Zouhar Drahomír

Jazýčková jehla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254409

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zouhar Drahomír, Špíral Josef, Apolín Ladislav

MPK: D04B 35/04

Značky: výroby, jazýčková, způsob, jehla, její

Text:

...postupom je umožnčna výroba jazýčkovć jjehly potřcbnćhc) tvaru bez náročného třískovćht) odebírání materiálu, s vyhovující hladkostí na funkční části jehly a při odstranění nežádoucích povrchových vrypů a trhlinek. Kromě jižuvedených výhod dochází k zhutnění materiálu a tím, jak bylo uvedene, ke zvýšení pevnosti zejména funkčních částí, současně však zůstává zachována konstantní plocha průřezu stvolu jehly. Zhutnění materiálu...

Vulkanizovateľná zmes pre plášte káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247289

Dátum: 15.01.1988

Autori: Broulík Jan, Novák Miroslav, Zouhar Drahomír, Pína Bohumil

MPK: H01B 3/28

Značky: pláště, káblov, vulkanizovatelná

Text:

...kaučukov alebo ich kombinácie s polyvinylchloridorn s obsahom minerálneho plnivá na báze hlinibo-,kremičitanov alebo hydratovaného kysličníka hlinitého, s použitím silánouvého väzobneho činidla.Vulkanizovatelná zmes podľa vynálezu je zložená zo styrénbíitadiénového kaučuku alebo etylén-propylénového terpolyméru .alebo zo zmesi a polyvinylchloridu s 10-200 hmot. d. hlinitokremičitanu, výhodne kaolínu, alebo hydratovaného kysličníka...

Zařízení pro ovládání otevíračů jazýčků pletacích jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 236366

Dátum: 01.11.1987

Autori: Šustr Václav, Dolíhal František, Zouhar Drahomír, Drkal Jaroslav, Musil Ivan, Šídlo Eduard, Havránek Milan, Andó Ján

MPK: D04B 15/08

Značky: otevíračů, ovládání, jehel, zařízení, pletacích, jazýčků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení okrouhlého pletacího stroje, které ovládá otočně uspořádaný otevírač jazýčků jehel. Podle řašení je otevírač jazýčků jehel pružně spřažen s jádrem ovládacího elektromagnetu řízeného elektronickým ústrojím stroje.

Špice na hadicovém úpletu a způsob jejího zhotovování na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252575

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zouhar Drahomír, Musil Ivan, Andó Ján

MPK: D04B 9/56

Značky: úpletu, způsob, stroji, zhotovování, hadicovém, jejího, špice, okrouhlém, pletacím

Text:

...kem lg radíálně k jehelnímu válci 3 a bezprostředně potom k omotáni středového úseku lg pŕíze I okolo poeuvného háčku lg, který kříží dráhu vypnuté přize L.Když dojde k omotání středového úseku lg příze 3 okolo posuvného háčku lg, vyvolí se u daného pletacího systému alespoň jedna jehla 1, s výhodou skupina lg jehel Ä do polohy chytove tak, aby mezi místem ll a takto vyvolenou skupinou lg jehel 1 byla délka příze l,vytvářející velkou smyčku gl...

Zámková soustava pro ovládání převěšovacích platin okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237358

Dátum: 01.08.1987

Autori: Havránek Milan, Zouhar Drahomír, Andó Ján, Musil Ivan, Šídlo Eduard, Drkal Jaroslav, Šustr Václav, Dolíhal František

MPK: D04B 15/32

Značky: pletacího, ovládání, stroje, zámková, soustava, okrouhlého, platin, převěšovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém ovládání převěšovacích platin u okrouhlého pletacího stroje a odstraňování jejich poškození zámky v případě porušení synchronizace rozkazovacích bubnů s vlastním pracovním ústrojím tím, že drážky zámků jsou ovládány elektromagneticky.

Váčková pata

Načítavanie...

Číslo patentu: 249743

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zouhar Drahomír, Andó Ján

MPK: D04B 9/56

Značky: váčková

Text:

...vůči podélné ose paty.Zařazením průběžných očkových řádků mezi jednotlivé skupiny neúplných vložených očkových řádků se odstraňuje nadměrná deformace oček úpletu v té části obvodu jehelního válce, kde nejsou vytvářeny neuplné očkové řádky.Další význaky a výhody vynálezu výplývají 2 popisu příkladného provedení váčkové paty, znázorněné na výkrese, kde značí obr. 1 pohled na úplet s váčkovou patou, obr. 2 rozvinutý tvar váčkové paty a...

Zařízení pro ovládání axiálně přestavitelných zámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236822

Dátum: 15.03.1987

Autori: Havránek Milan, Andó Ján, Šustr Václav, Dolíhal František, Musil Ivan, Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír, Šídlo Eduard

MPK: D04B 15/32

Značky: zámku, přestavitelných, ovládání, zařízení, axiálně

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení okrouhlého pletacího stroje, které ovládá axiálně přestavitelný zámek. Zámek je spřažen mechanicky s jádrem ovládacího elektromagnetu řízeného elektronickým ústrojím stroje.

Zařízení pro brzdění přístroje okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237030

Dátum: 15.02.1987

Autori: Havránek Milan, Šídlo Eduard, Dolíhal František, Andó Ján, Musil Ivan, Šustr Václav, Zouhar Drahomír, Drkal Jaroslav

MPK: D04B 15/18

Značky: zařízení, strojů, pletacích, okrouhlých, brzdění, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro brzdění přístrojového talíře, které obsahuje třecí brzdu ovládanou elektromagneticky.

