Zemanová Eva

Spôsob spracovania odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 269546

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zemanová Eva, Bodorík Gustáv, Berežný Viktor, Lelko Jozef, Zeman Svatopluk

MPK: C02F 1/32, C02F 1/66

Značky: spôsob, spracovania, odpadových

Text:

...e destílát obsahujúci uvoľnený formeldehyd aa öálej epracuje známym spôsobom reakciou 3 močovinou, Časť formaldehydu se ponecháva v deatilačnon zvyšku, teda v roztoku dusičnenu,ktorý je určený na kryštalizáciu a to V množstve od 1 do 1000 mg na 1 kg rezultu jůceho dusičnanu, čo zabezpečí, že vyrobený dusičnan bude odolný voči epekaniu.Výhodou spracovania podľa tohoto vynalezu jo, že vyrobená produkty produkčnejlikvidácie odpadových vôd a...

Modifikátory nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258209

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mikel Miroslav, Zemanová Eva, Milichovský Miloslav, Šubert Jiří, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Tomis Bořivoj, Belko Dušan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera

MPK: C08K 5/34

Značky: nadúvadiel, modifikátory

Text:

...substáncie v jej povrchovo močovinoformaldehydovými kondenzátmi aktivovanom analôgu je možné napr. pripraviť dezodoračné,resp. aktivačné činidlo, majúce v tomto smere rovnakú účinnost, ako samotný močovinoformaldehydový kondenzát, čo je äalšou prednosťou tohto vynálezu, nakolko je tak možné realizovať úsporu formaldehydu a močoviny v syntéze modifikátoru.Použitie močovinoformadehydovými kondenzátmi povrchovo aktivovaných práškových...

Modifikátory alifatických nitrózamínov a/alebo azozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258208

Dátum: 15.07.1988

Autori: Dimun Milan, Kabátová Viera, Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Zemanová Eva, Mikeštík Antonín

MPK: C08K 5/34

Značky: nitrózamínov, modifikátory, azozlúčenín, alifatických

Text:

...399,18 mg hydroxidu draselného na 1 g- farebnosť podľa Hanzenovej stupnice . . . . . . . menší ako 1Chromatograficky je stanovené ( hmot) 27,4 dimetyladipátu, 6,3 dimetylglutarátu,5,4 dimetylsukcinátu, 0,5 metylvalerátu, 0,9 metylkapronátu, 0,01 metylpropionátu,0,46 metanolu a 10,0 1,2-cyklohexándiolu takto stanovené estery predstavujú 67,25 hmot.,všetkých esterov vo frakcií a podobne stanovené alkoholy predstavujú 79,91 hmot....

Spojení plunžru nebo pístu s křižákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244086

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zemanová Eva, Belko Dušan, Kabátová Viera

MPK: F16J 1/10

Značky: pístů, plunžru, křižákem, spojení

Text:

...zorněn na připojeném výkrese, představujícím detail spojení plunžru s křižákem v osovém řezu.Při spojení plunžru s křižákem podle vynálezu je plunžr ł opatřen na svém spodním konci čepem g, ąterý představuje jednu část nárokovaného spojení. Druhá část spojení je tvořena speciálním silentblokem 1 situovaným v závitové dutině A křižáku 1, a sestává z děleného opěrného kroužku Q, který je uložen v drážce 1 vytvořené na volném konci čepu g...

Modifikátory tepelnej stability a výťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257457

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dimun Milan, Belko Dušan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Červenka Zdeněk, Zemanová Eva, Truchlik Štefan

MPK: C07C 15/02, C07C 15/12, C08K 5/01...

Značky: stability, tepelnej, výtažků, splodín, modifikátory, plynných

Text:

...produktov.Pomocou diferenčnej termickej analýzy (DTA), pracujúcej s meracím rozsahom 1 mv na škálu stupnice, lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C.minl a navážkami vzoriek 50 až 80 mg bolo nájdené~pre východiskovú zmes (eutektikum) počiatok endotermy topenia pri 54,3 OC, jej pík pri 67,6 UC, počiatok axotermického rozkladu pri 129,8 OC a jeho pri 162,1 OC- pre zmes s obsahom vedľajších produktov počiatok endotermy topenia pri 52,4...

