Zeman Lubomír

Listová plastová pružina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260557

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pscheidt Jiří, Zámyslický Luděk, Sucharda Zbyněk, Hejtmánek Karel, Zeman Lubomír, Hanke Miroslav

MPK: F16F 1/18

Značky: plastová, výroby, pružina, listová, její, způsob

Text:

...B-B podle obr. 13, obr. 16 znázorňuje sohemstícky alternative způsobu výroby pružiny podle vynálezu, obr. 17, 18 jeou zchematioká znázornění lisování a vytvrzování pružiny.Listovd plastová pružina 1 v pžíkledu podle obr. 1 až 5 sestává z křížového návinu3 z kompozitního materiálu tvořeného vlákny ve tvrditelně matrici. V oblastí neutrálníosy 5 namáhání má dutinu 5. ktera je po celé délce pružiny 1 a která má proměnlivý příčný průžez ve směru...

Tvářecí nástroj pro výrobu odlévacích plastových forem pro kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268978

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zeman Lubomír, Neuhäusl Emil

MPK: B29C 39/26, B29L 11/00

Značky: čočky, forem, odlévacích, plášťových, kontaktní, tvářecí, výrobu, nástroj

Text:

...v možnosti použít typ, počet, rozměr a umístění vtokováho istí dovolující optimalizaci plnící i dotlaková fáze vstřikovacího procesu. v možnosti temperovat každou tvářecí podsestavu zvláät, v možnosti zajistit souosost optické osy odlévací formy a její válcové části.Příkladná provedení možných podsestav tvářecího nástroje podle vynálezu jsou na obrázcích l až 6, kde na obr. 1. je znázorněn příklad tvářecí podsestsvy, včetně tem perace, s...

Držák obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267434

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zeman Lubomír

MPK: A43D 117/00

Značky: držák, obuvi

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr- 1 je znázorněn pohled na zařízení i s nasazeným kopytem a polohovacím vodítkem a na obr. 2 je osový řez držáku obuvi.Těleso stojánku je sestaveno ze tří hlavních dílů podpěry l, podstavce g a příložky 3- Podpěra má část upravenou pro za~ sunutí do vidlice podstavce 3. Pevné spojení těchto dvou částí zajlštují svorníky 4. Podstavec 2 má spodní část upravenou jako upevñovací plochu na propojovací...

Tepelně izolační panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263603

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Lubomír, Zámyslický Luděk, Neuhäusl Emil, Hanke Miroslav

MPK: E04B 1/76

Značky: panel, tepelně, izolační

Text:

...vynálezu jsoupopsány v následujících příkladech a zobrazeny na obr. 1 až 7. Na obr. 1 je pohled na tepelně izolační panel, vytvořený ze dvou shodných nosných dílů, na obr.2 je podélný řez A-A tímto panelem a na obr. 3 je jeho příčný řez B-B v místech plnicích otvorů. Obr. 4 znázorňuje tepelně izolační panel, vyrobený z jednoho nosného dílu 5 vyztužujícími žebry a z jedné rovné krycídesky, na obr. 5 je řez tímto panelem. Na obr. 6 je...

Hydroizolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263284

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Lubomír, Jasanský Jaroslav, Vencl Jan, Pinďák Jan, Vališ Stanislav, Neuhäusl Emil, Tomeš Oldřich, Stejskal Ferdinand, Bucek Josef

MPK: B32B 33/00

Značky: hmota, hydroizolační

Text:

...vlhčenou nitrocelulozu, dibutylftalát, alkydovou nebo ketonovou anebo fenolickou pryskyřici.Hydroizolační hmota podle vynálezu se osvědčuje zejměna při použití pro povrchové, pohledové hydroizolační ochrany konstrukcí, konstrukčních podskupin. dílů stavebních prvkůa spojú mezi nimi. Po získání konečných vlastností (vytékání rozpouštědla) je hydroizolační hmota nelepivá, tuhé, pružná, dobře přilnavá, lesklá, dostatečně tvrdá. barvitelná,...

Způsob výroby výstřiků s definovanou kvalitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262521

Dátum: 14.03.1989

Autori: Neuhäusl Emil, Pavlíček Jindřich, Brummel Michal, Linhart Jaromír, Zeman Lubomír

MPK: B29C 45/76

Značky: výroby, způsob, výstřiku, kvalitou, definovanou

Text:

...v době, ve které lze ještě provést účinný zásah do nastavených technologických parametrů.Pro účely výroby výstriků s deíinovanou kvalitou se s výhodou použije soustava sestávající ze vstřikovacího stroje, řidicí jednotky. manipulátoru, prístroje pre vyhodnocování stavu a vlastností výstřiku a počítače.V prvém kroku je výstžik 2 plastu obvykle pomocí manipulátoru vyjmut z formy a umístěn na váhy, kde je stsnovena jeho hmotnost jako veličina...

