Zoň Vincent

Držiak stabilných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270186

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 29/24, B23Q 11/10

Značky: držiak, stabilných, nástrojov

Text:

...Okna toho ja výhodou aj to. Io jodnoduchć valoove rogąlahô skutky v radiálnych romonschozvoroon, sldłiaoo pôvodne ako technologický sítkw, plnohodnotne nahrídzajd nmlačnł ventily v kaldoj privodnej rdrko.Príklad vyhotovenia drłiaka podla vyndloau je zadnou-nový na obr. l v narysnoa reze a na obr. 2 v podoryao.Držiak stabilne) nástrojov pozostáva a telesa 1, opatronlzo upinacou etopkou g,centrálna upinacis otvoroa 1, v ktorou je prídavný...

Viacvretenový a viacpolohový rotor s náhonom pracovných vretien

Načítavanie...

Číslo patentu: 270164

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 9/00

Značky: viacvretenový, rotor, náhonom, vretien, viacpolohový, pracovných

Text:

...na výkresoch na ktorých obr. l predstavuje nérys-v ný rez rotoro a obr. 2 echemetický p 3 doryený rez v rovine A-A z obr. 1.Hlavná časti rotore podlh vynélezu sú rotorová teleso li vybavené pracovnými vrste nani 3 a néhonovým ústrojenetvom vretisn 3. Teleso ł je pomocou križového ložiska 3otočne uložená na hornom dieli 3 etojona. Medzi horným dielom 3 e dolným dielom 5 sto jana je umiestnený pevný krúžok Q križového ložiska 3. V hornom dieli...

Viacvretenový a viacpolohový rotor s náhonom pracovných vretien

Načítavanie...

Číslo patentu: 270134

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 9/06

Značky: pracovných, viacpolohový, náhonom, vretien, rotor, viacvretenový

Text:

...puzdra. I Pokrok a výhody viecvrstenováho s viacpclohováho rctors podĺa vynáiezu spočívajú hlavne v jednoduchosti, značnom znížení hmotnosti a v podetatnom zvýšení tuhosti rotora.Príklad vyhotovenie rotors podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je rotor znázornený v náryanom rsza. |Hlavná casti viacpolohováho s viacvrstsnovdho rotors sú teleso A rotoro, spodný kotúč 1, vrchný kotúč 2, krížové ložiako 5, podstavec 2 a vretená...

Jednosměrný kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 270108

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B25B 13/50, B23Q 3/18

Značky: jednosmerný, kľúč

Text:

...oaovej rovine tohto klúče, obr. 3 pôdoryaný rez saootnaj evledacej prilołky a obr» 4 prieoot uvedenej ovledacej prllolky z obr.s do nerysnej roviny. pričo rez, v ktorou je ovládacie priloika na obr. 3 znazornena je vedený v rovine A-A z obr. 4.laednoonerný klúč pozostáva z telesa tvoroneho hlavou g a e ňou pevne apojenou rukovätou g. Hlava g je opatrená nssadzovaci otvoro 3 s kruhový otvoro łg oboplnojúcimi pinolu iz. okolo kruhového otvoru Ag...

Nástrojový držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: 269511

Dátum: 11.04.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 29/24

Značky: držiak, nástrojový

Text:

...v rovine A-A 2 obr. 2, obr. 2 podorysný rez v rovine B-B z obr. 1, obr. 3 rozvinutý nárysný rez v rovine C-C z obr. 4 e obr. 4 podorysný rez v rovine D-D z obr. 3, avšak v skutočnej, nerozvinutej podobe.Hlavná časti náetrojového držiaka aů základný diel lg, opatrený valcovou upevňovacou etopkou lg, opornou plochou Q a mikrometrickou polohovecou akrutkou gä pre polohovanie pridavného dielu § voči základnámu dielu lg držiaka. Pridavný diel §...

