Zikmund Miroslav

Sposob výroby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260388

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Vendelín, Zikmund Miroslav, Hýbl Čestmír

MPK: C01F 5/06

Značky: oxidů, hydratácie, spôsob, horečnatého, produktov, výroby

Text:

...spravidla ako Čistý uliličitan vapenatý.Evidentný je aj synergizmus spôsobu po» dla tohto vynálezu, ktorým sa vyrába nielen kvalitný oxid a/aleho hydroxid horečnatý,ale spravidla aj uhličitan vápenatý.Ako hydroxidy alkalických kovov sú vhodne hydroxid sódny a draselný. Menej vhodné, hlavne z technicIro-ekonomických pričin sú hydroxid lítny, hydroxid cézny a hydroxid rubídny.Ich množstvo býva v rozsahu 0,1 až 30 °/o hmot., počitané na soli...

Sposob výroby čistého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260387

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zikmund Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C01F 11/18

Značky: čistého, uhličitanu, výroby, vápenatého, spôsob

Text:

...hydroxid draselný. Použiteľné, ale technicko-ekonomicky náročné sú tiež hydroxidy lítia, Cézia a rubídie.Množstvo hydroxidov alkalických kovov býva 0,1 až 20 hmot., počítané na soli alkylamínov a amönnych solí organických alebo anorganických kyselín. Vyššie množstvá sú síce použiteľné, ale prakticky neprinášajú výhody. Navyše môžu vzniknúť problémy s regeneráciou lúžiaceho roztoku a nižšie sú už prakticky neúčinné. Prísadyliydroxidov...

Spôsob výroby uhličitanu vápenatého so sférolitickým tvarom kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239182

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zikmund Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C01F 11/18

Značky: tvarom, spôsob, vápenatého, kryštálov, výroby, uhličitanu, sférolitickým

Zhrnutie / Anotácia:

Uhličitan vápenatý so sférolitickým tvarom kryštálov sa vyrába z prevažne vápenatých surovín cez intermediárnu tvorbu roztoku mravčanu alebo octanu vápenatého, čo je podmienkou vytvorenia sférolitických kryštálov. Obvykle po oddelení nerozpustenej suspenzie z roztoku sa pôsobením uhličitanu amónneho a/alebo oxidom uhličitým za prítomnosti stechiometrického alebo nadstechiometrického množstva amoniaku a/alebo hydroxidu amónneho pri teplote 0 až...

Spôsob výroby maltoviny z úletových prachov z praženia magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215318

Dátum: 31.05.1984

Autor: Zikmund Miroslav

Značky: spôsob, magnezitu, úletových, prachov, maltoviny, výroby, praženia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby maltoviny z úletových prachov z praženia magnezitu. Podstata spôsobu výroby maltoviny spočíva v tom, že sa na úletové prachy z praženia magnezitu pôsobí mravčanom amónnym a vodou, za vzniku zásaditého mravčanu horečnatého ako hlavného produktu. Ako plnivo maltoviny sa používajú chemicky indiferentné zrnité anorganické látky, alebo sa maltovina kombinuje so stavebnými spojivami. Význam maltoviny pripravenej podľa...