Zlesák Ivan

Modifikující přísada na bázi výšekondenzovaného naftalensulfonanu pro silikáty a ostatní keramické suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269230

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zhoř Jiří, Bažout Zdeněk, Votápek Václav, Zlesák Ivan, Prachař Otakar, Chlumecký Jan, Hradský Josef, Bezemek Jiří, Kohout Josef

MPK: C04B 24/30

Značky: ostatní, prísada, naftalensulfonanu, silikáty, bázi, modifikující, keramické, suroviny, výšekondenzovaného

Text:

...záměsově vody, vykazují poměrně nízky obsah vzduchu ve směsi, nevykezují retardační efekt při tvrdnutí betonu, nevykazují korozivní účinky na výatuž. Jsou mimořádně stále v elkelickém prostředí a při peření i autoklávování, lze jimi dosáhnout pevností v tlaku více jak 100 MPa.výhodných ztekucovacích vlastností těchto látek se dále využívá při přípravě ke ramických surovin na bázi stealitů, korundu, jílů a dalších pro přípravu zákledního...

Stavební hmota na bázi cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267725

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zhoř Jiří, Zlesák Ivan, Kohout Josef, Bezemek Jiří, Hradský Josef, Prachař Otakar, Chlumecký Jan, Votápek Václav, Bažout Zdeněk

MPK: C04B 24/22

Značky: stavební, bázi, cementů, hmota

Text:

.... Vykazuje velmi malé provzdušnění,max.2 Š oproti srovnávncí cementobetonově směsi, noovlivnující pevnosti ani při použití technologie urychleněho tuhnutí betonu. Snížení ztekucujících učínků 5 časom je malé. Měřeno snížením kužel po 30 minutách je menší nei 20 mm ą ještě po 60 min od zanícháuí směsi dosahuje hodnoty cca 80 š původní, což řâdově převyäuje obdohný účinek dosavndních přísod. Předmětnú přísada způsohuje rovněž vysoký nirůst...

Způsob výroby polykondenzátu 2 naftalensulfonové kyseliny s formaldehydem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266095

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bezemek Jiří, Zhoř Jiří, Kohout Josef, Votápek Václav, Zlesák Ivan, Hradský Josef Csc, Bažout Zdeněk, Chlumecký Jan, Prachař Otakar

MPK: C08G 10/04

Značky: způsob, kyseliny, naftalensulfonové, formaldehydem, výroby, polykondenzátu

Text:

...kg.mo 1) met Ku, Po napuštění sulfokyseliny, se reakčni objem dostal do intenzivního varu a teplota V reaktoru vystoupila na 105 OC. Po odzněnl bouřlivého varu, byla reakční směs mírně přihřivá~ na parou. Po 3 hodinách kondenzace teplota vystoupila na 112 °C. Vysoce viskozni produkt kondenzace byl zředěn 900 kg vody a vypuštěn do neutralizačnl kádě, kde byl po ochlazeni na 40 DC zneutralizován cca 40 roztokem hydroxídu sodného na pu 7,2....

Separační prostředek pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261478

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zlesák Ivan, Vácha Jaroslav, Kyral Josef

MPK: B28B 7/38

Značky: výrobky, separační, betonové, prostředek

Text:

...nebo dřevěných lakovaných forem bylo dodaženo prostředkem podle vynálezu,.hmotnostně sestávající z 75 až 90 dílů H 9 rafinovaného minerálního oleje s vysokým obsehem parafinů, ceresinů a naftenů.v rozmezí 50 až 75 a dále charakterizovaného visxozitou v rozmezí 30 až 39 mPa.s, teplotou vzplanntí v otevřeném kelímku minimálně 150 °C, 3 až 10 díly uhlovodíkového roz-A pouštědla o délce řetězce C 6 až C 24 a 3 až 10 díly živoěišného tuku lanolinu...

Prostředek pro zvýšení tepelně izolačních vlastností objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259303

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lang Jaroslav, Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan

MPK: F16L 59/00, E04B 1/74, C08L 61/32...

Značky: izolačních, prostředek, tepelně, vlastností, zvýšení, objektu

Text:

...17 až 37 I vodného roztoku kyseliny fosforečné, obsahujícího 1,4 až 3,7 S hmotových dibutylnafta 1 en~ sulfokyseliny pripravené alkylací naftalenu kyselinou butylsírcvou, 0,3 až 1,0 8 hmotově dibenzylsulťoxidu, přičemž složky reakce se mísí za tlaku 300 až 500 kPa za současného přivádění vzduchu o tlaku 400 až 800 kPa do reakční směsi.Výhodou modifikované pryskyřice podle vynálezu je podstatné nižší tepelná vodivost ve srovnání s dosud...