Zmes alifatických azozlúčanín so zvýšenou tepelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255312

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zemanová Eva, Dimun Milan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Truchlik Štefan

MPK: C08J 9/10, C08K 5/23

Značky: alifatických, tepelnou, zvýšenou, azozlúčanín, stabilitou

Text:

...vysokej výťažnosti bielkuovín zo zpracovávaného mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú technolögiu z hladiska využitia bielkovín a tiež možnosť dosiahnutia zlepšenej mikrobiologickej akosti syrov.Mlieko o obsahu tuku 3 g v 100 g sa ultrafiltráciou a diatiltráciou koncentruje na sušinu 23 g v 100 g a nasledne na vákuových odparkách na sušinu 35 g v 100 g. Do koncentrátu sa pridá čistá mliekárenská kultúra v množstve 4 g na 100 g a...

Způsob leptání částí plochých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245603

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zemanová Eva

MPK: C23F 1/00

Značky: plochých, částí, způsob, dílců, leptání

Text:

...těchto ůzkých tolerancí rozptylu podleptání, přičemž došlo též k očekávanemu zkrácení doby proleptání ve srovnání s leptáninbez elektro chemického.půsohení. Na připojených vyobrazeních značíobr. 1 schematický nárysný pohled na plochý dílec, z něhož má být pletáním zhotoven kotouč s vyleptanými otvory, obr. 2 achematické znázornšní základního principu zařízení k provádění způsobu podlečtveroového průřezu o deloe strany 50 mm, a je z obou...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238443

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Belko Dušan, Zemanová Eva, Truchlik Štefan

MPK: C07D 257/02

Značky: spôsob, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného kódom DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pričom je do reakčného systému pridávaná nitromočovina v množstve 0,5 až 10 % hmot. na hmotnosť východiskového DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu i pri vývoji nových postupov výroby tejto substancie.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238442

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dimun Milan, Belko Dušan, Zemanová Eva, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk

MPK: C07D 257/02

Značky: výroby, spôsob, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro 1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, zvaného oktogén, nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pri čom je do reakčného systému pridávaný dikyandiamid v množstve 0,05 až 11 % hmot., počítané na východiskové množstvo DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu, no má význam predovšetkým pre vývoj nových...

Modifikované nitrosaminy nebo směsi na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233262

Dátum: 01.04.1987

Autori: Husárová Mária, Mikel Miroslav, Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Šubert Jiří, Lichvár Milan, Dimun Milan, Magura Miroslav, Truchlik Štefan

MPK: C08K 5/52, C08K 5/34, C08K 5/22...

Značky: směsi, bázi, jejich, nitrosaminy, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

U nitrosaminů nebo směsí na jejich bázi, zejména nadouvadel s nitrosaminovou aktivní složkou, dochází přídavkem triarylfosfátů nebo směsných triarylfosfátů k významnému zvýšení tepelné stability rezultující směsi. Uvedená aditíva současně potlačují prašnost směsi, figurují jako flegmatizační činidla, plastifikátory a retardéry hoření. Takto modifikované nitrosaminy nebo jejich směsi s dalšími komponenty, nacházejí použití především jako...

Gumárenské a plastikárske nadúvadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238441

Dátum: 15.03.1987

Autori: Tall Andrej, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Belko Dušan, Lichvár Milan, Zemanová Eva, Kabátová Viera, Dimun Milan

Značky: plastikárske, gumárenské, nadúvadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o gumárenskom a plastikárskom nadúvadle na báze cyklických nitrózamínov, ako je 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktán a/alebo 1,3,5-trinitrózo-1,3,5-triazacyklohexán, alebo ako sú zmesi na ich báze, ktoré obsahujú na 1 hmot. diel cyklického nitrózamínu 0,01 až 1 hmot. diel halogénovaného tripropylfosfátu, charakterizovaného obsahom 3,8 až 8 % hmot. fosforu. Postup podľa vynálezu je využiteľný pri výrobe a/alebo...

