Zingg Jürg

Kompozície, ktoré obsahujú polyolefínové vlákno, zmesi stabilizátorov a spôsob stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284819

Dátum: 14.11.2005

Autori: Pauquet Jean-roch, Kröhnke Christoph, Zingg Jürg

MPK: C08K 5/15, C08K 5/34, C08L 23/04...

Značky: kompozície, zmesí, spôsob, stabilizácie, polyolefinové, vlákno, stabilizátorov, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kompozície, ktoré obsahujú a)polyolefínové vlákno, ktoré podlieha oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu a ktoré je bez obsahu fenolov, b) aspoň jednu zlúčeninu typu benzofuran-2-ónu a c) aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny stéricky bránených amínov. Ďalej sú opísané zmesi stabilizátorov, ktoré vykazujú výbornú stabilizáciu polyolefínových vlákien, ktoré neobsahujú fenoly, proti oxidačnému, tepelnému alebo svetlom...

Zmes obsahujúca organický fosfit alebo fosfonit, spôsob stabilizácie organických fosfitov a fosfonitov, použitie organického amínu v kombinácii so soľou kovu, ktorý viaže kyselinu, a stabilizovaný organický fosfit alebo fosfonit

Načítavanie...

Číslo patentu: 282554

Dátum: 06.09.2002

Autori: Linhart Helmut, Pauquet Jean-roch, Salathé Ronald, Quotschalla Udo, Zingg Jürg

MPK: C07F 9/40, C07F 9/32, C08K 3/22...

Značky: kombinácii, solou, viaže, organicky, kovů, fosfitov, spôsob, fosfit, stabilizácie, obsahujúca, použitie, stabilizovaný, fosfonit, ktorý, organického, fosfonitov, kyselinu, organických, aminu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zmes obsahujúca (a) 25 až 99 % hmotn. organického fosfitu alebo fosfonitu, (b) 0,01 až 50 % hmotn. organického amínu a (c) 0,01 až 25 % hmotn. soli kovu, ktorý viaže kyseliny, vztiahnuté vždy na celkovú hmotnosť zmesi. Ďalej sa opisuje spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu proti hydrolýze pridaním organického amínu a soli kovu, ktorý viaže kyseliny. Opísané zmesi sa vyznačujú výbornou odolnosťou proti hydrolýze a...

Benzofuran-2-óny, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako stabilizátorov organických látok proti degradácii indukovanej oxidáciou, teplom alebo svetlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281314

Dátum: 07.06.1995

Autori: Kröhnke Christoph, Zingg Jürg, Nesvadba Peter, Evans Samuel

MPK: C07D 307/83, C07D 405/04, C07D 407/04...

Značky: teplom, proti, organických, degradácii, oxidáciou, stabilizátorov, svetlom, benzofurán-2-óny, indukovanej, použitie, látok, obsahom, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzofuran-2-óny všeobecného vzorca (I), pričom významy substituentov sú uvedené v patentových nárokoch. Tieto zlúčeniny sú použiteľné ako stabilizátory organických látok, predovšetkým polymérov a mazív, proti degradácii indukovanej oxidáciou, teplom alebo svetlom.