Zpětně vodivý tyristor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247248

Dátum: 01.08.1988

Autori: Zlesák Ivan, Mikulcová Dagmar, Procházka Karel, Mareík Miloš, Oehák Alexadd

MPK: H01L 29/747

Značky: vodivý, tyristor, zpětné

Text:

...pracují v pulsním režimu s krátkymi proudovými pulsy 9 vysoké amplitudě a vyžadují proto velmi dobré zapínací vlastw hosti, jichž se dosahuje právě pomocí vertikálně členěné strukn tury katodového emitoru tyristoru s členěnou řídící strukturou umístěnou v zahloubených příkcpech.Řešení zpětně vodivého tyristoru podle vynálezu odstraňuje uvedené nevýhody a jeho podstata spočíva v tom, že k povrchu desky ze strany druhé základny přiléhá další...

Kluzný nátěr na skluzové cesty pro roztavenou sklovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257952

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vácha Jaroslav, Láník Igor, Šimko Peter, Bělík Vladimír, Havelka Otakar, Zlesák Ivan

MPK: C03B 40/02

Značky: skluzové, cesty, sklovinu, kluzný, roztavenou, nátěr

Text:

...ve sklárně.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu, bez jskéhokoliv omezování v daném rozsahu,jsou uvedeny příklady možného provedení kluzného nátěru.Do B 5 hmotnostních dílů nízkomolekulární epoxidové pryskyřice charakterizované çpoxidovým ekvivalentem 0,41 na 100 g pryskyřice a epoxidovým hmotnostním ekvivalentem 225, obsahující zvláčňovadlo typu dioktylftalát v množství 12 hmotnostních dílů vmícháno 21 hmotnostních dílů práškového...

Způsob výroby pohledové vrstvy prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257902

Dátum: 15.06.1988

Autori: Řehořek Miloš, Paickr Jaromír, Zlesák Ivan, Šmidrkal Jan, Hájek Jaroslav, Vácha Jaroslav, Novák Jan, Thoma Jan, Krob Václav

MPK: B28B 17/00

Značky: pohledové, prefabrikovaných, vrstvy, výroby, dílců, způsob

Text:

...v celkovám množàtvi 0,06 až 0,5 kgp 1 ooz-n 1 cnak tivních látek na 1 m 2 ošetřené plochy formy. Uvedená eměs- 3 se nanáší na části forem, které tvoří fasádní vrstvu,jako jsou teracové směsi, betonové eměeľ,přípedně jinép směsi vhodné pro tento způsob výroby.Hlavní výhody postupu podle vynálezu spočívají v tom,ze nenáäená směsnemá korozivní účinky na kovové formy,jenetoxícká a její výroba může být reelizověne v tuzemsku za nižší cenu při...

Separační prostředek na bázi minerálního oleje pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257183

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kyral Josef, Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan

MPK: B28B 7/38

Značky: betonové, bázi, oleje, minerálního, prostředek, výrobky, separační

Text:

...směsi uhlovodíků s 6 až 24 atomy uhlíku v molekule, 0,5 až 2,0 hmotnostními díly alkylimidazolínu, kde alkyl má délku C 12 až C 20 v roztoku kyseliny olejovév poměru 11 a 3 až 10 hmotnostními díly živočišného tuku lanolinu charakterizovaněho číslem kyselosti maximálně 8 mg/K 059/g, číslem zmýdelnění 70 až 100 mg KOH/g a jóäovým číslem v rozmezí 20 až 60, obsahem vody maximálně 1,5 a obsahem popela maximálně 0,15 .Použití vysoce...

Způsob čištění hliníku a jeho slitin v tavenině práškovou čisticí směsí na bázi hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255677

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kyral Josef, Zlesák Ivan, Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav

MPK: C22B 21/06

Značky: čištění, způsob, bázi, směsi, čisticí, práškovou, hexachlorbenzenu, slitin, hliníku, tavenině

Text:

...Dochází rovněž k přímé reakci s přítom 3 255677ným vodíkem, sodíkem, které jsou z taveniny hliníku timto způsobem odstraněny ve formě chlorovodíku nebo chloridu. Pro zvýšení účinku obsahuje čistící směs podle vynálezu chloriddraselný, chlorid sodný, některé komplexní fluoridy jako hexafluorohlinitan sodný.Tyto přísady V čistící směsi ovlivní mezifázové napětí a umožní lepší oddělení kovů od stěrů. Předností tohoto způsobu je dále to, že se...

