Zemek Jiří

Sposob izolácie lichenanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260347

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří, Augustín Jozef

MPK: C07H 3/00, C13K 13/00

Značky: spôsob, lichenanu, izolácie

Text:

...účinnú extrakciu nežiadúcich sprievodných látok vo východzej surovine.Ďalej sme rovnako zistili, že použitým alkalickým extrakčným roztokom bunečné steny napúčajú, čím difúzne procesy extrakcie lichenanu do vodného roztoku sa podstatne urýchlujú. Vlastná účinná extrakcia lichenanu pri bode varu roztoku je preto ukončená už pri 30 minútach, oproti známym postupom, kde extrakcia lichenanu za horúca do vody sa prevádza až 24 hodín.Ďalším...

Spôsob prípravy sieťovanej kyseliny pektovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 269547

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zemek Jiří, Zelenayová Eva

MPK: C08B 37/06

Značky: spôsob, pektovej, přípravy, kyseliny, sieťovanej

Text:

...o potrebnom zrneni a uprav na vhodnů hodnotu pH pre dalšie použitie.Výhodou uvedeného postupu je skutočnosť, že základný materiál, pektin, je povačšine lahko dostupný e lacný, stupeň substitúcia karboxylovými skupinami je okolo 1. Pri siefovani esterifikovaného pektinu dochádza v jedinom reakčnom stupni aj k súčasnej deesterifikácii. zostavou reakčnej zmesi možno regulovaťstupeň sieľovenia gélu a jeho napüčaci objem V rozsahu od 3.5 až po...

Spôsob prípravy chromolytického substrátu ke stanoveniu aktivity enzýmu endo-beta-1,4-glukan glukanohydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269539

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zemek Jiří, Ježo Ivan, Bejdová Mária

MPK: G01N 33/573

Značky: substrátů, enzymů, endo-beta-1,4-glukan, aktivity, přípravy, stanoveniu, spôsob, chromolytického, glukanohydrolázy

Text:

...gel chroaolytickej siełovanej hydroxyetylcelulôzy sa frakcionuíe na SŤtàch na 0,25 až 0,35 nesh. Obsah viazaneho iarbiva no hydroxyetylcelulôzovoa geli je 6 až 9 haotnostných X, Napučaei objem sietovaneho chrooolytickeho gelu je 10 až 16výhodou uvedeného postupu je priprava substratu dalej aplikovateĺneho v enzýaovej analýze vo foroe tabletového oonotestu, čo zabezpečuje Standardizovateĺnosř a unifiko 2 cs 259539 si vateĺnoał...

Spôsob testovania mikroorganizmov na biopolymér-hydrolázovú aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268600

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bejdová Mária, Zemek Jiří

MPK: G01N 33/573

Značky: aktivitu, spôsob, mikroorganizmov, biopolymér-hydrolázovú, testovania

Text:

...nie je potrebné odoberaĺ vzorky, ale úplne postačuje vizuálna zuena fyzikálnych vlastnosti, ku kvantifikácii výsledkov postačuje sledovanie zaeny abaorbancie konpozitnćho chronolytického biopolyueru priečnyn presvietenia štandardného nosného gelu. Uvedený postup anohonasobne zvyšuje produktivitu prace tak pri praci 3 prirodnýei izolátni, knenni uloženýai v zbierkach aikroorganizuov ako aj knenai vyšĺachtenýni aatődani enzýnového...

Spôsob teplej stabiliácie aktivity enzýmu alfa-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267799

Dátum: 12.02.1990

Autori: Považanová Viera, Zemek Jiří, Kočan Jozef, Polívka Ľudovít

MPK: C12N 9/28

Značky: spôsob, teplej, enzymů, alfa-amylázy, stabiliácie, aktivity

Text:

...z technických alebo ekonomických dôvodov.V prípade tepelnej stabilizácie aktivity a 1 ľa~amylázy produkovanej mezofilnýni zástupcami rodu Bacillus, uvedené nedostatky odstraňuje postup podĺa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že enzýmový proteín a 1 fa~amylÁzy 0 aktivite 0,5 /ukat až ímkat ga rozpustí vo vodnom roztoku o objeme 1 dm 3 organických di- alebo trihydroxy- zlúčenin, napr. glykolu, dietylénglykolu, trietylénglykolu,...

