Zlatoidský Pavol

Metaloproteinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: 287834

Dátum: 09.11.2011

Autori: Lundkvist Michael, Munck Af Rosenschöld Magnus, Eriksson Anders, Zlatoidský Pavol, Lepistö Matti

MPK: A61K 31/4178, A61K 31/438, A61K 31/4166...

Značky: inhibitory, metaloproteinázové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (II), kde Z je SO2(N6) a atóm S skupiny Z je naviazaný na kruh G2, užitočné ako metaloproteinázové inhibítory, najmä ako inhibítory MMP12.

Metaloproteinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: 287766

Dátum: 15.08.2011

Autori: Munck Af Rosenschöld Magnus, Lundkvist Michael, Lepistö Matti, Zlatoidský Pavol, Eriksson Anders

MPK: A61K 31/4439, A61K 31/454, A61K 31/4166...

Značky: inhibitory, metaloproteinázové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I) na použitie ako metaloproteinázové inhibítory, najmä ako inhibítory MMP12.

Spôsob prípravy omeprazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283805

Dátum: 12.01.2004

Autori: Ježek Ladislav, Heleyová Katarína, Šmahovský Vendelín, Zlatoidský Pavol, Štalmach Valdemar, Gattnar Ondrej, Varga Ivan, Oremus Vladimír

MPK: C07D 401/12, C07B 45/04

Značky: omeprazolu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy omeprazolu reakciou 5-metoxy-2-[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)-metyltio]-1H- benzimidazolu s kyselinou peroxyoctovou v dvojfázovom prostredí vody a chlórovaného organického rozpúšťadla, pri zásaditom pH, následnom oddelení vodnej a organickej fázy po reakcii a izolácii omeprazolu z organickej fázy.

1-/4-guanidínobenzoyl-4-oxyfenylkarboxyacetyl/-4-alkylpiperazíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278510

Dátum: 09.08.1995

Autori: Zlatoidský Pavol, Maliar Tibor

MPK: C07D 241/04

Značky: přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

1-(4-Guanidínobenzoyl-4-oxyfenylkarboxyacetyl)-4-alkylpiperazíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená skupinu metyl, etyl, 1-propyl, 2-propyl, 1-butyl, izobutyl alebo benzyl, sa pripravujú z N-alkylpiperazínov reakciou s chlóracetylchloridom v prostredí organického rozpúšťadla. Vzniknutý 1-chlóracetyl-4-alkylpiperazín hydrochlorid sa nechá reagovať v prostredí organického rozpúšťadla a za prítomnosti terc. bázy s kyselinou...

6-amidíno-2-naftylestery a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280657

Dátum: 08.02.1995

Autori: Maliar Tibor, Zlatoidský Pavol

MPK: C07C 69/14, C07C 69/017, C07C 69/00...

Značky: spôsob, 6-amidíno-2-naftylestery, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam R je uvedený v opise, sa pripravujú zo 6-amidino-2-naftol mesilátu reakciou s chloridom karboxylovej kyseliny, v ktorej R má už uvedený význam, v prítomnosti organickej bázy. Vzniknutý medziprodukt sa hydrogenuhličitanom alkalického kovu a kyselinou metánsulfónovou v metanole prevedie na mesilát 6-amidino-2-naftyl-esteru.