Kosmetický prostředek pro ošetření nohou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251363

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šlechta Vladislav, Bocková Hana, Zlesák Ivan, Fiker Soběslav

MPK: A61K 7/32

Značky: nohou, prostředek, ošetření, kosmetický

Text:

...se předloäí 68,768 kg pitnú vody. ve které ee za teploty 65 až 80 °C rozpuetí 5 38 Glycerinu, 0,012 kg zdravom( nezávadného bez-viva a 0,2 kg trletanoleminu.Do tohoto roztoku se za etálého líchání připustí tuková fáze, zchladí se na 40 až 45 °C, přidá se 1 kg rastlinného extraktu z hřebíčku a 0,1 kg Z-brom- 2 - nltropropanatolu a dále ze míchání zchladí na teplotu 35 °c. Za této teploty e možno stáčet do prodejníchTakto vyrobený...

Hořák sklářské tavicí rekuperativní U-plamenné pece s meziklenbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240121

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kršoák František, Jelínek Miloš, Zelenka Pavel, Zlesák Ivan

MPK: C03B 5/16

Značky: tavicí, rekuperatívní, sklářské, u-plamenné, meziklenbou, horák

Text:

...k horizon tální rovině sklon 20 ° až 25 °. Poměr esové délky skleněné části vzduchového lsanáltl heřáku k celkové esové dêlce vzduchovéhe kanálu heřáku je 1/4 až 3/4.Hořák zabezpečuje dokonalé premísení paliva, tj. zemního plynu nebo svítiplynu se spalovacím Vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad hladinu tavené skloviny. Uspořádání hořáku umožňuje dokonalé vyhoření plynuv prostoru nad sklovinou, čímž se snižuje jeho spotřeba a...

Otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 239751

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zlesák Ivan, Voborský Zlatko, Blažek Zdenik

MPK: F16H 5/02

Značky: kulisa, otočná, řadicí

Text:

...přičemž levé kovové čelo je nasazeno na kovovém náboji a řadicí kotouče í pravé čelo nasazené na kovověm náboji jsou vytvořeny z plastů. Složením řadící kulisy z náboje, dvou čel a řadicích kotoučů, je podstatně usnadněna výroba této jinak obtížné součástí, neboč všechny díly, ze kterých se skládá,jsou vyrobeny nejjednodušší technologií.V některých případech může náboj nahradit funkci levého čela tím, že jsou na něm vytvořsny prohlubně...

Emulgovaný separační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237050

Dátum: 15.02.1987

Autori: Linhart Bohumil, Zlesák Ivan, Vácha Jaroslav, Sebők Tibor, Novák Jan

MPK: C04B 24/04, B08B 17/00

Značky: prostředek, separační, emulgovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je formulace účinného separačního prostředku pro separaci betonů, malt a podobně od povrchu exponovaných předmětů. Tohoto cíle se podle vynálezu dosáhne prostředkem, který sestává hmotnostně z 70 až 85 dílů minerálního oleje o kinematické viskozitě 16 až 22 . 10-6 m2/s, 2 až 6 dílů esterů karboxylových kyselin C12 až C18 se sacharózou a glycerinem, 3 až 5 díly di-2-etylhexylsulfojantaranu sodného, 3 až 5 dílů etoxylovaného...

Čistící prostředek na bázi anionaktivních tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236045

Dátum: 01.02.1987

Autori: Vodák Zdeněk, Vácha Jaroslav, Husník Stanislav, Zlesák Ivan

MPK: C11D 1/83

Značky: bázi, čisticí, prostředek, anionaktivních, tenzidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problému formulace čistícího prostředku pro čištění zejména bytových textilií. Čistící prostředek podle vynálezu sestává z 10 až 30 dílů alfaolefinsulfonanů sodných, 5 až 15 dílů monoalkylsulfojantaranu sodného, 2 až 15 dílů sodné soli sulfatovaného alifatického alkoholu a 2 až 6 dílů propylenglykolu.