Testovacie tablety na stanovenie mikrobiálnej alfa amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267157

Dátum: 12.02.1990

Autori: Taüfel Alfred, Tkáč Michal, Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří

MPK: G01N 31/22

Značky: mikrobiálnej, stanovenie, testovacie, tablety, amylázy

Text:

...2 až 3 hmot. proteínu napríklad práškového hovädzieho albuminu alebo rozpustnej frakcie vaječného bielka a 30 až 50 E hmot. chromylitického škrobového substrátu s veľkosťou častíc 60 až 300 m s obsahom 5 až 8 hmot. kovalentne viazaného farbiva dvojsodnej soli kyseliny 8-amino-5-C 3-(sulfoetylsulfonyl)anilinol-6-antrachinon sulfonovej vo forme 100 mg É 3 hmot. tabliet o pevnosti 2,5 až 3,5 kp.Tabletové testy pre stanovenie mikrobíálnej...

Sposob prípravy chromolytického substrátu k stanoveniu aktivity enzýmu endo-1,4-beta-xylanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266289

Dátum: 13.12.1989

Autori: Zemek Jiří, Bejdová Mária, Zelenayová Eva

MPK: C12Q 1/04, G01N 33/50

Značky: endo-1,4-beta-xylanázy, chromolytického, stanoveniu, enzymů, aktivity, spôsob, přípravy, substrátů

Text:

...král oukuvnnv I U 00 q Iuxluku nhlíňllunu uudnňhn (I,5 mul.I) pri Lclotu 100 C, čímsa odstránili farebné pigmentové látky a pektínové zložky, na čo sa čalšía extrakcia uskutočnil Jlu/Il zqunluwvvunur- umln-Iunnu l I(I|I n Inyuluvnvlulnx unlnňln- (l mnl.lr 1 b pnl lvplnlu 10 V, zĺnkn~ nć extrakty sa spojili, ucutralizovali zriedcnou kyselinou chlórovodíkovou (0,5 mo 1.ll)a beta-arabinnxyian sa vyzrážal 2,5 1 ctanolu (96 1) a dalej...

Spôsob prípravy sietovaného proteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264992

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zemek Jiří, Floch Ľubomír, Bejdová Mária

MPK: C08H 1/00

Značky: přípravy, spôsob, proteínu, sieťovaného

Text:

...50 °C po dobu 10 až 120 minút. V druhom stupni sa sietovaný protein vyperie od zložiek tlmivého roztoku a adjustuje pre dalšie použitie. Hydrogél sietovaného proteínu možno použit ako selekčnú pôdu k sledovaniu mikrpbiálnych producentov enzýmov proteolytickeho typu alebo v suchom stave po defibrácii v rýchlootáčkovom mixéri a následnom vysušení a vysítovaní ako afinant k izolácii proteolytických enzýmov zo zmesi enzýmov, alebo ako...

Testovacie tablety na stanovenie Cx zložky celulázovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 261525

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

MPK: C12N 9/00

Značky: celulázovej, tablety, testovacie, aktivity, stanovenie, zložky

Text:

...sme však, že aj mikrokryštalickú celulözu možno modifikovať sieťovaním tak,že nie je viac substrátom pre celulázové enzýmy a možno ju preto použiť ako pomocnú zložku pri tabletovaní çhromo-lytického celulázového substrátu. Dalej sme zistili, že u celulázových testovacích tablet je potrebné zvýšiť proteinové pozadie za účelom eliminácie nešpecifických interakcií mikrokryštalickej celulózy, ktoré by zhoršovali správnost enzýmove...

