Zhang Shijie

Triazolové zlúčeniny, ktoré modulujú aktivitu HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16978

Dátum: 25.05.2007

Autori: Zhou Dan, Sun Lijun, Li Hao, Chae Junghyun, Qin Shuzhen, Du Zhenjian, Przewloka Teresa, Ying Weiwen, Demko Zachary, Chimmanamada Dinesh, James David, Foley Kevin, Ng Howard, Zhang Shijie

MPK: A61K 31/4196, A61P 35/00, C07D 249/12...

Značky: aktivitu, zlúčeniny, modulujú, triazolové, hsp90

Text:

...pri glióme, sarkóme, rakovine prsníka, cholangiokarcinóme a rakovine pečene. Väčšina mutácií V B-raf, ktoré sa zistili pri rakovine človeka, sú bodovými mutáciamí, ktoré sa vyskytujú V kinázovej doméne a sú sústredené V exónoch 11 a 15 génu,ktorý obsahuje niekoľko regulačných fosforylačných miest (S 446, S 447, D 448, D 449, T 599 a S 602). (Beeram a kol., Journal of Clinical Oncology (2005), 23 (27) 6771-6790). Najčastejšou mutáciouje...

Triazolové zlúčeniny, ktoré modulujú aktivitu HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13421

Dátum: 17.11.2005

Autori: Lee Chi-wan, Foley Kevin, Ng Howard, Ying Weiwen, Du Zhenjian, Chimmanamada Dinesh, Kostik Elena, Chae Junghyun, James David, Zhang Shijie, Barsoum James, Przewloka Teresa

MPK: A61K 31/4196, A61P 35/00, C07D 249/12...

Značky: hsp90, modulujú, triazolové, zlúčeniny, aktivitu

Text:

...tvorbe žliaz apod.). Bolo ukázané, že c-Met receptor jeexprimovaný u veľkého množstva ľudských karcinómov. Bolo taktiež ukázané,že c-Met a jeho ligand, HGF, sú spoločne exprimované vo zvýšených hladinách v celom rade ľudských karcinómov (obzvlášť sarkómov). Avšak, pretože receptor a Iigand sú zvyčajne exprimované rôznymi bunkovými typmi, je c-Met signalizácia najčastejšie regulovaná prostredníctvom interakcií medzi nádorom a stromatómom...

Zlúčeniny na použitie pri zápaloch a ochoreniach súvisiacich s imunitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9036

Dátum: 22.07.2004

Autori: Holmqvist Mats, Ono Mitsunori, Chimmanamada Dinesh, Yu Chih-yi, Zhang Shijie, Chen Shoujun, Sun Lijun, Mahiou Jerome, Xie Yu, Jiang Jun

MPK: A61K 31/40, A61K 31/415, A61K 31/41...

Značky: zápaloch, použitie, imunitou, súvisiacich, zlúčeniny, ochoreniach

Text:

...ťažko liečiteľné, nový me a autoim čiv zahŕňajú účinnosť voči ochore niam alebo poruchám, ktoré sú v súčasnosti neliečiteľ chanizmus pôsobenia, perorálnu biologickú dostupnosť a/alebo znížené vedľajšie účinky.is W 0 2004/056774 A 2 opisuje analógy substituovaných arylami ktore sú schopné modulovať aktivitu receptorZo známeho stavu techniky sp dov kyseliny bifenyl-4-karboxylovej,W 0 96/40640 A opisuje tetrahydroiprípravu a ich použitie ako...