Způsob výroby výstřiků s požadovanými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262520

Dátum: 14.03.1989

Autori: Neuhäusl Emil, Zeman Lubomír, Brummel Michal, Pavlíček Jindřich, Linhart Jaromír

MPK: B29C 45/76

Značky: vlastnostmi, požadovanými, způsob, výstřiku, výroby

Text:

...(průměr 20 mm,délka 1 30 mm, tlouěčka d 8 3 mm) s tolerancí průměru 6 20 0,02 mm z polykarbonátu,u něhož výrobce udáva smrštění vs 0,6 8.V paměti řídicího počítače, propojeného s mikroprocesorovou řídicí jednotkou vstřikoVacího stroje, jsou uložený tyto údaje o požadovaných vlaatnostech výrobku a technologických parametrochvýrobní smrätění vs - 0,6 ľ 0,1 min. teplota taveniny TTm 1 n - 280 °c max. teplota taveniny TTmAx - 320 °c min....

Zařízení ke komplexnímu vyhodnocování jakosti výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262305

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brummel Michal, Vašíček Alois, Neuhäusl Emil, Landa Václav, Pavlíček Jindřich, Zeman Lubomír

MPK: G01N 33/44

Značky: jakosti, vyhodnocování, komplexnímu, výstřiku, zařízení

Text:

...získané hodnoty stavu výstřiku, tj. dvojlomu, rozměrů a odrazivosti světlana hodnoty, které byly naměřeny při izotermních podmínkách po dostatečně dlouhé době relaxace. Pomocí takto získaných hodnot lze provést vyhodnocení celkové kvality Výstřikůa navrhnout korekce technologických parametrů v případě její odchylky od předepsané úrovně. Konkrétní provádění způsobu komplexního vyhodnocení vlastního výstřiku z plastu podle vynálezu lze...

Listová plastová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258097

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pscheidt Jiří, Sucharda Zbyněk, Hanke Miroslav, Zeman Lubomír, Zámyslický Luděk, Hejtmánek Karel

MPK: F16F 1/18

Značky: listová, pružina, plastová

Text:

...plocha na povrchu pružiny l je tvořeno vnějším ramenem 5 třnenu 1 jehož vnitřní rameno Q Je upevněno mezi horní vrstvou 3 a spodný vrstvou J. Spojovací rameno 1 třmenu A prochází kolem koncového čela § pružiny l. Vnitřní rameno § probíhé až k vložce Q připojovacího oka pružiny l a je e ní spoje-u noo S vložkou 2 je spojene i druhé vnitřní rameno lg, kte~tré prochází mezi vnitřním ramenem §a spodní vrstvou 1. Me ži vnitřním ramcnem §.a druhým...

Listová plastová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256785

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sucharda Zbyněk, Zeman Lubomír, Hanke Miloslav, Hejtmánek Karel, Zámyslický Luděk, Pscheidt Jiří, Krmenčík Jan

MPK: F16F 1/18

Značky: plastová, listová, pružina

Text:

...Je tvořena horní vrstvou g, epodni vrstvou 1 e koncovými oky 1. Tyto části vytvářeji nepřerušovaný uzavřený podélný průřez a Jsou tvořeny kompozitem, který ve vytvrditelné metrici.obsahuJe vlákna orientovaná ve eměru podélné osy pružiny l. Kolem neutrálr ni osy takto vytvorené pružiny łeje mezi horní vrstvou g a epodní vrstvou 3 uspořádáno jádro Q, které může být plhê5) nebo otevřená (obr. 6). Jädro Q spojuje trubkové vložky 5,které mohou být...

Zařízení pro dávkování kameniva důlní základkové směsi ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246689

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dvooák Jioí, Romler Jaroslav, Kueeoík Oldoich, Moravec Radoslav, Malina Radek, Zeman Lubomír, Pokorný Jan, Gajda Ivan

MPK: B65G 21/06, E21F 15/10

Značky: důlní, zásobníku, směsi, základkové, kameniva, dávkování, zařízení

Text:

...podle vynálezu lze dávkovat kamenivo hlavně pro výrobu dúlní zakládkové směsi,rovněž tak pro výrobu běžných betonových směsi nebo maltovin. Dávkování lze provádět epojitě v širokém rozsahu, přičemž výměna rychle se opotřebujícího qumového pásu je snadné a rychlá s použitím předem připraveného celistvého nekonečného pásu.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro dávkoą vání kameniva důlní...

Způsob apretace plniv a přísad do polymerů aminoplasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235885

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zeman Lubomír, Marek Petr, Marek Oldřich, Jelínek Václav

MPK: C08G 12/38, C08K 9/04, C08G 12/04...

Značky: polymerů, aminoplasty, plniv, apretace, způsob, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu apretace plniv a přísad do polymerů ve vznosu pryskyřicemi na bázi aminoplastů v jedné výrobní operací. Apretace se provádí směsí melaminu a/nebo močoviny s formaldehydem, případně předkondenzáty melamínových, močovinových nebo melaminomočovinových pryskyřic v množství 5 až 30 % hmotnostních vztaženo na hmotnost peliva. Uvedená apretační činidla a pryskyřice mohou být případně modifikována 6-kaprolaktamem v množství 5 -...

