Žemla Jozef

Konfekčný bubon s ovíjacím a ohrnovacím zariadením na výrobu nevulkanizovaných autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286078

Dátum: 15.02.2008

Autori: Vychopen Stanislav, Žemla Jozef, Janovec Mário

MPK: B29D 30/20

Značky: konfekčný, autoplášťov, nevulkanizovaných, výrobu, zariadením, bubon, ohrnovacím, ovíjacím

Zhrnutie / Anotácia:

Konfekčný bubon obsahuje mechanizmus na podoprenie pätkových lán z vnútornej strany, ktorý pozostáva z axiálne pohyblivo usporiadaného obojstranného vodiaceho kotúča (50). Kotúč je z vonkajšej strany vybavený radiálne pohyblivo po celom svojom obvode usporiadanými upínacími pätkovými segmentmi (10), prispôsobenými na spoluprácu s valcom (20) mechanizmu na ovládanie radiálneho zdvihu upínacích pätkových segmentov (10), a z vnútornej strany...

Konfekčný bubon s ovíjacím a ohrnovacím zariadením a spôsob výroby surových autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 458

Dátum: 06.05.2003

Autori: Janovec Mário, Žemla Jozef, Bakoš Štefan

MPK: B29D 30/20

Značky: surových, výroby, spôsob, bubon, ohrnovacím, konfekčný, ovíjacím, zariadením, autoplášťov

Text:

...radiálneho zdvihu upínacích pätkových segmentov.Druhý vodiaci kotúč je usporiadaný vo väčšej vzdialenosti od vertikálnej roviny symetrie a je rovnako ako prvý vodiaci kotúč, opatrený na svojej strane vzdialenejšej od roviny symetrie prostriedkami na pripojenie sady podopieracích pätkových segmentov, pričom tieto prostriedky-3 umožňujú pohyb podopieracích pätkových segmentov vradiálnom smere. Každý podopierací pätkový segment pozostáva ztela,...

Sústava zariadení na výrobu surových autoplášťov a spôsob výroby surových autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 251

Dátum: 09.04.2003

Autori: Mihálik Peter, Bakoš Štefan, Žemla Jozef, Šedík Ján

MPK: B29D 30/26, B29D 30/20

Značky: zariadení, výroby, výrobu, surových, sústava, autoplášťov, spôsob

Text:

...s uvedenou osou. Prenášacie jednotky kostry a nárazníka sú umiestnené tak, že sa môžu pohybovať recipročne pozdĺž uvedenejosi medzi pásovým bubnom a zariadením na výrobu nárazníka.-3 VEP 880436 B 1 je opísané zariadenie na výrobu surových plášťov pre vozidlá, ktoré pozostáva zprvej strojovne sdvomi koaxiálne umiestnenými hriadelmi vyčnievajúcimi vprvom horizontálnom hlavnom smere, pričom prvý hriadeľ nesie nárazníkový bubon a druhý hriadeľ...

Zariadenie na odber komponentov pri výrobe plášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281634

Dátum: 10.04.2001

Autori: Šedík Ján, Žemla Jozef, Mazák Ján

MPK: B29D 30/26, B29D 30/24

Značky: výrobe, zariadenie, plastov, komponentov, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odber komponentov pozostáva z nosnej pohonovej skrine (1) a nárazníkového bubna (2), zásobovacieho systému nárazníkov (4), odvíjacích cievok nárazníkov (5), zásobovacieho systému behúňov (6), odvíjacej cievky behúňa (7), pričom nárazníkový bubon (2) je posuvný po hriadeli (3) o vzdialenosť x, ktorá sa rovná rozstupu osí zásobovacích systémov nárazníkov (4), pričom nosná pohonová skriňa (1) je súčasne posuvná v smere horizontálnej...

Ovíjacia a ohrňovacia časť konfekčného bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: 277872

Dátum: 07.06.1995

Autori: Žemla Jozef, Grepiniak Ferdinand, Hajská Eva

MPK: B29D 30/26

Značky: konfekčného, ovíjacia, část, ohrňovacia, bubna

Zhrnutie / Anotácia:

Ovíjacia a ohrňovacia časť konfekčného bubna určeného na výrobu osobných alebo nákladných radiálnych plášťov pozostávajúca z vretena (11) opatreného vodiacou skrutkou (10), spojenou s unášačom (210), pätkovým kotúčom (10) a pneumatickým valcom (520), nad ktorými je umiestnené pákové rameno (50), opatrené minimálne dvoma pružnými sťahovacími krúžkami (502) a ohrňovacími kladkami (501). Pákové rameno (50) je spojené s vretenom (11) cez držiak pák...