Zlacký Alojz

Spôsob odstraňovania reziduálneho formaldehydu z reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270188

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mičák Jozef, Bundas Ján, Lichvár Milan, Čorný Jozef, Zlacký Alojz

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, reziduálneho, reakčných, odstraňovania, spôsob, roztokov, formaldehydu

Text:

...aa vedie na hlavu etripovaosj kolóny pozoetávajúoej z dvadsiatich piatich až ätyrideiatioh piatich kontaktných stupňov a prooujúoaj pri tlaku 200 al SDD kPa.Vynález ee zakladá na zieteni, že pri použlti určitých molarnyoh pomerooh v reakčnej časti, teploty nastrekovanáho roztoku a tlaku v kolóne možno dosiahnut účinne a ekonomicky výhodné odstránenie tormeldehydu v stripovaoej kolóne. Pod stripovacou kolónou v ktorej sa uskutočňuje...

Spôsob stabilizácie fenolických antioxidantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269666

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zlacký Alojz, Cukrovaný Dušan, Červenka Zdeněk, Hyška Karel, Lišhák Pavol

MPK: C09K 15/00, C09K 15/32

Značky: stabilizácie, spôsob, antioxidantov, fenolických

Text:

...nezreàgovaný 2,6 - xylenol. Podľa Čs. A 0 211 775 sa alkylácía vedie bez použitia rozpúšťadla, v inertnej atmosfére. Po oddestílovaní nezreagovanáho2,6 - xylenolu sa dodatočne reťinuje čerstvou bieliacou hlinkou, aby sa pripravil produkt bez väčšieho množstva farebných prímesí.Nedostatky doterajších postupov stabilizácie odstraňuje postup podľa vynálezu. Jeho predmetom je spôsob stabilizácie antioxidantov na báze alkylfenolov proti zafarbeniu...

Spôsob odstraňovanie nezreagovaných hydroxyarénov z alkylačnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269595

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zlacký Alojz, Cukrovaný Dušan, Pavlovčík Milan, Červenka Zdeněk, Lišhák Pavol, Hyška Karel

MPK: C07C 27/30

Značky: nezreagovaných, zmesí, hydroxyarénov, alkylačnej, spôsob, odstraňovanie

Text:

...a upravovaného alkylátu), aby produkt odchádzajúci zo spodu kolóny neobsahoval nezreagované hydroxyarény a nízkomolekulárne alkylhydroxyarény nad predpisanú koncentráciu.Postup je možné s výhodou uskutočniť vo výplňovej alebo etážovej kolóne. Ako výplň je možné použiť všetky priemyselné používané organizované a/alebo neorganizované druhy výplní kolon. Výhodné Je použitie výplní umožñujúcim dosahovanie veľkého medzifázového povrchu v jednotke...

Spôsob spracovania vodných roztokov zmesí odpadných organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257132

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zlacký Alojz, Hrabčák Ján, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít

MPK: C02F 11/06, C02F 1/00

Značky: látok, organických, spôsob, roztokov, spracovania, zmesí, vodných, odpadných

Text:

...látky sú exhalované do ovzdušia.Nevýhodou doteraz známych spôsobov je nedostatočné využívanie energetického potenciálu spalín. Ďalšou nevýhodou je velké množstvo aerosólu NaHC 03 a Na 2 C 03 ~ v exhalovaných spalinách, s negatívnym dopadom na životné prostredie. Znižovanie exhalácii je stažené nízkou teplotou kondenzácie vodnej pary z inertov v dôsledku použitia vzduchu na spaľovanie. Nevýhodou je tiež potreba prídavného paliva.Tieto...

Odlievacia hmota k výrobe tepelnoizolačných obkladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247336

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lichvár Milan, Pašek Josef, Juhás Stanislav, Telecký 1udovít, Zlacký Alojz, Komora Ladislav

MPK: C08L 61/24

Značky: obkladov, odlievacia, výrobe, tepelnoizolačných, hmota

Text:

...hrúbke 6 až 18 mikrometrov, 2 až 15 hmot. d. predpeneného polystyrénu o velkosti do 5 mm,2 až 2 D hmot. d. expandovaného perlitu, 2 až 12 hmot. d. tenzidov, 0,5 až 10 hmot. d. katalyzátorov sieťovanía živice a 10 až 200 hmot. d. vody.V pripade potreby je možné zlepšenie väzby medzi polystyrénom a pojivom docieliť jeho mineralizáciott sádrou. Toto opatrenie je výhodné u hmôt s vysokým obsahom polystyrénu. Dokonale rozvláknenie a...

