Zimmer Oswald

Spôsob výroby 6-dimetylaminometyl-fenyl-cyklohexán-1,3-diolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9868

Dátum: 27.02.2009

Autori: Siegrist Urs, Schäfer Olaf, Heller Detlef, Hell Wolfgang, Spindler Felix, Drexler Hans-joachim, Kegel Markus, Schnyder Anita, Zimmer Oswald

MPK: C07C 215/42, C07C 213/00

Značky: výroby, spôsob, 6-dimetylaminometyl-fenyl-cyklohexán-1,3-diolov

Text:

...alebo Raneyovho niklu v heterogénnej fázeb) svodíkom za prítomnosti ródiových-, irídiových- alebo ruténiových komplexov s chirálnymi difosfínovými Iigandami v homogénnej fáze alebohlinitým. 0008 Pri R ako alkyle sa môže jednať napríklad o metyl, etyl, n- a izo-propyl alebo n-, izo-, sek- a terc-butyl. Vo výhodnom uskutočnení predstavuje R vodík alebo najmä metyl. V ďalšom výhodnom uskutočneníje R metyl.0009 Podla spôsobu podľa tohto...

Spôsob prípravy (1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17501

Dátum: 23.07.2007

Autori: Hell Wolfgang, Buschmann Helmut Heinrich, Gladow Stefan, Holenz Jörg, Zimmer Oswald

MPK: C07C 211/28, C07C 211/27, C07B 57/00...

Značky: 1r,2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu, přípravy, spôsob

Text:

...separácia takto získanej soli a uvoľnenie zodpovedajúcej zlúčeniny všeobecného vzorca l vo forme voľnej bázy,(a) nasleduje reakcia takto získanej zlúčeniny všeobecného vzorca l, Rv ktorom R má vyššie definovaný význam, s etylmagnéziumhalogenidom v inertnom reakčnom médiu za podmienok Grignardovej reakcie,(b) nasleduje prevedenie takto získanej zlúčeniny všeobecného vzorca Il, EF 2 046 724 35116 /Hv ktorom R má vyššie definovaný význam,...

Substituované aminozlúčeniny ako inhibítory obnovovania 5-HT/NA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3804

Dátum: 12.07.2005

Autori: Bloms-funke Petra, Kless Achim, Schiene Klaus, Graudums Ivars, Friderichs Elmar, Zimmer Oswald, Hennies Hagen-heinrich

MPK: A61K 31/135, A61P 13/00, A61P 25/00...

Značky: inhibitory, substituované, obnovovania, aminozlúčeniny

Text:

...monoamínov s terapeuticky relevantnýmí účinnými komponentami pri depresiách, stavoch strachu, bolestiach a močovej inkontinencii. Účinky by mali byť hlavne na báze inhibície obnovovania serotonínu (5-HT), noradrenalínu(NA) alebo na báze kombinácii týchto mechanizmov. Substancje majú mať pritom zlepšený profil účinku a lepšiu prijateľnosť.0005 Bolo teraz zistené, že deriváty nasledujúceho všeobecného vzorca lspôsobujú výraznú inhibíciu...

Substituované aminozlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie ako analgeticky účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284279

Dátum: 22.11.2004

Autori: Englberger Werner, Friderichs Elmar Josef, Buschmann Helmut Heinrich, Zimmer Oswald, Strassburger Wolfgang Werner Alfred

MPK: A61K 31/135, A61K 31/13, A61K 31/33...

Značky: aminozlúčeniny, analgetický, účinných, látok, použitie, substituované, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované aminozlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, a ich farmaceuticky akceptovateľné soli, spôsob ich výroby a ich použitie ako liekov, najmä ako analgetík.

Nasýtené a nenasýtené heteroarylcykloalkylmetylamíny ako antidepresíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3058

Dátum: 19.12.2003

Autori: Bloms-funke Petra, Hennies Hagen-heinrich, Reinardy Sabine, Griebel Carsten, Englberger Werner, Pütz Claudia, Schiene Klaus, Zimmer Oswald, Saunders Derek, Kaulartz Dagmar, Graudums Ivars, Kless Achim

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/44, A61P 25/00...

Značky: antidepresíva, nasýtené, heteroarylcykloalkylmetylamíny, nenasýtené

Text:

...inhibujú spätnú absorpciu noradrenalínu a/alebo serotonínu. Uvedené zlúčeniny majú výrazné antidepresívne, anxiolytické a antinociceptívne účinky a sú preto vhodné na liečbu depresii, anxióznych porúch a bolesti. zlúčeniny podľa tohto vynálezu majú najmä potenciál na liečbu chronických bolestivých stavov, ktoré sú spojené s depresívnymi náladami alebo anxióznymi poruchami. Okrem toho sú uvedené zlúčeniny vhodné na liečbu migrény, močovej...

1-Fenyl-2-dimetylaminometylcyklohexánové zlúčeniny použité na liečbu depresívnych symptómov, bolesti a inkontinencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8569

Dátum: 16.07.2003

Autori: Friderichs Elmar, Jahnel Ulrich, Hennies Hagen-heinrich, Strassburger Wolfgang, Buschmann Helmut, Holenz Jörg, Englberger Werner, Zimmer Oswald, Saunders Derek

MPK: A61P 25/04, A61K 31/135, A61P 25/24...

Značky: depresívnych, zlúčeniny, symptómov, použité, bolesti, 1-fenyl-2-dimetylaminometylcyklohexánové, liečbu, inkontinencie

Text:

...vo forme ich racemátov, ich čistých stereoizomérov, najmä enantiomérov alebo diastereomérov, alebo vo forme zmesí stereoizomérov, najmä enantiomérov alebo diastereomérov, v ľubovoľnom požadovanom zmiešavacom pomere vo forme po príprave alebo vo forme ich kyselín alebo zásad alebo vo forme ich solí, najmäfyziologicky prípustných soli, alebo vo forme ich solvátov, najmä hydrátov na výrobu liečiva na liečbu depresie.0009 V tomto spojení...

Substituované heterocyklické benzocykloalkény, spôsob ich výroby a ich použitie ako analgetikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 283366

Dátum: 19.05.2003

Autori: Kögel Babette-yvonne, Pütz Claudia, Zimmer Oswald, Englberger Werner, Strassburger Wolfgang

MPK: C07D 311/04, C07D 335/06, C07D 313/08...

Značky: spôsob, výroby, heterocyklické, použitie, substituované, benzocykloalkény, analgetikum

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované heterocyklické benzocykloalkény všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, ako aj použitie týchto látok ako analgeticky účinných látok.

Substituované benzamidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283316

Dátum: 22.04.2003

Autori: Zimmer Oswald, Frosch Stefanie, Germann Tieno

MPK: C07D 211/80, A61K 31/44, C07D 211/92...

Značky: benzamidy, substituované, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované benzamidy všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a ich použitie v liečivách, obzvlášť ako imunomodulátorov.