Spôsob stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 236625

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kir Kvetoslav, Zemanová Eva, Babčáková Oľga

MPK: G01N 31/16

Značky: chlóru, fosfátoch, fosfitoch, obsahu, stanovenia, spôsob, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch. Riešenie pojednáva o spôsobe stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch, pričom sa na odváženú vzorku fosfátu a/alebo fosfitu pôsobí 0,01 M až 5 M roztokem alkoholátu v množstve 2 až 150 ml tohto roztoku na 1 g navážky vzorku pri teplote 0 až teplote varu roztoku, pričom sa roztok mieša po dobu maximálne 105 minút, potom sa pridá kyselina v...

Modifikované organické nitráty a/alebo zmesi s obsahom organických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248081

Dátum: 15.01.1987

Autori: Belko Dušan, Dimun Andrej, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Zemanová Eva, Dimun Milan, Kabátová Viera

MPK: C06B 25/00

Značky: zmesí, nitráty, nitrátov, obsahom, organické, organických, modifikované

Text:

...a deriváty trifenylfosfatu s jednou až tromi izopropylskupinami na niektorom z fenylov tento zmesný triarylľosfát je V ČSSR vyrábaný ,pod firemným označením RETAR 131 a obsahuje 7 až 8 hmot. fosforu - pre dokumentáciu V rámci tohto vynálezu je .použitá frakcie RETAR 131 s obsahom 7,48 0/0 hmot. tosforu.Ďalej je k dispozícii odvodnená nitrocelulöza s obsahom 29,8 9/0 hmot. etylalkoholu a obsahom 12,6 hmot. dusíka V sušine....

Sposob výroby nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248076

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gaško Pavol, Kriváková Marta, Šebián Miroslav, Fridrich František, Mikel Miroslav, Kabátová Viera, Vozár Jaroslav, Zemanová Eva, Šubert Jiří, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Růžička Josef, Lichvár Milan

MPK: C08K 5/34

Značky: spôsob, výroby, nadúvadla

Text:

...5, No. 01, 79 až 92 Berlin A. A., Šutov F. A. Chimija í technologija gazohajpolnenych vysokopolymerov,lzdat. Nauka, Moskva, 1980, str. 111 Zeman S., Fedálk j., Dimun M. Zborník radova 1982,18, 119 - Tehnički fakultet, Borj, je najmä pri šaržiach s tónovými navážkami aktívnej zložky nadúvavdla z bezpečnostných dôvodov výhodnejšia aplikácia technického 1,5 smetano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu s obsahom 5 až 12 hmot. vody.Vyšší...

Modifikované nadúvadlo na báze 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232633

Dátum: 15.12.1986

Autori: Paulovič Milan, Dimun Milan, Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Breindlová Zdeňka, Zemanová Eva, Truchlik Štefan, Matouch Miloslav

MPK: C08K 5/34

Značky: 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, modifikované, báze, nadúvadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši modifikáciu nadúvacích zmesí na báze 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu prídavkom oligomérov a/alebo polymérov na báze derivátov oxiránu v množstve 1 až 60 % hmot. na hmotnost rezultujúceho nadúvadla, pričom stredná molekulová hmotnosť aplikovaných oligomérov a/alebo polymérov činí 106,1 až 25 000. Nadúvadla podľa vynálezu sú vhodné najmä pre ľahčenie produktov priemyslu umelých hmôt.