Adaptívna montážna hlavica, najmä pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240320

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šmida Ladislav, Zlacký Alojz, Faneovie Karol

MPK: B25J 15/00

Značky: roboty, priemyselné, najmä, montážna, hlavica, adaptívna

Text:

...stopkou 1 U. V telese 1 je uložený nosič 3 prostredníctvom prveho pružného člena 2, ktorý je tvorený gumovou membránou a druhého pružneho člena 8 tvoreného tromi ťažnými pružinami rozmiestnenými po obvode po 120 °. jeden koniec ťažných pružín je uchytený na prírube 12 uchytenej - na zdroji kmitania 5. ktorý je tvorený elektromotorom uloženým V nosiči 3. Druhé konce ťažných pružín sú uchytené na nastavovacích skrutkách 9 zaskrutkovaných v...

Spôsob úpravy lignínceiulózových surovín pred rozvlákňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239365

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pašek Jozef, Zlacký Alojz, Weigner 1uboš

MPK: B27N 3/06

Značky: úpravy, surovin, spôsob, lignínceiulózových, rozvlákňovaním

Text:

...k zlepšeniu fyzikálnych a mechanických vlastností vylisovaných materiálov. Okrem toho sa predpokladá, že prebieha chemická interakcie močoviny najmä slignínovou zložkou lĺgllĺllCBlLllÓZDVýCh surovín. Surovina sa spracováva vo forme štiepok, triesok alebo pilin, pridáva sa močovina vo forme roztoku v množstve 2 až 30 perc. hmotnosti na sušinu suroviny a prípadne s ďalšími pridavkami.Upravená ligníncelulózová suro-vina sa môže...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238445

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lichvár Milan, Komora Ladislav, Zlacký Alojz, Pašek Josef, Juhás Stanislav

MPK: C07C 47/02

Značky: spôsob, dehydrogenáciou, výroby, oxidačnou, metanolu, formaldehydu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie energetickej náročnosti odstránením nutnosti používania rektifikácie pri výrobe formalínu s nízkym obsahom metanolu a efektívne riešenie ekologických dôsledkov technológie výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore. Uvedený účel sa dosiahne tým, že k plynom vystupujúcim z absorpčného stupňa procesu sa pridáva kyslík alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,02 až 2,0 móly...

Spôsob úpravy odpadných plynov a pár z absorpčného stupňa výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239192

Dátum: 15.05.1987

Autori: Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Zlacký Alojz, Hrubý Jan, Pašek Jozef, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 47/055

Značky: plynov, odpadných, úpravy, formaldehydu, stupňa, výroby, absorpčného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úprava odpadných plynov a pár z absorpčného stupňa výroby formaldehydu a využitie ich potenciálnej energetickej hodnoty. Uvedený účel sa dosiahne tak, že pred emisiou do atmosféry sa k 1 mólu zmesi plynov a pár odchádzajúcich z absorpčného stupňa výroby pridáva kyslík a/alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,03 až 0,8 molárneho diela kyslíka a vzniknutá zmes sa podrobí katalytickému spaľovaniu pri teplote 150 až 800 °C na...

Spôsob získavania pentaerytritolu z vodonerozpustných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235236

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bindas Ján, Čorný Jozef, Zlacký Alojz, Lichvár Milan

MPK: C07C 29/14

Značky: pentaerytritolu, spôsob, vodonerozpustných, získavania, substrátov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie účinnosti získavania pentaerytritolu z vodonerozpustných substrátov, predovšetkým z pevných adsorbentov používaných v procese čistenia vodných roztokov pentaerytritolu a z pevných, v procese výroby pentaerytritolu vznikajúcich odpadných produktov. Zvýšenie účinnosti získavania pentaerytritolu sa dosiahne tým, že na pevný adsorbent, najčastejšie na aktívne uhlie, alebo na pevný odpadný produkt z výroby...