Prostředek pro separaci betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 247777

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Kamiš Jan, Zlesák Ivan

MPK: B28B 17/00

Značky: betonových, prostředek, separaci, dílců

Text:

...cítlivost k nízkým teplotám. Při ochlazenĺ pod teplotu mrznutí směsi dochází ke změně vlastností, které jsou ve většině případů irreversibilní, to znamená po vyhřátí na běžně a vyšší teploty nedojde ke spojení rozsazené emulze nebo disperze a tím obnovení účinnosti přípravku.Pro všechny uvedené nevýhody separačních prostředků na bazi minerálních, přírodních olejů a tukú je jejich používání zdaleka nejrozšířenější a jsou nacházeny další...

Separační prostředek pro syntetické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232467

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zlesák Ivan, Doubek Rudolf, Petrjánoš Luděk, Paličková Jindra, Kyral Josef

MPK: C10M 3/10

Značky: prostředek, hmoty, separační, syntetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problému separace tvarovaných syntetických hmot, zejména polyuretanových, z forem. Cílem vynálezu je formulace separačního prostředku, pracujícího v širších teplotních mezích a při vyšších teplotách než dosud známé prostředky. Cílem vynálezu je rovněž odstranění problému se separací, který dosud trvá při výrobě tvarovaných výrobků z lehčeného polymetanu. Uvedeného cíle se dosáhne podle vynálezu separačním prostředkem,...

Přísada do dělicích a mazacích prostředků k ošetřování kovových forem při tvarování materiálu za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221426

Dátum: 15.02.1986

Autori: Láník Igor, Havelka Otakar, Vácha Jaroslav, Bělík Vladimír, Zlesák Ivan

Značky: dělicích, kovových, ošetřování, prísada, tepla, forem, tvarování, materiálů, mazacích, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přísady do dělicích a mazacích prostředků k ošetřování kovových forem při tvarování materiálu za tepla, například při tlakovém lití kovů, zápustkovém kování nebo tvarování skla, tvořených směsmi minerálních olejů, živočišných tuků a pevných alifatických alkánových sloučenin uhlovodíků vyšších členů homologické řady C17H36 až C30H62, případně emulzí těchto směsí ve vodě. Podstatou vynálezu je, že je tvořena 1 až 20 % hmotnostními...

Způsob snižování kovnatosti stěrů při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226497

Dátum: 15.11.1985

Autori: Plaček Karel, Koníř Ladislav, Popelka Dušan, Kyral Josef, Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav, Marek Miloslav, Zlesák Ivan

Značky: tavení, stěrů, snižování, kovnatosti, slitin, hliníku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snižovaní kovnatosti stěrů při tavení hliníku a jeho slitin vyznačený tím, že se na povrch vrstvy taveniny vnese při teplotě 670 až 760 °C směs anorganických sloučenin obsahující hmotnostně 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluorokřemičitanu a/nebo fluoroboritanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 oxidu křemičitého, 5 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného a 20 až 83,5 % chloridu...

Vodou ředitelný dělicí a mazací prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226467

Dátum: 15.11.1985

Autori: Láník Igor, Zlesák Ivan, Vaněk Mojmír, Vácha Jaroslav

Značky: prostředek, vodou, výroby, způsob, ředitelný, dělicí, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou ředitelný dělicí a mazací prostředek pro ošetření forem při tlakovém odlévání kovů, sestávající z 10 až 25 hmotnostních dílů vlnního tuku, 10 až 20 hmotnostních dílů etoxylovaných mastných kyselin s 12 až 20 atomy uhlíku v molekule a 3 až 20 moly etylén oxidu, případně s přídavkem 0,1 až 1 hmotnostního dílu nonylfenolu etoxylovaného 6 až 15 moly etylénoxidu, vyznačený tím, že obsahuje 0,8 až 5 hmotnostních dílů polyetylénového...

Způsob přípravy pevného rafinačního přípravku pro rafinaci hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219357

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kyral Josef, Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav, Zlesák Ivan

Značky: způsob, slitin, rafinaci, přípravků, pevného, rafinačního, hliníku, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy pevného rafinačního přípravku pro rafinaci tekutého hliníku a jeho slitin. Podstatou vynálezu je dokonalá homogenizace jednotlivých složek přípravku, který sestává z hexachlorbenzenu a směsi anorganických solí, které se suší tak, aby hmotn. obsah vlhkosti byl maximálně 1 % vody. Na diskrétní množství 0,05 až 10 kg homogenní směsi se pak působí tlakem 5 až 150 MPa, S výhodou izostatickým tlakem tak, aby byl přípravek...