Spôsob výroby modifikovaného nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230319

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Mikel Miroslav, Zemanová Eva, Polievka Milan, Procházka Bohumil, Dimun Milan, Gaško Pavol, Barňák Štefan, Bubnáš Juraj, Šubert Jiří

MPK: C08K 5/34, C07C 107/02

Značky: spôsob, modifikovaného, nadúvadla, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného nadúvadla zo skupiny zahrňujúcej 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktán a azo-dikarbonamid, vyznačujúci sa tým, že na miešanú vsádku, obsahujúcu aktívnu zložku, sa pôsobí modifikátorom tvoreným aspoň jedným z oligomérov všeobecného vzorca v ktorom n znamená 1 až 5 a X je -CH2CH2- alebo -CH2CH2-O-CH2CH2-, v množstve 0,1 až 30 % hmot., s výhodou v množstve 9,8 až 19,0 % hmot. oligomérov na hmotnosť...

Modifikujúci komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 230312

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Gaško Pavol, Zemanová Eva, Mikel Miroslav, Lichvár Milan, Procházka Bohumil, Šubert Jiří, Dimun Milan

MPK: C08K 5/34

Značky: komponent, modifikujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie derivátov trimetylolmetánu, s výhodou 1,1,1-trimetylolpropánu, bis(1,1-dimetylolpropyl)dimetyléteru, pentaerytritu, dipentaerytritu alebo ich zmesí, ako modifikujúceho komponentu pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu.

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230306

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kellner Michal, Ferenčík Ján, Zemanová Eva, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Lipka Radislav

MPK: C07D 487/18

Značky: spracovania, spôsob, matečných, výroby, hexametyléntetramínu, lúhov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu, získaného amoniakalizáciou vodných roztokov formaldehydu, na polykondenzačné živice a/alebo amónne soli, vyznačujúci sa tým, že na matečné lúhy z výroby hexametyléntetramínu vo vodnom reakčnom prostredí aspoň s jednou zlúčeninou s pohyblivým atómom vodíka všeobecného vzorce kde X je kyslík alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 a R2 je...

Spôsob stanovenia vody v nadúvadle

Načítavanie...

Číslo patentu: 230291

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zemanová Eva, Pajonková Irena, Švancarová Mária, Babčáková Oľga

MPK: C07D 257/02, G01N 31/16

Značky: spôsob, stanovenia, nadúvadle

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia vody v nadúvadle na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu metódou podľa Fischera, vyznačujúci sa tým, že sa na návažok nadúvadla pôsobí vodorozpustným nižším alkoholom s 1 až 5 atómami uhlíka, s výhodou metylalkoholom, v množstve 10 až 50 objemových dielov, s výhodou v množstve 20 až 33,3 objemových dielov alkoholu na 1 hmot. diel nadúvadla po dobu 5 až 60 minút, s výhodou po dobu 10 až 45 minút, pri...

Modifikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228344

Dátum: 15.09.1986

Autori: Šubert Jiří, Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Dimun Milan, Fedák Ján, Polievka Milan, Procházka Bohumil, Novotná Alexandra, Mikel Miroslav

Značky: modifikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia polyolefínov ako modifikátoru, konkrétne ako flegmatizátoru a stabilizátoru pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrozo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu. Vynález je možné využiť pri výrobe alebo aplikácii nadúvadla v chemickom, plastikárskom alebo gumárenskom priemysle.

Spôsob dezodorácie nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227914

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mikel Miroslav, Cipenjuk Eťa Vladimirovna, Tomis Bořivoj, Cimbalenko Nikolaj Afanasjevič, Zemanová Eva, Dimun Milan, Košuth Jaroslav, Zeman Svatopluk, Procházka Bohumil, Šubert Jiří, Lebeď Ilja Grigorjevič, Čebunin Alexej Ivanovič

Značky: spôsob, nadúvadiel, dezodorácie

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob dezodorácie nadúvadiel, predovšetkým na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, vyznačujúci sa tým, že pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla sa p(sobí sulfónovanými zlúčeninami lignínu, s výhodou lignosulfónovými kyselinami a/alebo ich soľami a/alebo ich produktami s reaktívnymi močovinoformaldehydovými kondenzátmi, pridanými naraz alebo postupne v množstve 0,05 až 20 % hmot., počítané na všetky zložky nadúvadla.