Spôsob prípravy nerozpustného chromolytického substrátu na stanovenie Cx zložky celulázovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 261524

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří

MPK: C12N 9/00

Značky: substrátů, aktivity, zložky, celulázovej, nerozpustného, spôsob, chromolytického, přípravy, stanovenie

Text:

...v homogennej fáze dosahuje sa velmi rovnomerné distribúcia chromogénnej substancie na makromolekule hydroxyetylcelulozového reťazca, čo je podkladom pre lepšiu rcprodukovatelnosť enzymovej analýzy. Pri zrážaní vyfarbeného produktu je výhodné voliť otáčky mixéra medzi 1 500 až 2 500 za minútu, nakoľko pri týchto rýchlostiachsa dosahuje optimálna veľkost gélových častíc hydroxyetylcelulözy, t. j. 60 až 300 nm.Tento rozmer veľkosti častíc je...

Prostriedok na odmasťovanie voskových modelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261501

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zemek Jiří, Lindauer Ladislav, Kalocsay Július, Méryová Katarína

MPK: A61C 9/00

Značky: voskových, prostriedok, modelov, odmasťovanie

Text:

...vyhovujúca. , Uvedené nevýhody odstraňuje riešenie podla vynálezu, ktorý spočíva v tom, že ako odmasťovaci prostriedok sa použije roztokacetónu - 10 až 25 objemových dielov a diglykolu alebo trigiykolu - 5 až 35 objemových dielov -.Výhodou uvedeného postupu je skutočnosť, že odmastovacia účinnost uvedeného prostriedku je veľmi vysoká a voskové modely pri aplikácii uvedeného roztoku sa nepoškodzujú a sú dostatočne odmastenéj.K odmasťovaniu...

Sposob prípravy textilných štandardov zašpinenia na sledovanie účinnosti pracieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259209

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lapčík Ľubomír, Zemek Jiří, Bartovic Vladimír, Kuniak Ľudovít, Markušovská Elena, Antoš Kamil, Blažej Anton, Mašán Alojz, Augustín Jozef, Hodul Pavel

MPK: C09K 3/00

Značky: pracieho, sledovanie, spôsob, procesu, textilných, účinnosti, zašpinenia, přípravy, štandardov

Text:

...tak z hladiska mechaniky prania ako i z hľadiska fyzikálno-chemického účinku detergentov, čo vytvára podmienky pre optimalizáciu praoieho procesu tak, aby bola spotreba energie i dávkovanie detergentov čo najmenšie.Ako modelový textil sa použila tkanina z odšlichtovanej, vytváranej, chemicky bielenej bavlny bez povrchovej úpravy o dostave na 10 cm v osnove 320 a útku 220 a plošnej hnmtnosti 190 g.m 2 v tvare štvorca o dĺžke hrany 10 om,...

Spôsob prípravy 3-oxa-pentandialu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256098

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Andrássy Alexander, Banák Pavol

MPK: C07C 47/12

Značky: spôsob, přípravy, 3-oxa-pentandialu

Text:

...monohydrátu v prostredí 20 až 4 D mólov acetónu alebo metyletylketónu alebo ich zmesi pri teplote 20 až 40 °C po dobu 2 až 8 hodín. Výťažok uvedenej reakcie je takmer kvantitatívny. Usadenina katalyzátora tejto oxidačnej reakcie sa premýva dalšími podielamí acetónu. Prítomnost atómu kyslíka v základnom skelete molekuly pentandialu sa prejavuje znížením schopnosti prestupu tejto zlúčeniny do živočíšnych buniek a tým aj znížením mutagenity...

Spôsob prípravy 3-oxa-pentandialu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256097

Dátum: 15.04.1988

Autori: Andrássy Alexander, Banák Pavol, Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

MPK: C07C 47/12

Značky: přípravy, spôsob, 3-oxa-pentandialu

Text:

...prestupu do živočíšnych buniek a tým aj zníženie mutagenity.Prítomnosť éterického kyslíka v molekule S-oxa-pentandlalu sa prejavuje jednak zvýšením rozpustnosti tejto látky, jednak dalším zvýšením bodu varu a znížením tenzle par v porovnaní s pentadialom, čo má za následok zníženie rizika inhalačnej intoxikácie pri práci s B-oxa-pentandíalom.1,5-dihydroxy-3-oxapentan 320 g sa zmiešal s dichlóretánom 5 g), získaná zmes sa dávkovala na...

