Zrubec Vladimír

Dvojdierový snímač supravodivého kvantového magnetometra s Josephsonovým tenkovrstvovým priechodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259559

Dátum: 17.10.1988

Autori: Cigáň Alexander, Zrubec Vladimír, Bartok Karol

MPK: G01R 33/00

Značky: priechodom, josephsonovým, magnetometra, kvantového, supravodivého, tenkovrstvovým, dvojdierový, snímač

Text:

...indukčné teleso snímača.Uvedené nedostatky odstraňuje dvojdíerový snímač supravodivého kvvantového magnetometra s josephsonovým tenkovrstvovým tunelovým alebo mostíkovým priechodom, ktorý je vytvorený z dvoch ,paralelne spojených supravodivých indukčných slučiek, ele-kt-ricky vodivo uzatvorených josephsonovýrn tenkoverstvovým priechodom,ktoré sú vyhotovené z dvoch navzájom mechanicky a elektricky vodivo spojených supravodivých valcových...

Hybridný toroidný dvojdierový snímač SQUID

Načítavanie...

Číslo patentu: 258677

Dátum: 16.09.1988

Autor: Zrubec Vladimír

MPK: G01R 33/035

Značky: dvojdierový, squid, snímač, hybridný, toroidný

Text:

...nezávisle od velkosti priemeru toroidných dutín. Pri zväčšovaní priemeru toroidných dutín preto nedochádza k zhoršovaniu väzobných pomerov. Podstatnou prednosťou je, že dovoľuje využiť prednosti tenkovrstvo» vých technológií výroby osephsonových spojov., čo spolu s technologicky pre konštrukciu a výrobu výhodným tvarom jeho základného supravodivého telesa. a pravouhlým tvarom nosnej doštičky tenkovrstvovéhlo SQUlD-u bez mechanických...

Zapojenie na prepínanie citlivosti meracích prístrojov s uzavretou spätnoväzebnou slučkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233254

Dátum: 01.04.1987

Autori: Podolan Ľubomír, Zrubec Vladimír

MPK: G01R 3/00

Značky: slučkou, uzavretou, citlivosti, meracích, zapojenie, prepínanie, spätnoväzebnou, prístrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je určené na prepínanie citlivostí meracích prístrojov s uzavretou spätnoväzobnou slučkou. Jeho účelom je umožniť prepínanie citlivosti meracieho prístroja bez nežiadúceho vplyvu na zosilnenie elektrického reťazca, do ktorého je zapojený. Uvedeného účinku sa dosahuje využitím zákonitostí negatívnej spätnej väzby s použitím jediného invertujúceho zosilňovača a pasívnych odporových prvkov. Je obzvlášť výhodný pre meracie prístroje...

Spôsob vyvažovania gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 235232

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zrubec Vladimír

MPK: G01R 29/08

Značky: spôsob, poľa, vyvažovania, magnetického, zložku, gradiometrov, druhého, řadů, osovú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu vyvažovania gradiometrických systémov. Jeho účelom je zlepšit stabilitu vyváženia gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa. Tento účinok sa dosahuje použitím kompaktného telesa gradiometra a dvojice korekčných prvkov efektívne ovplyvňujúcich plochu slučiek gradiometra. Možno ho použiť predovšetkým u supravodivých gradiometrov druhého rádu určených na meranie biomagnetických polí a geofyzikálny výskum.

Hrotový Josephsonov spoj pre supravodivé snímače SQUID

Načítavanie...

Číslo patentu: 222864

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zrubec Vladimír, Jedlička Rudolf

Značky: squid, snímače, josephsonov, supravodivé, hrotový

Zhrnutie / Anotácia:

Hrotový Josephsonov spoj je určený pre supravodivé snímače SQUID kvantových magnetometrov. Podstata vyhotovenia spoja spočíva v tom, že v základnom telese sú oproti sebe umiestnené skrutka, upevnená matkou a nastavovacia skrutka, pričom prepážka dosadá v štrbine na hrot skrutky. Spôsob vyhotovenia spoja možno využiť v elektrotechnickom priemysle, pri výrobe supravodivých snímačov SQUID.