Spôsob aktivácie dezodoračnej prísady gumárenského nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227912

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zemanová Eva, Šubert Jiří, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Charuza Emanuel, Mikel Miroslav, Fedák Ján, Procházka Bohumil

Značky: gumárenského, aktivácie, přísady, spôsob, nadúvadla, dezodoračnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názve "Sp(sob aktivácie dezodoračnej prísady gumárenského nadúvadla" sa týka sp(sobu aktivácie nadúvadla na báze 1,5-endmetylén-3,7-dinitrózo-1,3 5,7-tetraazacyklooktánu, ktorá je tvorená močovinoformaldehydovými kondenzátmi v nerozpustnej forme. Aplikácia sa robí p(sobením zlúčenín zo skupiny amidov a/alebo amínov. Vynález sa dá využiť v priemyselných podnikoch, vyrábajúcich nadúvadlá, alebo v podnikoch, v ktorých sa ho používa k...

Pevný lieh

Načítavanie...

Číslo patentu: 227910

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Dimun Milan

Značky: pevný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pevného liehu na báze hexametyléntetramínu, obsahujúceho 0,01 až 1,5 % hmot. močovinoformaldehydových kondenzátov. Vynález môžu využívať závody vyrábajúce lieh alebo výrobcovia dodávajúci hexametyléntetramín pre výrobu po vzájomnej dohode.

Použitie tetrahydroimidazo [4,5-d] imidazól 2,5(1H,3H)-diónu ako dezodoračnej prísady pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227909

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Šubert Jiří, Zemanová Eva, Dimun Milan, Mikel Miroslav, Orlík Ivo

Značky: imidazól, 2,5(1h,3h)-diónu, aplikácii, výrobe, dezodoračnej, tetrahydroimidazo, přísady, 4,5-d, použitie, nadúvadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia tetrahydroimidazo (4,5-d(imidazol-1-2,5 (1H,3H)-diónu, známeho pod triviálnym názvom glykoluril, ako dezodoračnej prísady pri výrobe gumárenských nadúvadiel na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu. Podstatou vynálezu je použitie tetrahydroimidazo (4,5-d( imidazol-2,5 (1H, 3H)diónu ako dezodoračnej prísady pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla na báze...

Nadouvadlo na basi 1,5-endomethylen-3,7-dinitroso-1,3.,5,7-tetraazacyklooktanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227908

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Zeman Svatopluk, Zemanová Eva

Značky: nadouvadlo, 1,5-endomethylen-3,7-dinitroso-1,3.,5,7-tetraazacyklooktanu

Zhrnutie / Anotácia:

Gumárenská nadouvadla na basi 1,5-endomethylen-3,7-dinitroso-1,3,5,7-tetraazacyklooktanu, u nichž je zlepšených užitkových vlastností dosaženo aplikací desodoračních komponent, konkrétně N,N´-difenylsubstituovaných derivátů močoviny, karbazidu a guanidinu. V případě N,N´-difenylguanidinu je vyššího účinku dosaženo současnou aplikací vodonerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů jako další komponenty nadouvadel. Vynález může být přínosem...

Použití ve vodě omezeně rozpustných a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů jako dezodorační přísady při výrobě a/nebo aplikaci nadouvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227904

Dátum: 15.05.1986

Autori: Orlík Ivo, Zeman Svatopluk, Fridrich František, Fedák Ján, Zemanová Eva, Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Procházka Bohumil, Charuza Emanuel

Značky: kondenzátu, výrobe, nerozpustných, aplikaci, vodě, omezeně, dezodorační, nadouvadla, přísady, použití, močovinoformaldehydových, rozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Použití ve vodě omezeně rozpustých a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů jako dezodorační přísady při výrobě a/nebo aplikaci nadouvadla. Použití ve vodě omezeně rozpustných a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů, jako jsou trimethylentetra- až hexamethylenhepta-močoviny a/nebo cyklické produkty kondenzace močoviny s formaldehydem, jako dezodorační přísady při výrobě a/nebo aplikaci nadouvadel především na...