Prostriedok na odlahčovanie detailných modelov v zubnej technike

Načítavanie...

Číslo patentu: 255304

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lindauer Ladislav, Kalocsay Július, Antalová Šarlota, Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

MPK: A61C 9/00, A61K 6/10

Značky: prostriedok, odlahčovanie, detailných, zubnej, technike, modelov

Text:

...a 0,05 až 0,5 g.Výhodou uvedeného odľahčovacieho prostriedku je, že nanesená vrstva veľmi rýchlo, už V priebehu niekoľkých minút, tvrdne,pričom vytvorený film acetylcelulózy je dostatočne tvrdý a pri mvodelácii sa nepoškodzuje. Vytvorený film acetylcelulózy s použitím horeuvedených acetylovaných derivátov glukózy, ako zmäkčovadiel, je dostatočne pružný .a nelúpe sa ani po dlhšej expozícii na...

Nábalová a délková zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254816

Dátum: 15.02.1988

Autor: Zemek Jiří

MPK: B65H 63/08, D01H 13/24

Značky: nábalová, zarážka, délková

Text:

...drážkou 2 a natočený tak, žesvětelný paprsek § ze zdroje 4 světla prochází rozváděci drážkouJ r u rovnobčžně s tečnou ke sporálové ploěe dna rozvádčcí drážky254 519 Na obr. 2 je u druhého příkladného provedení nábalovéa délkové zarážky podle vynálezu uspořádán v rozváděcím a nahá něcím válci 1 otvor Q, s výhodou axiální vývrt, provedenýmimo osu rozváděoího válce 1, který protíná rozváděcí drážêku g nad jejím dnem. Na kružnici, kterou...

Sposob stereošpecifickej prípravy 1,6-anhydro-3,4-di-0-acetyl-beta-D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254694

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zemek Jiří, Kučár Štefan

MPK: C12P 19/02

Značky: přípravy, stereošpecifickej, spôsob, 1,6-anhydro-3,4-di-0-acetyl-beta-d-glukopyranózy

Text:

...miere odstraňuje postup podľa vynálezu, ktorého podstate spočíva v pôsobení suspenzie buniek Aureobasidium pullulans CCY 27-1-14 a v 0,01 až 0,05 mól.dm 5 citran-ovao-fosforečnanonvom tlmivom roztoku o» pH 5 až 5,8 pri teplote 20 až 40 °C na 1,6-anhydro-2,3,4-tri-O-acetyl-ý-D-glukopyraiíózu. Výtažok LS-anhydro-BA-cli-O-acetylüjő-D-glukopyranózy V tejto reakcii je okolo 90 0/0. Z vedľajších produktov tejto deacetylačnej reakcie prevláda...

Způsob přípravy testovacích tablet na stanovenie beta (1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254164

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zemek Jiří, Holan Zdeněk, Kuniak Ľudovít

MPK: C12N 9/14

Značky: přípravy, stanovenie, testovacích, tablet, způsob, 1-3)glukanázy

Text:

...hodnoty nameranej enzýmovej aktivity. Zistili sme, že sietovaná mikrokryštalickä celulóza pripravená napríklad podľa A 0 136 062 nevykazuje žiadne substrátové vlastnosti pre § 1 » 3 glukanázu a preto je vhodná ako pomocná látka pri príprave tabletových testovacích foriem na stanovenie ,81-3 glukanazy.Podstata vynálezu spočíva v tom, že práš 4kový chromolytický substrát 31-3 glukánu izolovaný z bunečných stien kvasiniek Saccharomyces...