Zariadenie pre ovládanie upínača s obrobkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267085

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 15/00

Značky: ovládanie, upínača, obrobkom, zariadenie

Text:

...nový polotovar, nasunutý na nosiči piestnice je pripravený na zasunutie do upínača, obr. 2 predstavuje schematický nárysný rez zariadenia v základnej polohe a obr. 3 schematický bokorysný rez zariadenia v rovine A-A z obr. 1.Hlavné časti zariadenia pre ovládanie upinača s obrobkom sú výsuvná piestnica łs dorazom lg a prvým axiálnym pracovným valcom 1, ovládacia piestnica lg 5 druhým axiálnym pracovným valcom g, ozubené koleso 3 s ozubenou...

Viacvretenový postupový automat s otočným bubnom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259370

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 39/22, B23B 9/00

Značky: viacvretenový, postupový, otočným, bubnom, automat

Text:

...27 bubna 12 a polohovacie zariadenie 33. V prírubách 3,21 je pomocou radiálnych a axiálnych ložísk otočne uložený centrálny hriadel 10, na ktorom sú po oboch stranách otočného bubna 12 dalej posuvne uložené viacvretenové posuvové vreteníky 9, 29, ktorých pracovné valce 6 a puzdra náhonového hriadela 5 s ozubeným prevodom 22 sú upevnené na prírubách 3, 21. Vodiace konzola 36, upevnená. na obvodovej časti viacvretenového posuvo vého vreteníka...

Viacvretenový posuvový vreteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 259369

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 5/22

Značky: posuvový, viacvretenový, vřeteník

Text:

...pracovné valce 27 sú upevnené na tréme stroja, zatial čo ich piestnice 28 sú svojími vonkajšími koncami priskrutkované na veku 2 vreteníka, pričom tieto pracovné valce 27 sú navzájom rovnobežne a usporiadané do trojčlennej priestorovej sústavy, symetrickej okolo centrálneho hriadela 26, je teleso 21 vreteníka dostatočne blokované proti pootočeniu. Kedže teleso 21 vreteníka je nalisované na osadení 23 vodiaceho puzdra 24 a s vodiacim puzdrom...

Pretlakové zariadenie upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258653

Dátum: 16.09.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 15/00

Značky: zariadenie, přetlakové, upínačov

Text:

...upínačov podľa vynálezu je schematicky znázornený na výkresoch, na ktorých. je na obr. 1 nakreslený v reze nosný hriadeľ otočného kotúča s dvojitými upínačmi va pretlakovým zariadením upínačov, na obr. 2 je v reze dvojitý upínač bočne namontovaný na kotúči nosného hriaidela.Hlavné časti pretlakového zariadenia upí-načov sú redukčný ventil 14 tlakového vzduchu, otočná prípojka 9, nosný hriadel 7 s kortúčom 4 a dvojitý upínač 1. Prívod...

Ovládacie zariadenie lamelovej spojky a brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257111

Dátum: 15.04.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: F16D 13/22

Značky: zariadenie, lamelovej, ovládacie, spojky, brzdy

Text:

...skrutkou 9, či iným spo jom. Na dvojici hore uvedených valivých ložísk 19, 42 je namontované ozubené koleso zu opatrené po oboch stranách ozubením 15, s ktorým je v zábere ozubenie vnútorných lamiel 18, pričom osadený tŕň 13 svojim osadeným koncom 29 je posuvne zavedený v centrálnom otvore 32 telesa 33.Toto je ďalej opatrené jednak obvodovými otvormi 27 s tlačnými pružinami 26 a jednak nnašacimi ramenami 23 vonkajších lamiel 17. Tlačné...

Držiak zapichovacieho noža

Načítavanie...

