Žiak Jozef

Krbová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286761

Dátum: 14.04.2009

Autor: Žiak Jozef

MPK: F24B 1/00, F23M 9/00, F23L 11/00...

Značky: krbová, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Krbová vložka je zložená z ohniska s deflektorom a komínového korpusu s komínovou klapkou, pričom v korpuse (1) je obracač (2) a usmerňovač (3) na usmernenie prúdenia spalín. V hornej časti korpusu (1) je otočne uložená zakurovacia klapka (4) s ovládacím mechanizmom (5).

Krbová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4369

Dátum: 02.02.2006

Autor: Žiak Jozef

MPK: F24B 1/00

Značky: vložka, krbová

Text:

...riešenia možno rozdeliť do troch fáz.V prvej fáze - zakúrenie je zakurovacia klapka otvorená, vtedy spaliny prúdia priamou cestou do komína a predohrievajú kominový prieduch.V druhej fáze - horenie je zakurovacia klapka zatvorená. Spaliny prúdia predĺženou cestou okolo obracača a usmerňovača.V tretej fáze - horenie, regulácia možno nastavovať parametre horenia pomocou známych ovládacích prvkov - regulátora vzduchu a komínovej klapky.Hlavnou...

Ohnisková výplň krbových vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4368

Dátum: 02.02.2006

Autor: Žiak Jozef

MPK: F24B 1/00

Značky: výplň, ohnisková, krbových, vložiek

Text:

...má pozdĺžnu drážku a druhá horizontálna stena má pozdĺžne pero.Perá jedného radu segmentov zapadajú do drážok susediaceho radu segmentov.Hlavnou výhodou ohniskovej výplne krbových vložiek podľa technického riešenia je jej vyššia životnosť.Ďalšou výhodou je odolnost proti neodbomej manipulácii s palivom.Vďaka novému konštrukčnému riešeniu je možné v pripade poškodenia vymenit iba poškodený segment, čím sa podstatne skráti čas a zníži cena...

Spôsob výroby cyklohexénu alebo súčasnej výroby cyklohexénu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283482

Dátum: 14.07.2003

Autori: Komora Ladislav, Žiak Jozef, Macho Vendelín, Kovaĺ Eugen, Kavala Miroslav, Kolesár Ján, Králik Milan, Lichvár Milan, Surový Jozef, Hronec Milan

MPK: C07C 5/02, C07C 13/20, C07C 5/05...

Značky: cyklohexanolom, spôsob, výroby, cyklohexénu, súčasnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje parciálnou hydrogenáciou benzénu na cyklohexén alebo parciálnou hydrogenáciou benzénu s konjugovanou hydratáciou na cyklohexanol na homogénnom alebo heterogénnom katalyzátore, alebo na atypickom katalytickom systéme, pričom hydrogenačnú zložku tvorí najmenej jeden kov alebo zlúčenina kovu VIII. Skupiny periodického systému prvkov, prípadne s lantanidmi a zlúčeninami zinku, kadmia a prechodných kovov pri teplote 90...

Horák pre mikroplazmové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239589

Dátum: 15.06.1987

Autor: Žiak Jozef

MPK: B23K 9/16

Značky: zváranie, mikroplazmové, horák

Text:

...klieštinou. Dolna klieština je tepelne a elektricky izolovaná od dolného tela horáka izolačnou »vložkou a od dýzy nevodivou vložkou. Celú zostavu uzatvára matica na jednom konci a dýza na konci druhom.l-lorák pre mlkroplazm-ove zváranie podľa vynálezu umožňuje súosé upnutie elektrödyv horáku a prostredníctvom štvorčeľustových klieštín i dokonalý elektrický kontakt. Priečne štrbiny v klieštinách optimálne usmerňujúplazmový plyn do...

Zariadenie na uskutočňovanie kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229414

Dátum: 15.04.1986

Autori: Žiak Jozef, Vajda Jozef, Paľo Ondrej

MPK: B01D 9/02

Značky: uskutočňovanie, kryštalizácie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uskutočňovanie kryštalizácie, najmä kontinuálnej frakčnej kryštalizácie, s deleným odberom kryštálov, pozostávajúca najmenej z jedného kryštalizátora a pomocných zariadení, vyznačujúca sa tým, že odberové prvky (6, 7) sú na kryštalizátore situované najmenej v dvoch rôznych úrovniach vzhľadom na vertikálnu os kryštalizátora, s výhodou v hornej a spodnej tretine kryštalizátora.

Spôsob zabraňovania nálepu materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222873

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šolomek Imrich, Žiak Jozef, Sršeň Peter, Paľo Ondrej, Kordík Jozef

Značky: materiálov, nálepů, spôsob, zabraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku náhrady mechanického odstraňovania zemín a iných obdobných materiálov z ložných plôch, najmä dopravných prostriedkov, vytváraním klznej medzivrstvy, vytvorenej z ekonomicky výhodných produktov, spravidla odpadu, z chemických výrob.

Prostriedok proti zamŕzaniu sypkých a kusovitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222872

Dátum: 15.03.1986

Autori: Žiak Jozef, Kordík Jozef, Šejvl Jozef

Značky: materiálov, proti, sypkých, zamŕzaniu, prostriedok, kusovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názve "Prostriedok proti zamŕzaniu sypkých a kustovitých materiálov" rieši otázku vhodného prostriedku proti zamŕzaniu sypkých a kusovitých materiálov na báze vedľajších produktov z výroby polymetyloalkánov, najmä pentaerytritolu, ktoré možno účelne kombinovať s inými odpadnými produktami a vhodnou kvantitatívnou zostavou možno nastavovať body tuhnutia so zohľadnením poveternostných pod mienok, ale aj obsahu vody v materiáloch, na...

Spôsob kontinuálnej kryštalizácie a separácie pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220256

Dátum: 15.02.1986

Autor: Žiak Jozef

Značky: spôsob, separácie, kryštalizácie, kontinuálnej, pentaerytritolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu izolácie pentaerytritolu z vodných roztokov vznikajúcich kondenzáciou formaldehydu a acetaldehydu v alkalickom prostredí. Izolácia sa robí kontinuálnou kryštalizáciou s deleným odberom suspenzie kryštálov zo zón, pričom proces kryštalizácie sa uskutočňuje v dvoch stupňoch pracujúcich s následne klesajúcou teplotou v rozmedzí 90 až 15 °C.

Zmesi na báze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224799

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pappová Mária, Žiak Jozef, Toufar Jaroslav

Značky: zmesí, báze, polyvinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi na báze polyvinylchloridu so zvýšenou odolnosťou proti horeniu, odolnosťou proti tepelnému namáhaniu a s antistatickou úpravou vyznačené tým, že ako systém retardér horenia-tepelný stabilizátor-antistatická prísada obsahujú na 100 hmotnostných dielov polyvinylchloridu 5 až 100 hmotnostných dielov triarylfosfátu obecného vzorca v ktorom R predstavuje linearny alebo rozvetvený alkyl s 1 až 12 atomami uhlíka alebo vodík, 0,2 až 5...

Spôsob výroby di- až polyhydroxyzlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 214596

Dátum: 30.03.1984

Autori: Komora Ladislav, Žiak Jozef, Macho Vendelín, Bobok Ján

Značky: výroby, spôsob, polyhydroxyzlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka odboru organickej technológie. Rieši výrobu di- až polyhydroxyzlúčenín za použitia hydroxidov alkalických zemín s minimálnou potrebou chladiacej kvapaliny. Dá sa využiť pre prípravu di- až polyolov, resp. pri kondenzačných reakciách s formaldehydom.