Spôsob stanovenia obsahu vody v močovino-formaldehydových kondenzátoch a/alebo predkondenzátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 230117

Dátum: 01.05.1986

Autori: Milichovský Miloslav, Babčáková Oľga, Zemanová Eva, Raškovská Anna

MPK: C09J 3/16, G01N 31/16

Značky: kondenzátoch, močovino-formaldehydových, spôsob, stanovenia, predkondenzátoch, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia obsahu vody v močovinoformaldehydových kondenzátoch a/alebo predkondenzátoch metódou podľa Fischera, vyznačujúci sa tým, že sa na močovinoformaldehydový kondenzát a/alebo predkondenzát po dobu 5 až 60 minút, s výhodou po dobu 10 až 35 minút, pri teplote miestnosti p8sobí nasýteným roztokom lignosulfonanu v metanole s obsahom 0,01 až 0,30 % hmot., s výhodou s obsahom 0,06 až U,19 % hmot. vody v tomto roztoku, pevné podiely z...

Spôsob antispekavej úpravy hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229961

Dátum: 01.02.1986

Autori: Dimun Milan, Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Pallayová Jarmila

MPK: C07D 487/16

Značky: antispekavej, spôsob, úpravy, hexametyléntetramínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technicky jednoduchý sposob výroby nespekavého hexametyléntet-ramínu využitim dostupnej prísady, pričom jej obsah je volený tak, že tendencia aglomerácie sa snižuje, resp. úplne potlačuje. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa k hexametyléntetramínu buď v tuhej faze a/alebo vo vodnom prostredí, s výhodou ku kryštalickému hexametyléntetramínu, pridá jednorázove alebo postupne tatra-hydroimidazo/4,5-d/ imidazol-2,5-(1H,3H)-dión v...

Způsob výroby nových derivátů 1-fenylimidazolidin-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244445

Dátum: 22.08.1985

Autori: Zeman Svatopluk, Dobrovo1ný Jozef, Zemanová Eva, Jurák Štefan, Belko Dušan

MPK: C07D 233/36

Značky: nových, způsob, 1-fenylimidazolidin-2-onu, výroby, derivátů

Text:

...maji antidepreeivní účinky a zvyšuji srdečni činnost.Pro eloučeninu vzorce I, v nimž R, znamená skupinu COCH činí například při intravenos~ ním podání hodnota E 50 (broncholyae) u morčat pŕirústek srdeční frekvence pouze asi 2 tepy za 1 minutu. Při vy dávce, například při 1,0 ng/kg, se zvýši zbrzdění bronchospasmuvyvolanáho acetylcholinon na 70 i při polnčase přes 30 minut, zatímco srrlečni frekvence ee zvýši Jen o l 0 tepü za i...

Spôsob stanovenia obsahu látok s teplotou varu do 300 C

Načítavanie...

Číslo patentu: 218088

Dátum: 15.06.1984

Autor: Zemanová Eva

Značky: obsahu, stanovenia, látok, spôsob, teplotou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu, stanovenia obsahu látok s teplotou varu do 300 °C, typu aldehydov, ketónov, esterov, alkoholov a olefínov v metylalkohole, ktorého podstata spočíva v tom, že sa na 1 objemový diel skúmaného metylalkoholu pôsobí 0,1 objemovým dielom roztoku salicylaldehydu a 2 objemovými dielmi koncentrovanej kyseliny sírovej po dobu 40 až 80 minút, s nasledujúcim kolorimetrovaním a/alebo fotometrovaním vzniklej zmesi, majúcej teplotu...