Zloch Václav

Zařízení pro vysouvání stavěčů dřevěných stojek škrabákové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266041

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vojkovský Oldřich, Zloch Václav

MPK: E21C 35/00

Značky: nádoby, zařízení, vysouvání, dřevěných, stojek, škrabákové, stavěčů

Text:

...tahem tažného řetězu zasunou zpět do linie šířky škrabákové nádoby.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno v půdorysném pohledu příkladné provedení škrabákové nádoby se zařízení pro vysouvání stavěčů dřevěných stojek, podle vynálezu.Zařízení je tvořeno řadou za sebou umístěných dvouramenných úhlových pák 3, které jsou upraveny na závalové straně škrabákové nádoby §, otočně na svislých čepech 5. Ve znázorněném příkladném provedení...

Způsob odměřování délek dřevěných stojek v nízkém porubu při dobývání škrabákovou soupravou a měřidlo k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263635

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vojkovský Oldřich, Zloch Václav

MPK: E21D 15/00

Značky: soupravou, dřevěných, škrabákovou, způsob, porubu, provádění, tohoto, nízkém, měřidlo, stojek, odměřování, způsobu, dobývání, délek

Text:

...V porubu se provádí V rámci technologie dobývaní s minimálním přerušením cyklu jednotlivých operací. odměření potřebné délky dřevěných stojek se provádí individuálne pro každou stojku v samotném místě jejich stavění. Na základě přesně zjištěná potřebné délky stojek je pak možno provést jejich výběr a stojky ukládat do zařízení pro stavění dževěných stojek. samotné měřidlo k provádění způsobu je jednoduché a účelne konstrukce, respektující...

Měřidlo mocnosti nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262527

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zloch Václav, Vojkovský Oldřich

MPK: E21D 15/00

Značky: sloje, nízké, měřidlo, mocnosti

Text:

...údajů stupnice do stavěčú dřevěných stojek, apo dopravení do odměřenáho úseku tyto tam zabudovat. Mäřidlo podle vynilezu umožňuje praktickou realizaci dobývacích technologií ikrabâkovým zařízením s omezeným počtem pracovníků v porubu nízke eloje.Na připojených výkresoch je znázorněno příkladné provedení měřidla mocnoeti níské sloje podle vyntlezu. Na obr. 1 je toto měřidlo znázorněno v základní poloze v osovém řezu a na obr. 2 je ve stejnám...

Podstavec pohonu hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258323

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mazurek Jaromír, Hort Miroslav, Jasoněk Jan, Zloch Václav

MPK: E21F 13/00, B65G 41/02

Značky: dopravníku, hřeblového, podstavec, pohonů

Text:

...a aretace výšky pohonu hřeblovéhojdopravníku vzhledem k počvě bez nároku na použití příąevných zaří zení o Podstavec pohonu hřeblového dopravniku podle vynálezu jezjednodušene znázorněn na přiloženém výkŕese, Obr. 1 znázorňuje nárys podstavce, umistěnéhorpoděl podélné osy dopravníku, obr. 2je bokorys části podstavce z obr) 1.Podstavec pohonu hřeblového dopravniku je vytvořen ze základ e ní části l,jk níž je dvojici prvních čepů ll...

Zařízení ke stavění dřevěných stojek v nízkém porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254770

Dátum: 15.02.1988

Autori: Valníček Josef, Ehrenberger Vlastimil, Vojkovský Oldřich, Otava Rudolf, Zloch Václav, Gola Jaroslav

MPK: E21D 15/58

Značky: zařízení, stavění, porubu, dřevěných, nízkém, stojek

Text:

...podle vynálezu se zachovají všechny základni požadavky dobývání nízkých slojí i dosud prováděná otvírkové práce pro dobývaní v těchto podmínkách. Svou originálností a technickým účinkom přispívá zařízení podle vynálezu k ekonomickému a bezpečnému dobývání nízkých slojí.Na pripojených výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení ke stavění dřevěných stojek v nízkém porubu podle vynálezu. Na obr. l je znázorněna v...

Samozamykatelná fixační klec pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 240895

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hudec Rudolf, Zloch Václav, Kopecký Pavel, Vojkovský Oldoich

MPK: A01K 15/04

Značky: samozamykatelná, zvířata, hospodářská, fixační

Text:

...zvířata je podle vynálezu schematicky znázorněn na připo~ jeném výkresu.Samouzemykatelná fixační klec sestava z rámu klece v jehož spodní části je uložens roštová podlaha g . Boční stěny klece jsou vyplněny stavitelnýmí bočními zábranami 1, které jsou ke spodní části rámu l klece svými posuvnými držáky Ž boční zá» brany posuvně uloženy ve stavčcích vodítkách 1 , které jsou při» chyceny k pevné částí rámu klece. Horní část stavitelnýoh bočních...