Sposob prípravy chromolytického substrátu na stanovenie beta(1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254163

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří, Holan Zdeněk

MPK: C12N 9/14

Značky: chromolytického, spôsob, přípravy, substrátů, beta(1-3)glukanázy, stanovenie

Text:

...0,2 .a pre karboxyetyl 0,3.Pri týchto úrovniach substitúcia má chromolytický gél maximálne výťažky a ešte sa pri vymývaní voľného iarbiva nerozpúšta vo vode. Pri vyšších stupňoch substitúcia sa už rýchlo zvyšuje nozpustnost vo vode, čim dochádza ku značnej strate chromolytického gélu pri premývaní. Hydnoxyetyl-derivát sa lepšie vytarbuje ako karboxymetyl-derivát,posledný sa však ľahšie pripravuje. Výhodou nového postupu prípravy...

Spůsob prípravy rozpustného chromolytického substrátu na stanovenie beta (1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254162

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kuniak Ľudovít, Holan Zdeněk, Zemek Jiří

MPK: C12N 9/14

Značky: stanovenie, rozpustného, 1-3)glukanázy, spůsob, substrátů, přípravy, chromolytického

Text:

...oproti hydroxyetylderivátu.Výhodou nového postupu prípravy vodo 4rozpustného chromolytického gélu ,81-3 glukánu je, že umožňuje pripraviť z tohto málo reaktivneho polysacharidu dostatočne citlivý vodoroz-pustný enzýmový substrát vhodný pre fotokolorimetrlcké stanovenie 31-3 glukanázovej aktivity, EC 3.2.1.6, čím sa rozširuje paleta vodorozpustných polysacharid-hydrolázových enzýmových substrátov.(31-3 glukánu izolovaného z bunečných...

Spôsob prípravy sieťovanej práškovej celulózy obsahujúcej kvartérne amóniové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252953

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří

MPK: C08B 1/00

Značky: celulózy, sieťovanej, práškovej, amóniové, skupiny, kvartérne, přípravy, spôsob, obsahujúcej

Text:

...reakcie nižšia. optimálna reakč~ ná teplota je v rozmedzí 50 až 60 °C po dobu 2 až 4 hodiny. je však výhodné reakčnú teplotu po pridaní alkylačného reagentu zvyšovať samočinne bez zahrievanía počas 2 hodín. Náhle zvyšovanie teploty po pridaní alkylačného reagenta znižuje účinnosť hlavnej alkylačnej reakcie. je výhodné neutralizovať voľný hydroxid sodný kyselinou octovou, pretože hotový produkt sa pred použitím má cyklovať roztokom...

Spôsob prípravy bis fenylhydrazónov glyoxalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252899

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zemek Jiří, Kučár Štefan

MPK: C07C 109/14

Značky: spôsob, glyoxalu, fenylhydrazónov, přípravy

Text:

...navrhovaného spôsobu je jeho jednoduchosť prevedenia a hlavne nižšie ekonomické náklady použiitýoh chemikálií cca lo-krát menšie oproti príprave ,popisanej Ronzio .a spol. .Do 500 .ml tr-ojhrrdlej banky opatrenej spätným chladičom, na ktorom je umiestnený destilačný chladič s prikwapkáwajúcim lievikom sa dá 10,5 g etylénglykolu. Zmes 32 g dvojchronmanu rlr-aselného a 24 ml kyseliny sírovej v 200 ml vody sa (postupne v priebehu 2 hodírn...

Viaczložkový prostriedok na rozpúšťanie modelovacích odtlačkových hmot a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238490

Dátum: 01.10.1987

Autori: Antalová Šarlota, Kalocsay Július, Lindauer Ladislav, Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

MPK: C11D 1/04

Značky: prostriedok, výroby, odtlačkových, modelovacích, spôsob, rozpúšťanie, viaczložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Viaczložkový prostriedok na rozpúšťanie modelovacích odtlačkových hmot a sposob jeho výroby. Účelom vynálezu je príprava rozpúšťacieho prostriedku na rozpúšťanie odtlačkových hydrogélov na báze kyslých polysacharidov a agaru. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že sa pripraví homogenný rozpúšťací prostriedok v suchom stave skladujúci sa z di- alebo trikarbonovej kyseliny alebo ich sodných alebo draselných solí a tenzidu nasorbovaného na...

