoovládané

Text:

...prvkom vo výmennej polohe, na obr. 4 je rez B-B z obr. 3 a na obr. 5 je čiastočný pohľad smerom P z obr. 1.Ťažná rúra 50, ktorá vyvodzuje ovládaciu silu sklučovadla, je spojená s ovládacím členom čeľustí 20 známym spôsobom. Teleso skľučovadla 10 je zložené z predného telesa-ll a zo zadného telesa 12, ktoré sú spojené bežným spôsobom. V prednom telese 11 je vedený ovládací člen čeľustí 20 prostredníctvom základnej vodiacej plochy 21....

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252748

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zsigó Zoltán, Csemez Imrich

MPK: B23B 31/20

Značky: klieštinový, upínač

Text:

...sú známym spôsobom pripevnenék príslušnému ukončeniu obrábacieho stroja, napriklad k vretenu. Axiálny zdvih ovládace jednotky je prenášaný na upinač pomocou ťažnej rúry 30, ktorá je spojená s unášačom 40 známym spôsobom. Spoj osadenej časti 41 unášača 40 a držiaka 60 je vytvorený napríklad pomocou závitu s veľkým stúpaním tak, aby axiálne posunutie unášača 40 vyvolalo pootočenie držiaka 60.Na držiak 60 s vôlou uloženého v telese 10 sú...

Zdroj referenčního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245017

Dátum: 16.03.1987

Autori: Streeanský Michal, Zsigó Zoltán, Bajeu Balla Jozef

MPK: G05F 1/56

Značky: napětí, zdroj, referenčního

Text:

...Bxnmqeaauñ napannennno Tepmoxomneucnpywmemw pesucmopy u conepxamnü Tpaaaucropnuü ammwwepauü nonwopurenb u sanarqmx TepmoaasmcuMoro aanpameaua, cocroamnü ua pe 3 ucTopa Konneuropaoñ aarpyaxu, Tpauaucropa, nuona, amuwwepuoro pe 3 mcTopa, uenoqxn pesncwopos óaaoaoro cmemeana, upu arom amuwrep Tpanancmopa aanawqnxa TepMO 3 aBMCMMOP 0 Hanpameana qepea nenoqxy, cocwoamym na ammmmepaoro pesucwopa u nnona,Bnnmqeanoro B npamom aanpannenmn, nonxnmqea...

Upínací systém najmä pre rotačné telesá

Načítavanie...

Číslo patentu: 224003

Dátum: 15.04.1986

Autori: Tóth Imrich, Zsigó Zoltán

Značky: najmä, systém, upínací, rotačné, tělesa

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací systém najmä pre rotačné telesá, pozostávajúci z ovládacích a upínacích prvkov, tvoriacich kinematický reťazec, pričom ovládacie prvky zabezpečujú pohyb upínacích prvkov smerom od a k obrobku, vyznačený tým, že obsahuje aspoň jeden tepelný zdroj (10) pre aspoň jeden prvok upínacieho systému.

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222321

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zsigó Zoltán, Tóth Imrich

Značky: upínacie, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rýchlu výmenu upínacích čeľustí skľučovadla. Podstata vynálezu spočíva v spojení upínacej a nesenej čeľuste pomocou spojovacieho výstupku a jemu odpovedajúcemu zahĺbeniu, napr. v tvare ribiny. Os spojovacieho výstupku a zahĺbenia je tangenciálna, vzhľadom k osi skľučovadla. Nesená a upínacia čeľusť je vymeniteľná súčasne.

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 226561

Dátum: 15.11.1985

Autori: Tóth Imrich, Zsigó Zoltán

Značky: upínacie, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie skľučovadlo s klinovým šmýkadlom, ktoré je v zábere s aspoň jednou nesenou čeľusťou, ktorá je prestaviteľne v zábere s odpovedajúcou základnou čeľusťou, pričom nesená i základná čeľusť je v podstate radiálne vedená v telese skľučovadla, vyznačené tým, že nesená čeľusť (10) je prevedená voči základnej čeľusti (20) a klinovému šmýkadlu (30) otočiteľne.

Upínacie rotačné skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223453

Dátum: 01.05.1984

Autori: Jakab Vojtech, Motús Dušan, Tóth Imrich, Zsigó Zoltán

Značky: upínacie, skľučovadlo, rotačné

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie rotačné skľučovadlo, ktoré je predmetom vynálezu rieši zmiernenie strát upínacích síl - upnutie obrobku pri rotácii následkom odstredivých síl upínacích prvkov, pozostávajúce z ovládacích prvkov, z upínacích prvkov a prvkov upínacej sústavy vedených v základnom telese upínacieho prípravku spojených kinematickým reťazcom, kde ovládací prvok zabezpečuje pohyb upínacích prvkov od a k obrobku s menšími stratami upínacích síl aj v prípade...