Způsob rafinace hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215208

Dátum: 15.10.1984

Autori: Zlesák Ivan, Uhlíř Miroslav, Ptáček Jiří, Plášek Jiří, Marek Miloslav, Beránek Ivan, Kyral Josef

Značky: způsob, rafinace, hliníku, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob čištění surového hliníku a jeho slitin od nežádoucích příměsí. Podstatou vynálezu je způsob rafinace hliníku a jeho slitin při teplotě 680 až 750 °C pomocí přípravku na bázi hexachlórbenzenu, který se aplikuje do celého objemu taveniny pomocí rafinačních košů ve formě slisovaných briket v množství 0,1 až 5 kg na 1000 kg vsazeného kovu. Rafinace se provádí při teplotě nižší než při použití přípravků na bázi hexachlóretanu....

Pevný přípravek pro rafinaci hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215207

Dátum: 15.10.1984

Autori: Zlesák Ivan, Uhlíř Miroslav, Kyral Josef, Beránek Ivan

Značky: rafinaci, přípravek, slitin, hliníku, pevný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém čištění surového hliníku a jeho slitin od nežádoucích příměsí, jejichž přítomnost zhoršuje výsledné mechanické vlastnosti kovu. Podstatou vynálezu je pevný přípravek pro rafinaci hliníku a jeho slitin, sestávající z hexachlórbenzenu a směsi anorganických solí. Hexachlórbenzen se za podmínek existujících v roztaveném kovu rozkládá za vzniku elementárního chlóru, který způsobuje čištění taveniny jak mechanickým způsobem...

Rychletuhnoucí tmel pro lepení zejména keramických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214315

Dátum: 01.06.1984

Autori: Vranka Ludvík, Havlík Dušan, Zlesák Ivan, Brunner Evžen

Značky: lepení, keramických, zejména, rychletuhnoucí, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Rychletuhnoucí tmel pro lepení zejména keramických materiálů. Účelem využití tmelu podle vynálezu je zabezpečení 4 hod. doby tuhnutí bez nutností dozrávání v pařících nebo ohřívacích komorách a rovněž vyrovnání nerovností spojovaných tvarovek. Tmel sestává z 30 až 50 hmotnostních procent středně molekulární epoxydové pryskyřice, kde viskozita je upravena změkčovadlem s tvrdidlem a z 25 až 70 hmotnostních procent cementu. Dále obsahuje 1 až 40...

Dezaktivační kapalina provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214281

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bár Jaromír, Žižka Bernard, Urbančík Libor, Zlesák Ivan

Značky: jaderné, generátoru, dezaktivační, parního, zařízení, zvláště, elektrárny, kapalina, provozního

Zhrnutie / Anotácia:

Dezaktivační kapalina provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru, vyznačená tím, že obsahuje 80 až 97 % hmotnosti chlorovaných organických rozpouštědel, 0,5 až 10 % hmotnosti povrchově aktivních látek, 1 až 5,0 % hmotnosti kyseliny olejové nebo její alkalické či amonné soli, 0,1 až 2,0 % hmotnosti buď kyselinu dusičnou nebo komplexon a 0,1 až 10,0 % hmotnosti vody.

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227419

Dátum: 01.06.1984

Autori: Uhlíř Miroslav, Beránek Ivan, Sadovský Václav, Kyral Josef, Zlesák Ivan, Koníř Ladislav

Značky: slitin, vznikajících, snížení, kovnatosti, tavení, stěrů, hliníku, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů, vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin, vyznačený tím, že je tvořen homogenní směsí anorganických sloučenin sestávající hmotnostně z 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluoroboritanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 % oxidu křemičitého, 10 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného, 20 až 83,5 % chloridu alkalického kovu a/nebo amonného.

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vzníkajících při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227418

Dátum: 01.06.1984

Autori: Popelka Dušan, Uhlíř Miroslav, Kyral Josef, Zlesák Ivan, Plaček Karel, Koníř Ladislav, Beránek Ivan

Značky: stěrů, snížení, hliníku, slitin, tavení, přípravek, kovnatosti, vznikajících

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin, vyznačený tím, že je tvořen homogenní směsí anorganických sloučenin sestávající hmotnostně z 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluorokřemičitanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 % oxidu křemičitého, 10 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného, 20 až 83,5 % chloridu alkalického kovu a/nebo amonného.