Číslo patentu: 256719

Dátum: 15.04.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 29/04

Značky: zapichovacieho, noža, držiak

Text:

...velký počet zapichovacích hláv. V prípade, že jedna z upínacích skrutiek je súosová s polo-hovacou skrutkou, je čiastočnou výhodou aj to, že maticový závit pre nastavovaciu skrutku možno z opačnej strany využiť aj ako závit pre strednú upínaciu skrutku.Príklad vyhotovenia držiaka zapichovacieho noža podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohlad na držiak v čiastočne-m reze, obr. 2 jeho pôdorys v...

Pretlakové zariadenie upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255382

Dátum: 15.03.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 3/10, B23B 15/00

Značky: upínačov, přetlakové, zariadenie

Text:

...že sa pomerne jednoduchým a nenákladným spôsobom úplne a dokonale zabrír ni vnikaniu drobných triesok, prachu a chladiacej kvapaliny do vnútorných priestorov upínačov.Príklad vyhotovenia pretlakového zariadenia upínačov podľa vynálezu je scheniaticky znázornený na výkrese, na ktorom jeV reze otočný bubon s bočným privodom tlakového vzduchu.Pretlakové zariadenie upínačov pozostáva zo zdroja tlakového vzduchu a prívodu tlakového vzduchu,...

Rozvodné ústrojenstvo tlakového média k upínačom otočného bubna obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 254235

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zoň Vincent, Kurinec Ferdinand

MPK: B23B 15/00

Značky: tlakového, media, stroja, obrábacieho, bubna, otočného, rozvodné, upínačom, ústrojenstvo

Text:

...11 zaústenou do zbernej obvodovej drážky 5.Na rotačnom posúvači 1 je vy-tvorená samostatná prívodná -obvodová drážka 13 a samostatná výstupná obvodová drážka 14. Do prívodnej »obvodovej drážky 13 vyúsťuje predĺžený tlakový kanál 2, zatiaľ čo na výstupnú obvodovú -drážku 14 je napojený predĺžený odpadový kanál 4. Prívodná o-bvodová drážka 13 je cez sekundárnu tlak-ovú vetvu 15 napojená na redukčný ventil 16, upevnený .na otočnom hub-nu 17....

Ovládacie zariadenie rotačných zapichovacích, či plánovacích hláv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252509

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 1/08

Značky: ovládacie, plánovacích, zapichovacích, hláv, zariadenie, rotačných

Text:

...Na náho vých koncoch 9 predĺžených vretien 18 jeprostredníctvom valivých ložísk 1 OĎOČIIG upevnené skriňa 7 ovládania a v dutine 21 predĺženého vretena 18 je posuvné uložené ovládacie ťahadlo B, ktorého jeden koniec je pevne spojený s ovládacou hlavicou 17 a druhý koniec je prostredníctvom axiálneho ložiska 2 otočne votknutý do priečnika 12,ktorý je upevnený na osadení 3 diferenciálneho piesta 14, pričomna priečniku 1.2 alebo osadení 3...

Kombinovaný ovládací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 252508

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 5/22

Značky: válec, ovládací, kombinovaný

Text:

...je hlava pracovnej piestníce vysunutá v strednej polohe, obr. 2 nárysný pohlad na hlavu pracovnej piestníce v krajnej zasunutej polohe a obr. 3 nárysný pohľad na hlavu pracovnej piestníce v krajnej vysunutej polohe. Kombínovaný ovládací valec pozostáva z pracovného valca 6, v ktorom sú uložené pracovný piest 16, ako aj pracovná piestnica 17. Táto je opatrená na jednom konci hlavou 2 s Tľdrážkoit 13 pre T-hlavu 1 ovládacieho ťahadla 12...

Priebežný klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252031

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 31/20

Značky: priebežný, upínač, klieštinový

Text:

...3 U a dvojstranná klieštine 24. Teleso 15 upínača,upevnené na kotúči 16 otočného bubna či stola v osadenom otvore 1 je z jednej strany opatrené centrovacím otvorom 2 so závitom 3 a z druhej strany upevňovacím závitom 31 a dalším centrovacím otvorom 14. V centrovacom otvore 2 so závitom 3 je otočne a posuvne vložený ovládací závitový krúžok 4 so spojkovým ozubením 5, v ďalšom centrovacom otvore 14 je vložená pevná príruba 22 s kužeľovým...

