Žilinčík Miroslav

Flokulačný prostriedok pre čistenie odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 256080

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drnec Milan, Žilinčík Miroslav, Kvopková Oľga

MPK: C02F 1/54

Značky: odpadových, flokulačný, prostriedok, čistenie

Text:

...Our-cm a R( jeCg-~C 20.Prakticky sa postupuje tak, že do odpadovej vody sa pridá Ininerál klinoptilolit a sol amínu R-NI-Ig.HCl alebo kvartérna báza RN.OH, pričom dochádza k číre 4mu za súčasnej tvorby vločiek organoklinoptilolitu. Vznikajúce vločky sa usadzujü na dne nádrže. Možno tiež postupovat tak,že do odpadovej vody sa nadávkujú najprv klasické koagulantý (napr. síran železnaiý a vápno a potom minerál klínoptilolit a organická...

Sposob čistenia primyselných odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 254685

Dátum: 15.01.1988

Autori: Žilinčík Miroslav, Kvopková Oľga, Lukáčiková Edita

MPK: C02F 1/54

Značky: primyselných, čistenia, spôsob, odpadových

Text:

...sedimentácie vločiek anorgaanickéhto koagulantu.Uvedené a ďalšie nevýhody rieši tento vynález, podľa ktorého sa k odpadovej vode za prítomnosti anorganických koaguiantov pridá 10 až 500 mg.dm 3 Na mortmąorillonitu a 0,2 až 20 mg.dn 15 kondenzačného produktu kyseliny steárovej s dietylén-íł-amínom, alebo 0,2 .až 20 mg.dm 3 Kvarte Účinnosť čisteniarizačného produktu kyseliny stearovej s dietylénamínom.Výhodou spôsobu čistenia podľa...

Spôsob odstránenia polyvinylacetátu z odpadových vôd obsahujúcich zbytky záterov z výroby kobercov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235663

Dátum: 01.06.1986

Autori: Žilinčík Miroslav, Kvopková Oľga

MPK: C02F 1/52

Značky: polyvinylacetátu, záterov, odstránenia, výroby, zbytky, odpadových, obsahujúcich, spôsob, kobercov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie zbytkov polyvinylacetátového syntetického latexu z výroby všívaných kobercov ktoré sa nachádzajú v odpadových vodách a spôsobujú ich vysoké organické zaťaženie. Odstránenie polyvinylacetátu spočíva v tom, že sa k odpadovým vodám pridá anorganická soľ ako elektrolyt, čím dôjde k vylúčeniu pevného plastického zbytku, ktorý sa dá od kvapaliny ľahko oddeliť. Vynález je možné využiť hlavne v oblasti čistenia vôd z...