Sposob prípravy 1,6-anhydro-2,3-di-0-acetyl-beta-D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251992

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučár Štefan, Zemek Jiří

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, 1,6-anhydro-2,3-di-0-acetyl-beta-d-glukopyranózy, spôsob

Text:

...v jedinom reakčnom stupni ~ 90 a nižšie náklady.1,6-ąnhydro-2,3,4-tri-O-acetyl-jŕł-D-glukoPyranoza 1 g sa rozpustí v 10 m 1 metaľ 10111, prlda sa 50 m 1 citran-fosforečnanový Pufeľ 0,05 11101 N 171, pH 5,0) a k tomuto roztoku sa pridaju bunky izolované z kmeňa Aureobasidium pullulans CCY 27-1-14 (0,5 gramov). Enzýmová hydrolýza prebieha pri teplote 40 °C po dobu 48 hod. Reakčný roztoksa po odsolení...

Spôsob izolácie laktátdehydrogenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236136

Dátum: 01.08.1987

Autori: Gemeiner Peter, Zemek Jiří, Babušíková Gabriela

MPK: C12N 9/04

Značky: laktátdehydrogenázy, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu izolácie laktátdehydrogenázy. Podstatou vynálezu je, že sa roztok enzýmu v tlmivom roztoku pH 7,0 až 8,6 nechá pretiecť kolónou naplnenou perlovou celulózou, s priemernou molekulovou hmotnosťou 1,05.105 až 1,22.105 a zrnitosťou 30 ?m až 1,0 mm, derivatezovanou sodnou soľou kyseliny 8-amino-5-/3-(sulfoetylsulfonyl)anilino/-6-antrachinónsulfónovej na stupeň substitúcie 5 až 15 ?mol.g-1, sorbent sa premyje tlmivým roztokom...

Sposob prípravy biologicky aktívneho krytu na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: 250018

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jurkštovič Tatiana, Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří

MPK: A61L 15/01

Značky: krytu, aktívneho, spôsob, biologicky, přípravy

Text:

...schopnost natívnych biocpolymér-OV alebo perlove celulózy.Pri aplikácii biologicky aktívneho krytu na rany, pripraveného na báze imobílizovaného chyąmotrypsínu alebo trypsínu a lysozýmu na géli zo siet-ovanej celulózy, hydroxyetylcelulózy, škrobu alebo agaru sa .pozoroval výrazný proteolytioký účinok na nekrvotické ttkanivo charakterizovaný 300 až 600 mg hydrolyzované.ho proteínu albumín hovädzieho alebo ľudského séra, denaturovaný kolavgen...

Štvorzložková suchá zmes rozpúšťacieho prostriedku na rozpúšťanie modelovacích odtlačkových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 232051

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kalocsay Július, Lindauer Ladislav Mudr, Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Antalová Šarlota

MPK: A61C 9/00

Značky: modelovacích, rozpúšťacieho, sucha, odtlačkových, rozpúšťanie, prostriedku, štvorzložková, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka viaczložkového rozpúšťacieho prostriedku na rozpúšťanie modelovacích odtlačkových hmôt podstata ktorého spočíva v tom, že suchá štvorzložková zmes má nasledovné zloženie 90 až 95 % hmot. hexametylfosforečnanu sodného alebo draselného, 3 až 5 % hmot. vodorozpustného karboxymetylderivátu polysacharidu ako škrobu alebo celulózy, 0,25 až 0,5 % hmot. alkylsíranu sodného alebo draselného s počtom uhlíkov alkylu C10-12 a 1 až 3 % hmot....

Sposob stabilizácie enzýmu galaktózaoxidáza

Načítavanie...

