Žoldák Ľubomír

Spôsob a zariadenie na meranie spotreby teplej úžitkovej vody a/alebo tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287197

Dátum: 24.02.2010

Autori: Žoldák Ľubomír, Hering Jiří, Peter Igor

MPK: F24D 17/00, G01F 1/00, G01K 17/00...

Značky: spôsob, tepla, teplej, meranie, zariadenie, užitkovej, spotřeby

Zhrnutie / Anotácia:

Spotreba teplej úžitkovej vody a/alebo tepla vo vnútornej slučke napojenej na centrálny rozvod sa zisťuje ako rozdiel hodnôt nameraných dvoma vodomermi, pričom k výstupnej hodnote každého vodomera sa priradí teoretická chyba odčítaná z individuálnej kalibračnej krivky príslušného vodomera podľa prietoku určeného z časového priebehu predchádzajúcich hodnôt výstupu vodomera. Každý z vodomerov sa pred zapojením individuálne kalibruje a priebeh...

Systém na meranie spotreby teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4607

Dátum: 03.11.2006

Autori: Peter Igor, Hering Jiří, Žoldák Ľubomír

MPK: G01F 1/00, F24D 17/00, G01K 17/00...

Značky: užitkovej, teplej, meranie, systém, spotřeby

Text:

...príklade je V ovládacej jednotke 6 nastavená hraničná hodnota 50 °C 15 °C pri zohľadnení referenčnej teploty 60 °C, ktorú má voda pri tepelnom zdroji. Ak snímačom 5 teploty je zistená na vratnej vetve 10 teplota nižšia ako 45 °C, ovládacia jednotka 6 otvorí uzatvárací alebo škrtiaci prvok 4 a umožní cirkuláciu vo vnútomej slučke 8 dovtedy, kým nameraná teplota dosiahne hodnotu 55 °C, kedy ovládacia jednotka 6 uzatvorí uzatvárací alebo...

Poistka meracieho krúžku na objemové prietokové meradlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280328

Dátum: 15.10.1991

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš

MPK: G01F 15/00

Značky: objemové, meracieho, poistka, meradlá, krúžku, prietokové

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že strmeň (3) je v hornej časti opatrený prvým spojovacím čapom (4) zapadnutým do otvorenej drážky (8) v deliacej medzistene (2) a v spodnej časti druhým spojovacím čapom (5) zapadnutým do otvorenej drážky (9).

Usporiadanie vtokového a výtokového systému objemových potravinárskych meradiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270113

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fridrich Dušan, Liška Miloš, Žoldák Ľubomír

MPK: G01F 1/00

Značky: systému, potravinářských, usporiadanie, výtokového, vtokového, objemových, meradiel

Text:

...čelnej plochy mereoieho krúłku e D 3 je vnútorný priemer mereoieho krúžku. Ich etredy sú orientoveneveyeecruày k deliecej medtietene poduhlom Á,o hodnote Ja - etc ein itg h) . 33 D Ó D s tolerenciou 1 0.3 ° a na kruünioi o polomere R od stredu meracej komory.Takáto usporiadanie vtokovehc a výtokoveho eyetemu umoiňujú jednoduché napojenie vstupného e výstupného prieniku na normelizovene pripojovacie elementy. Ďalej rieienie umožňuje...

Usmerňovač prúdenia pre odlučovače vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265990

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Majtán Miroslav

MPK: B01D 19/00

Značky: prúdenia, odlučovače, vzduchu, usmerňovač

Text:

...v osi vstupného hrdla odlučovača je umiestnená tlmiaca doska, na ktorej sú zo strany k výstupněmu hrdlu tangenciálne orientované lamely, pričom medzi spodnou hranou lamiel a dnom nádoby odlučovača je vytvorená funkčná medzera a.Takéto riešenie usmerňovača prúdenia v odlučovačoch umožňuje presunúť oblasž nízkej rýchlosti rotácie tekutiny dalej od výstupného hrdla čo podstatne zlepšuje odlučovanie vzduchu. Ďalšou výhodou je ľahká dezinfekcia a...

Odlučovač vzduchu pre potravinárske meracie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263166

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Fridrich Dušan

MPK: B01D 19/00

Značky: vzduchu, zariadenia, potravinářské, odlučovač, meracie

Text:

...spodným okrajom po úroveň dlhej elektrôdy.Tvar štrbín nuti pretekajúci kvapalinu k zmene smeru prúdenia, čím dochádza k uspokojeniu hladiny, najmä v priestore sita. v ktorom sú uchytené snímacie elektrôdy. súčasne dochádza k lepšiemu odlúčeniu vzduchu. pričom rotujúca kvapalina chráni štrbiny pred zanesením. Vákuum vytvorené v odlučovači napomáha k účinnému odlúčeniu vzduchu, čím sa skvalitňuje priebeh merania objemu. Výhody sú tiež v tom,...

Lapač tuhých nečistôt pre objemové merače tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 228224

Dátum: 15.03.1986

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Fridrich Dušan

Značky: merače, objemové, nečistot, lapač, tuhých, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Lapač tuhých nečistôt pre objemové merače tekutín, vytvorený z plášťa a prírub vyznačený tým, že štrbiny (2) plášťa (1) sú zúžené v smere prúdenia a vytvárajú kanály, ktorých myslená os má sklon k povrchu plášťa (1) 45° a pomer ich dĺžky k šírke je 15:1 až 25:1.

Vodoměr s magnetickou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225269

Dátum: 01.07.1985

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Fridrich Dušan

Značky: vodoměr, magnetickou, spojkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vodoměr s magnetickou spojkou je vybaven otáčejícím se měrným lopatkovým kolečkem. Otáčky jsou přenášeny magnetickou spojkou a to dvěma permanentními magnety, z nichž jeden je nesen lopatkovým kolečkem a druhý pak snímacím hřídelem uloženým v ložiskové desce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v oblasti volné hrany permanentního kolečkového magnetu je ve středu nemagnetické utěsňovací desky upevněna magneticky vodivá centrační kulička, zatím...

Měrná komora jednovtokového vodoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225266

Dátum: 01.07.1985

Autori: Liška Miloš, Fridrich Dušan, Žoldák Ľubomír

Značky: jednovtokového, komora, měrná, vodoměrů

Zhrnutie / Anotácia:

Měrná komora je určena pro jednovtokové vodoměry vybavené otáčejícím se měrným lopatkovým kolečkem. Vynález zvyšuje hydrodynamické působení protékající kapaliny na lopatkové kolečko. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na horní ploše dna této měrné komory je provedeno alespoň jedno vzdouvací žebro zasahující do prostoru pod lopatkové kolečko. Je výhodné, jestliže na dolní ploše utěsňovací desky měrné komory vodoměru je rovněž provedeno alespoň...

Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224192

Dátum: 01.07.1984

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Fridrich Dušan

Značky: vstupná, vetva, zariadení, meracích, potravinářských

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení tvorená čerpadlom, snímačmi hladiny, solenoidovým a spätným ventilom vyznačená tým, že prívod /1/ je opatrený jednak vstupným hrdlom /2/ s čerpadlom /3/ a spätným ventilom /4/ a jednak odvzdušňovacím potrubím /5/ so spodným hladinovým snímačom /8/ a solenoidovým ventilom /7/ s otvorom /6/ do atmosféry.