Zařízení pro vnější vytápění ploch válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248846

Dátum: 12.02.1987

Autori: Horák Vojtěch, Zeman Lubomír

MPK: B29C 45/72

Značky: vytápění, válců, ploch, zařízení, vnější

Text:

...jako odlitek s opracovaným vnitřním tvarem a válcovými otvory pro topné články. Plastifikační válec s topnou obručí je opatřen krytem chlazení, který snižuje při vytápění únik tepelné energie do okolního prostoru a do něhož po vypnutí topných článků je vhánšn například pomocí ventilátorů, ohladicí vzduch a je tak zadištěno účinné chlazení soustavy.Pokrok dosaženy zařízením podle vynálezu spočívá v dosažení jednodušší jemnější a efektivnější...

Pojezdové kolo pro dopravníkové tratě a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233200

Dátum: 01.12.1986

Autori: Zeman Lubomír, Mynář Pavel

MPK: A43D 117/00

Značky: tratě, způsob, dopravníkové, výroby, pojezdové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pracnosti při přípravě polotovarů a vlastní montáži pojezdového kola, při současném zlepšení jeho funkčních vlastností. Uvedeného účelu se dosáhne novým řešením přírub (1) pojezdového kola koatřených ozuby (11), čímž je umožněno použití nového výrobního postupu. Uplatněním nového výrobního postupu jsou lépe zabezpečeny funkční požadavky kladené na pojezdová kola.

Zařízení pro temperaci pohyblivých částí forem na zpracování plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232538

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zeman Lubomír

MPK: B29F 1/08

Značky: forem, pohyblivých, temperaci, zařízení, zpracování, částí, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chlazení nebo ohřívání pohyblivých částí forem na zpracování plastů rozvodem temperační kapaliny vyhazovacím nebo pohybovým systémem formy a teleskopickými trubkami sestává z pohyblivá tvárnice, která je pomocí mezidesky, distanční desky a čepu pevně spojena s kotevní deskou a vyhazovací deskou, ve které je vytvořen nejméně jeden vývrt.K přenosu temperačního média je do kotevní desky zabudována pevná trubka s navlečenou...

Držák mikrospínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230775

Dátum: 01.04.1986

Autori: Zeman Lubomír, Kaspar Zdeněk

MPK: H01H 9/02

Značky: mikrospínačů, držák

Text:

...spočívá v tom, že upevnění mikrospínsčů je velmi spolehlivá a jednoduché a umožňuje přesné nastavení funkce mikrospínače. Mikrospínač je upmxt v požadované poloze, aniž by byl defomován, případně jinak nestabilně aretován. Použitý způsob upnutí současně umožňuje jednoduchou výměnu vadných mikrospínačů bez ovlivnění optimálně nan staveně spínací polohy ostatních mikrospínačů.Na přiložených výkresech je znázorněn příklad provedení držáku...

Lisovací hmota pro pouzdra iontově selektivních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219439

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jelínek Václav, Drbohlav Jaroslav, Semler Miloslav Rndr, Lidařík Miloslav, Bukvic Jan, Zeman Lubomír

Značky: selektivních, elektrod, pouzdra, iontově, hmota, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací hmota pro pouzdra iontově selektivních elektrod, odolávajících agresívním organickým rozpouštědlům, jako acetonu, chloroformu, etanolu apod., připravovaná přetlačováním při 150 °C za 3 min, přičemž lisovací hmota sestává ze směsi epoxidové pryskyřice o molekulové hmotnosti 380 až 1500, kumaronindenové pryskyřice, tvrdidla na bázi aromatických diaminů, separátoru typu stearanu zinečnatého a plniva, jako je mletý křemen, azbest, nebo...

Přepravní vozík pro mezioperační dopravu obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 219011

Dátum: 15.06.1985

Autori: Zeman Lubomír, Kaspar Zdeněk

Značky: obuvi, přepravní, dopravu, vozík, mezioperační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu, je vytvořit přepravní vozík pro celý dopravovaný velikostní i typový sortiment obuvi, tedy univerzální přepravní vozík. Podstatou vynálezu je přepravní vozík pro mezioperační dopravu obuvi, jehož vertikální nosníky jsou, uzpůsobeny pro snadné výškové přestavování odkládacích polic anebo horizontálních nosníků, jež jsou rovněž vytvořeny tak, že v nich uchycené držáky obuvi jsou snadno přestavitelné do optimální polohy vzhledem k...

Způsob antistatické úpravy povrchu výrobků a polotovarů z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215354

Dátum: 29.02.1984

Autori: Zeman Lubomír, Mrázek Jiří

Značky: úpravy, termoplastů, způsob, výrobků, povrchu, polotovarů, antistatické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob antistatické úpravy povrchu výrobků a polotovarů z termoplastů na bázi polyolefinů, polyamidů či polyvinylchloridu spočívá v nanesení práškového grafitu na povrch výrobků a v zabudování naneseného grafitu do povrchové vrstvy naleptáním povrchu vhodným rozpustidlem, např. xylenem, trikresolem, tetrahydrofuranem apod. Ve zmíněném rozpustidle je rozpuštěno i malé množství příslušného termoplastu.