Číslo patentu: 248499

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří, Kubačková Marta

MPK: C12N 9/04

Značky: galaktózaoxidáza, spôsob, stabilizácie, enzymů

Text:

...postupu je jeho jednoduchost, technická nenáročnosť, vysoká stabilita enzýmu počas skladovania, ako aj možnost prípravy enzýmoveho preparátu v tabletovacej forme, priamym suchým tabletovaním enzýmu zakotveného na nosiči.P r í k l a d 1 Enzým galaktözaoxidáza z Polyporus cir clnatus o aktivite 2 ,ukat a špecifickej aktivite 1,2 nkat . Ing-ľ sa rozpustí V 10 cm 3 fosfá 4tového ústojného roztoku o pH 6,5 a koncentrácii 0,01 mol.dm 3 68,5 cm 3...

Spôsob prípravy 1,6-anhydro-ß-D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232599

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kučár Štefan, Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Zámocký Juraj

MPK: C13K 13/00

Značky: 1,6-anhydro-ß-d-glukopyranózy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 1,6-anhydro- ?D-glukopyranozy podstata ktorého spočíva v tom, že škrob alebo celulóza sa modifikuje sieťovaním s 2-chlórmetyoxiránom v alkalickom prostredí pri pH 12 až 14 za prítomnosti hydroxidu sodného alebo hydroxidu draselného na stupeň sieťovania 0,01 až 0,l, a takto sieťovaný produkt sa podrobí vákuovej pyrolýze pri tlaku 1,3 až 5,3 kPa a teplote reakčnej zóny 150 až 220 °C po dobu 15 až 60 minút, pričom plynné produkty...

Spôsob prípravy /U-14C/ D-fruktózy o vysokej mólovej aktivite

Načítavanie...

Číslo patentu: 233134

Dátum: 01.01.1987

Autori: Zemek Jiří, Kolina Josef, Kočár Štefan

MPK: C12P 19/02

Značky: přípravy, d-fruktózy, aktivitě, spôsob, u-14c, mólovej, vysokej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru biochémie, chémie sacharidov, ako aj lekárskej a potravinárskej chémie. Vynález rieši prípravu /U-14C/ D-fruktózy o vysokej mólovej aktivite, pre štúdium metabolizmu sacharidov, ako aj pre teoretické štúdiá v oblasti chémie a biochémie sacharidov. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že /U-14C/ D-glukóza sa transformuje p(sobením enzýmu xylóza izomerázy v rozpustnom alebo imobilizovanom stave alebo ako súčasti imobilizovaných...

Spôsob imobilizácie biopolymérov a buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232642

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

MPK: C12N 11/08

Značky: imobilizácie, spôsob, biopolymérov, buniek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru biochémie, polymérnej chémie, mikrobiológie a biotechnológie. Vynález rieši spôsob imobilizácie biopolymérov, predovšetkým proteinov peptidov, enzýmov a celých mikrobiálnych buniek. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že príslušné biopolymérne látky, resp. celé mikrobiálne bunky sa rozpustia alebo suspendujú v roztoku polyetylénimínu tak, aby koncentrácia polyetylénimínu bola v roztoku 15 až 25 % hmotnostných a koncentrácie...

Spôsob mikrobiálnej utilizácie lignocelulózového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231793

Dátum: 15.12.1986

Autori: Augustín Jozef, Košíková Božena, Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Joniak Dušan, Marvanová Ludmila

MPK: C12N 1/22

Značky: utilizácie, lignocelulózového, spôsob, komplexu, mikrobiálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob mikrobiologickej utilizácie lignocelulózového komplexu. Vynález sa týka oboru chémie a biochémie lignínu, sacharidov ako aj ochrany životného prostredia. Účelom vynálezu je odbúranie lignocelulózového komplexu jednak za podmienok experimentu, jednak ako technologického kroku odbúrania zložiek lignocelulózového odpadu vznikajúceho pri výrobe buniviny, a to aj za podmienok progresívnej technológie termomechanického spracovania. Uvedeného...

Spôsob produkcie enzýmu ß-glukozidázy pomocou mikroskopických húb rodu Blastobotrys

Načítavanie...