Dvojnásobný samostrediaci upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251476

Dátum: 16.07.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B25B 1/10, B23B 15/00

Značky: upínač, samostrediaci, dvojnásobný

Text:

...časť 14, napríklad ľavotočivá, je vložená a zaberá do odpovedajúceho závitu držiaka 5 výkyvnej upínacej čeľuste B a druhá závítová časť 19, s protichodne točivým závitom, t. j. v danom prípade pravotočivým, je vložená a zaberá do odpovedajúceho závitu držiaka 6 pevnej čeluste 2. Osadený koniec 17 upínacej skrutky 3 je pomocou axiálnych ložísk 16 uchytený na výstupku 20 základného telesa 15, zatiaľ čo druhý, drážkovaný koniec 1 upínacej skrutky...

Usporiadanie narážky posuvovej jednotky pre dve základné polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250890

Dátum: 14.05.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 23/00

Značky: posuvovej, základné, polohy, narážky, jednotky, usporiadanie

Text:

...22 a výkyvná narážlka 24 s ovládacou pákou 9. Na pevnej »častí 21 oosuvovoj jednotky je Ltpeavnený uzatváraní r-ozvádzarč 22 a na pohytbllvej »časti B, prostredníctvom prestavitelneho držiaka 7 je na čape 8, ktorého os 11 je rovnobežne s ovsnu 12 pohyabu pin-oly 1 skrine či vretenika, uložená výtkyvná ąnarážka 24 ojpatrená tlačnou pružinou 15. V základnej pracovnej polohe je výkyvná na 4Funk-cia usporiadania narážky 24 posuvouv~ej jednotky...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 250865

Dátum: 14.05.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 31/20

Značky: klieštinový, upínač

Text:

...je v televse 3 upinawča priradlený raudiárlny otvor 21.Do jednotlivých iprieibežných otvorov 11.sú z oboch .strán telesa 3 upínalča vložené a k telesu 3 pripevnemé osadené príruby 12, 0865ktoré majú v ich valcovývch duitinách 17 otočné a posuvné uložené dvojstranné matice 19, opatrené centrioky uspoariziłdainýim obvodovým ozubenim 2 pre ozubený hrebeň 10, .POSUVIIG uložený v radiálnom otvore 21 telesa 3 unpínača.Ozulbený hrebeň ll je na svojom...

Usporiadanie otočného bubna s viacvretenovými posuvovými vreteníkmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249948

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 5/22

Značky: vreteníkmi, viacvretenovými, posuvovými, otočného, bubna, usporiadanie

Text:

...hlavne v jednoduchostia dokonalej tuhosti systému obrobok - nástroj.Príklad usporiadania otočnéh-o bubna s viacvretenovými posuvovými vreteníkmi podľa vynálezu je schěmraticky znázornený na výkrese.Hlavné časti sú centrálny hriadel 5 s prírubou 3 a upínačmi 4, valivé radiálne a axiálne ložiská 7, bočnice 1 frémy a viacvre 4tenové posuvové vreteníky 2. Centrálny hriadel 5 je na jednom nenakreslenom konci opatrený náhonom a índexovacím...

Viacnásobné nastavovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229754

Dátum: 01.05.1986

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 3/00

Značky: nastavovacie, zariadenie, viacnásobné

Zhrnutie / Anotácia:

Viacnásobné nastavovacie zariadenie, určené najmä pre nastavovanie kotúčových fréz alebo piliek na upínacom tŕni zložené zo základnej dosky s bočnicami meracieho hriadeľa hlavíc a meracích etalónov, vyznačené tým, že jedna bočnica (8) základnej dosky (24) je opatrená upínačom (2). ovládacou skrutkou (1) a radiálno-axiálnym ložiskom (14), druhá bočnica (20) je opatrená otvorom (18) s výrezom (22) a radiálnym ložiskom (21), pričom v...