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219600

Dátum: 30.09.1985

Autori: Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Kováč Jozef, Lichvár Milan, Zlacký Alojz, Olejník Vincent, Sabadoš Július

Značky: spôsob, aldehydov, formaldehydu, vyšších, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou metanolu alebo príslušných vyšších alkoholov vzduchom v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch s výhodou na kryštalickom striebre. Oxidačná dehydrogenácia metanolu alebo vyšších alkoholov sa uskutočňuje pretláčaním plynnej zmesi alkohol-vzduch cez stacionárnu adiabatickú vrstvu strieborného kryštalického katalyzátora. Pomer hmotnosti strieborného...

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219193

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kováč Jozef, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Zlacký Alojz, Vasiľ Pavol, Olejník Vincent

Značky: aldehydov, formaldehydu, spôsob, výroby, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou alkoholu v prítomnosti kryštalického strieborného katalyzátora pri teplotách 450 °C až 750 °C. Podstatou vynálezu je účelné uloženie strieborného katalyzátora v štyroch vrstvách, čím sa dosiahnu lepšie výťažky žiadúcich produktov, zvýši sa konverzia alkoholu, predĺži sa životnosť katalyzátora a zlepšia sa aj ďalšie charakteristiky procesu. Postup podľa vynálezu je...

Zariadenie pre reakčný stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225301

Dátum: 01.12.1984

Autori: Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Zlacký Alojz, Olejník Vincent, Sabadoš Július Csc, Kováč Jozef Vranov Nad Toplou, Juhás Stanislav

Značky: formaldehydu, vyšších, stupeň, aldehydov, zariadenie, výroby, reakčný

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre reakčný stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou metanolu a/alebo príslušných vyšších alkoholov vzduchom, v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch, s výhodou na kryštalickom striebre vyznačujúce sa tým, že v smere prúdenia plynnej zmesi pozostáva zo stacionárnej adiabatickej vrstvy kovového kryštalického katalyzátora /1/ na kovovej podložke /2/ uloženej na usmerňovači konvertovanej plynnej...

Spôsob prípravy zmesi alkohol-vzduch pre výrobu aldehydov na kovových katalyzátoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224675

Dátum: 01.10.1984

Autori: Olejník Vincent, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Zlacký Alojz

Značky: kovových, zmesí, alkohol-vzduch, katalyzátoroch, aldehydov, výrobu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zmesi alkohol-vzduch pre výrobu aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou alkoholov vzduchom v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch s výhodou na kryštalickom striebre vyznačujúci sa tým, že vratný alkohol a časť' čerstvého v množstve od 30 do 99% z celkového čerstvého do procesu privádzaného alkoholu sa splyňuje vzduchom a vzniknutá plynná zmes sa skrápa časťou čerstvého alkoholu v množstve od 1 do 70% z celkového čerstného do...

Spôsob prípravy plynnej zmesi pre výrobu aldehydov na kovových katalyzátoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224674

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zlacký Alojz, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš

Značky: spôsob, zmesí, přípravy, katalyzátoroch, výrobu, aldehydov, kovových, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy plynnej zmesí pre výrobu aldehydov oxidačnou dehydrogenácíou alkoholov vzduchom v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch s výhodou na kryštalickom striebre vyznačujúci sa tým, že na kvapalnú zmes pozostávajúcu z vratného a čerstvého alkoholu sa pôsobí vzduchom a vzniknutá plynná zmes sa skrápa vodou, s výhodou demineralizovanou.

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214605

Dátum: 01.07.1984

Autori: Lichvár Milan, Zeman Svatopluk, Kováčová Klára, Kováč Jozef, Zlacký Alojz, Fridrich František

Značky: spôsob, matečných, lúhov, 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob spracovania matečných lúhov, odpadajúcich z výroby 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, a obsahujúcich dusičňan sodný, dusitan sodný, voľný formaldehyd a prípadne i produkty formozačných a N-Mannichových kondenzácií, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z piatich stupňov, pri čom prvým stupňom je okyselenie matečných lúhov kyselinou dusičnou na pH 4 až 0, s výhodou 2 až 1, pri teplotách 50 až 100 °C, s výhodou pri...