Číslo patentu: 230890

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Marvanová Ludmila

MPK: C12N 9/42

Značky: pomocou, mikroskopických, ß-glukozidázy, enzymů, blastobotrys, produkcie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob produkcie (-glukozidázy pomocou mikroskopických húb rodu Blastobotrys. Vynález sa týka oboru mikrobiológie, chémie a biochémie sacharidov. Účelom vynálezu je popis produkcie enzýmu (-glukozidázy, a to ako jedného zástupcu celulolytického komplexu, resp. v zmesi s (-1,4-glukán glukánohydrolázou (celulóza CX) a celobiohydrolázou (celulóza C1). Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou mikroskopických húb rodu Blastobotrys, a to Blastobotrys...

Spôsob produkcie enzýmu alfa amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230889

Dátum: 15.11.1986

Autori: Marvanová Ludmila, Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří

MPK: C12N 9/30

Značky: produkcie, spôsob, enzymů, amylázy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob produkcie enzýmu alfa amylázy. Vynález sa týka oboru mikrobiológie, chémie a biochémie sacharidov, potravinárskej a farmaceutickej chémie. Účelom vynálezu je získanie nového enzýmu alfa amylázy schopnej hydrolyticky štiepiť alfa-1,4-glukány škrobu na maltózové oligosacharidy s vysokým zastúpením maltózy i maltotriózy. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou mikroskopickej huby Blastobotrys proliferans z rodu Blastobotrys Klopotek, čeľade...

Spôsob produkcie ß-mananázy pomocou mikroskopických húb rodu Lemonniera

Načítavanie...

Číslo patentu: 230888

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří, Marvanová Ludmila

MPK: C12N 9/42

Značky: mikroskopických, lemonniera, pomocou, produkcie, spôsob, ß-mananázy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob produkcie (-1,4-manán manánohydrolázy pomocou mikroskopických húb rodu Lemonniera. Vynález sa týka oboru mikrobiológie, chémie a biochémie sacharidov a ochrany životného prostredia. Účelom vynálezu je získanie (-1,4-manánu manánohydrolázy ((-mananázy FC 3.2.1,78) schopnej hydrolyticky štiepiť (-1,4-manán a (-mananázové zložky hemicelulóz. Uvedeného účinku sa dosiahne pomocou mikroskopických húb zo skupiny vodných plesní rodu Lemonniera,...

Spôsob produkcie ß-1,4-glukánohydrolázy pomocou mikroskopickej huby Blastobotrys proliferans

Načítavanie...

Číslo patentu: 230887

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kuniak Ľudovít, Marvanová Ludmila, Zemek Jiří

MPK: C12N 9/42

Značky: produkcie, ß-1,4-glukánohydrolázy, blastobotrys, proliferans, pomocou, mikroskopickej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob produkcie (-1,4-glukán glukánhydrolázy pomocou mikroskopickej huby Blastobotrys proliferans. Vynález sa týka oboru mikrobiológie, chémie a biochémie sacharidov. Účelom vynálezu je získanie (-1,4-glukán glukánhydrolázy (celulázy) schopnej hydrolyticky štiepiť nielen celulózu a jej syntetické deriváty, ale aj natívny derivát tamarind. Uvedeného účinku sa dosiahne pomocou mikroskopickej huby Blastobotrys proliferans rodu Blastobotrys...

Spôsob prípravy tabletového testu na stanovenie koncentrácie bielkovín v biologických tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233493

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří

MPK: G01N 33/48

Značky: koncentrácie, bielkovín, stanovenie, přípravy, spôsob, tekutinách, testu, tabletového, biologických

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že vhodné farbivo s výhodou Coomasie Blue G (C.I. 42655) alebo jeho derivát sa rozpustí v organickom rozpúšťadle s výhodou metanolu alebo etanolu a vo forme roztoku sa nanesie na mikrokryštalickú celulózu v pomere asi 1 : 1. Po vysušení sa mikrokryštalická celulóza zhomogenizuje s 0,1 dielom chloridu sodného a 0,02 dielami mastenca a tabletuje sa na tabletovacom stroji na tablety o hmotnosti 100 až 200 mg. Suché...