Odoberacie a vkladacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222628

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zoň Vincent

Značky: vkladacie, zariadenie, odoberacie

Zhrnutie / Anotácia:

Odoberacie a vkladacie zariadenie určené najmä pre automatické odoberanie výliskov s osadenou hlavou z prívodného sklzu a ich následného vkladania do upínačov viacvretenového rotorového automatu. Zariadenie pozostáva z držiaka, odoberacieho tŕňa a prívodného sklzu. Riešeným problémom je umožnenie spoľahlivého odoberania a vkladania aj menej presných a neupravených výliskov pri zachovaní, resp. zvýšení potrebného pracovného výkonu. To sa...

Lamelová spojka či brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 216404

Dátum: 01.06.1985

Autor: Zoň Vincent

Značky: brzda, spojka, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Použiteľná najmä pre obrábacie stroje, ktorej nosné teleso lamiel je upevnené na hriadeli a umiestnené súosovo s unášačom lamiel. Riešeným problémom je zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti spojky či brzdy, čo sa dosahuje tým, že nosné teleso lamiel je upevnené na voľnom konci hriadeľa, opatreného axiálnym otvorom, v ktorom je uložený odpružený posuvný hriadeľ, na ktorého vonkajší čap je nasadená prítlačná doska a axiálne ložisko.

Odoberacie a vkladacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215998

Dátum: 15.02.1985

Autor: Zoň Vincent

Značky: vkladacie, odoberacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Odoberacie a vkladacie zariadenie, určené najmä pre odoberanie polotovarov s úzkou upínacou plochou zo zásobníka a ich následné vkladanie v orientovanej polohe do upínačov obrábacieho stroja. Zariadenie sa skladá z menšieho a väčšieho pracovného valca s odoberacou a vkladacou piestnicou, pákovej zádržky s kladkou, zásobníka pre polotovary, riadiaceho rozvádzača a koncového spínača. Riešeným problémom je automatizácia vkladacích a odoberacích...

Automatické uvoľňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218067

Dátum: 15.06.1984

Autor: Zoň Vincent

Značky: automatické, zariadenie, uvoľňovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické uvoľňovacie zariadenie použiteľné najmä pre odoberací koniec prívodného sklzu výliskov, výkovkov alebo odliatkov s osadenou hlavou. Vynález rieši problém zvýšenia spoľahlivosti funkcie odoberacieho zariadenia pri súčasnej minimalizácii jeho výrobných nákladov. To sa dosahuje pomocou osobitne konštruovaného držiaka so skrutkovnicovou drážkou, upevneného na odoberacom konci prívodného sklzu.

Usporiadanie pridržiavačov pre viacnásobné delenie tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213726

Dátum: 01.04.1984

Autor: Zoň Vincent

Značky: tyčového, delenie, materiálů, usporiadanie, viacnásobné, pridržiavačov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém dosiahnutia čo najjednoduchšieho usporiadania pridržiavačov tyčového materiálu, vhodného pre deliace, resp. strihace zariadenie, napojené na výkonné rotorové obrábacie automaty. To sa dosahuje osobitou úpravou výkyvných pridržiavačov, uložených v drážke nástrojového držiaka a v hlave osadenej piestnice.

Hydraulické deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213725

Dátum: 01.04.1984

Autor: Zoň Vincent

Značky: deliace, hydraulické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické deliace zariadenie podľa vynálezu je určené najmä na presné a kolmé delenie tyčového materiálu, prisúvaného ku stroje na trieskové obrábanie. Presné a kolmé delenie tohto materiálu sa dosahuje tým, že tyčový materiál je z obidvoch strán strižného miesta pevne zovretý, čím sa odstráni našikmenie deliacej roviny, ako aj deformácia okrajov strihaného predmetu.