Zapojení elektronických a elektrických bloků u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248753

Dátum: 12.02.1987

Autori: Drkal Jaroslav, Dolíhal František, Havránek Milan, Musil Ivan, Šídlo Eduard, Zouhar Drahomír, Šustr Václav, Andó Ján

MPK: D04B 9/00

Značky: bloků, elektrických, stroje, okrouhlého, elektronických, zapojení, pletacího

Text:

...válcem jednoválcového okrouhlého pletacího stroje s nosnými prostředky a se znázorněním jednotlivých funkčních částí, které jsou uspořádány okolo jehelního válce a na obr. 2 je schéma zapojení jednotlivých bloků elektroniky a výkonových elektrických blokůJednoválcový okrouhlý pletací stroje sestává z otočného jehelního válce l, na jehož vnějším povrchu jsou podélné jehelní drážky g k posuvnému uložení pletacích jehel g a platin A. Vlastní...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234918

Dátum: 15.01.1987

Autori: Havránek Milan, Andó Ján, Musil Ivan Ing, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 15/32

Značky: pletacího, stroje, soustava, okrouhlého, zámková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámkové soustavy okrouhlého pletacího stroje, obsahující pletací jehly a stopry, sadu zvedačů stoprů a na ně přímo nebo přesazeně navazující zvedače pletacích jehel, které jsou uspořádány tak, že pletací jehla je společně se stoprem zvedána pouze o část celkového zdvihu pletací jehly.

Zařízení pro snižování talíře okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232587

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šustr Václav, Buček Pavel, Šídlo Eduard, Musil Ivan, Zouhar Drahomír, Drkal Jaroslav, Andó Ján, Dolíhal František, Havránek Milan

MPK: D04B 15/18

Značky: okrouhlého, snižování, zařízení, talíře, stroje, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlých pletacích strojů a to maloprůměrových jednoválcových, kde se přístrojový talířek snižuje během pletení například lemu pomocí elektromagnetu, který je mechanicky spojen s hnací hřídelí přístrojového talířku. Elektromagnet je řízen elektronickým řídicím ústrojím, které ovládá činnost celého pletacího stroje.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236082

Dátum: 01.12.1986

Autori: Musil Ivan, Drkal Jaroslav, Šustr Václav, Dolíhal František, Zouhar Drahomír, Šídlo Eduard, Havránek Milan, Andó Ján

MPK: D04B 35/00

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje, obsahujícího samonosnou horizontální desku, na níž jsou upevněny hlavní části stroje tvořené např. nosným válcem, pletací hlavou, pohonem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že samonosná horizontální deska je k rámu stroje připevněna pomocí akustických tlumičů.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236081

Dátum: 01.12.1986

Autori: Zouhar Drahomír, Drkal Jaroslav, Andó Ján, Havránek Milan, Šídlo Eduard, Dolíhal František, Šustr Václav, Musil Ivan

MPK: D04B 35/28

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje obsahujícího samonosnou vodorovnou desku, na níž jsou upevněny hlavní části pletacího stroje, jehož podstata spočívá v tom, že v samonosné vodorovné desce je vytvořena sběrná olejová vana ve tvaru prohloubení mezi kryty pletací hlavy a vlastní pletací hlavou.

Vícekanálový zdroj stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239323

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šídlo Eduard, Zouhar Drahomír, Musil Ivan, Havránek Milan, Šustr Václav

MPK: G05F 1/56

Značky: vícekanálový, zdroj, stejnosměrného, napětí

Text:

...Lpmrpu 9. a nepemmuamm yaen 7 conepxm yupanmemm 1 mm IO n mno II, coemxuennue anexmponarm Mamy codoil n qepeà nonommensąyn oduowxy 12 rpaacąopnaawopa 4, nepenmamne ysmi 7 coennuenu nocnenonaremno MGIJU coóoñ n o mmanmHamann IHTEHĽI paóoraem cnenymmm oópasou.Bxozmoenepeneunoe nanpaneuue BHIIpHMIĽIBTDH npu nouomn nxonnoro Bunpaumem Lcrxannaaemoa (Imatra-pon 2 n npeoópaaonunaerca s nucoxouacvrornoe nepemeunoe Hunguexne Heoóxonmmx yponneñ upn...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216478

Dátum: 01.07.1984

Autori: Havránek Milan, Dolíhal František, Kaše Oldřich, Zouhar Drahomír, Župka Bedřich, Musil Ivan, Andó Ján

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový s větším počtem systémů, opatřený dvoukolénkovými pletacími jehlami a výkyvnými stopry a jím přiřazenou zámkovou soustavou, kde hornímu kolénku dvoukolénkové pletací jehly jsou přiřazeny zatahavací zámky a spodnímu kolénku zvedací zámky, přičemž zvedací zámek v činné poloze přiřazený spodnímu kolénku dvoukolénkové pletací jehly se nachází ode dna jehelního válce ve větší vzdálenosti než je délka...

Vzorovací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223457

Dátum: 01.05.1984

Autori: Šustr Václav, Musil Ivan, Havránek Milan, Zouhar Drahomír

Značky: vzorovací, pletacího, zařízení, okrouhlého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlých pletacích strojů, zejména maloprůměrových, a jejich vzorovacího zařízení, které obsahoje magnety a šoupátka zasunutá do kolének stoprů uložených pod jehlami v drážkách jehelního válce. Podle vynálezu je šoupátkům ve vodorovné poloze přiřazena ovládací vačka, spřažená pohybově s jehelním válcem, přičemž šoupátko je opatřeno západkou, přiřazenou k ovládacímu elektromagnetu.