Zařízení pro přívod oleje k ložisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247132

Dátum: 28.09.1987

Autori: Zloch Václav, Leiter Augustin, Doskoeil Zdenik

MPK: F16N 7/32, F16N 17/02, F16C 33/66...

Značky: přívod, ložisku, zařízení, oleje

Text:

...conepmnw Kopnyc 1 c MacnopacHPGAEHMTGHBHOŘ H 0 n 0 CTbm 2 (xauan 2), nocpencwnou KOTOPOĚ ornepcwne 3 nonsqa Macna or Macnocucweuu coennneuo c Kanuöponaunoň qacrbm 4 Qopcynounord Kanana, nnanerp xanuôponannoň qacŕn 4 qöecneuunaer saanuuü pacxo Macna Á npu coornercrnymmeu nepenane annennà, a ee nnnua cocrannnew qerupe ee nud.MąTpa. Sro o 5 ecneqnnaeT npeenbuym anbnoôoänocrb crpyñ Mącna H nonycmnuoe cnneune npoxaqxn npu sanycxe B...

Škrabákové zařízení pro dobývání nízkých slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233363

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šlusař Milan, Zloch Václav, Neuwert Adolf, Vojkovský Oldřich

MPK: E21C 27/42

Značky: škrabákové, sloji, zařízení, nízkých, dobývání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší škrabákové zařízení pro dobývání nízkých slojí s nepřetržitým provozním cyklem, které je vhodné zejména pro horniny o menší pevnosti. Zařízení sestává z nekončitého tažného řetězu mezi dvěma poháněcími stanicemi umístěnými na chodbách. K tomuto tažnému řetězu je uchycena nejméně jedna sestava dobývací a dopravní nádoby. Pro změnu směru jejich pohybu v úvratních polohách jsou na poháněcích stanicích umístěny točny s otvory v podlaze...

Škrabáková nádoba s posuvnými sklopnými dvířky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232532

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vojkovský Oldřich, Zloch Václav, Valníček Josef, Gola Jaroslav

MPK: E21C 27/42

Značky: posuvnými, nádoba, sklopnými, dvířky, škrabáková

Zhrnutie / Anotácia:

Škrabáková nádoba s posuvnými sklopnými dvířky se týká hornictví a řeší zvýšení efektivnosti i snížení namáhání elektrozařízení. Podstatou vynálezu je, že tažný řetěz prochází volně průchozím vedením tažného řetězu uchyceným na čelních dílech škrabákové nádoby, k tažnému řetězu jsou pomocí úchytu uchyceny posuvná sklopná dvířka umístěná za sebou ve škrabákové nádobě na tažný řetěz jsou rovněž uchyceny unášeče škrabákové nádoby k tažení...

Velmi nízká hydraulická stojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218396

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vojkovský Oldřich, Zloch Václav, Valníček Josef

Značky: stojka, hydraulická, velmi, nízká

Zhrnutie / Anotácia:

Velmi nízká hydraulická stojka se týká oboru hornictví a řeší zajišťování stropů ve velmi nízkých porubech v podlimitních slojích, zvláště ve velkých hloubkách. Podstatou vynálezu, umožňujícího využívání ve velmi nízké mocnosti sloje pod 45 centimetrů, je umístění ventilového bloku mimo sloup stojky při zachování původní funkce i parametrů nízké hydraulické stojky. Vynález je možno použít při občasném zajišťování velmi nízkých prostorů při...

Škrabákové zařízení pro dobývání nízkých slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223502

Dátum: 01.05.1984

Autori: Vojkovský Oldřich, Zloch Václav

Značky: dobývání, škrabákové, sloji, zařízení, nízkých

Zhrnutie / Anotácia:

Škrabákové zařízení pro dobývání nízkých slojí se týká oboru hornictví a řeší modernizaci i zvýšení efektivnosti škrabákového dobývání. Podstatou vynálezu je plnění škrabákové nádoby čelními i bočními plnicími otvory, rozdělení nádoby sklopnými dvířky dosahujícími až na počvu při umístění za sebou na jednotlivé části, vedení nekončitého tažného řetězu pro posun nádoby pilířovou stranou nádoby, vytvoření čepového spojení na čelech nožových dílů...