Zeman Jioí

Stabilizační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 246182

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zeman Jioí, Odda Jan, Novák Josef, Chmátal Vladimír

MPK: C07C 15/46, C07C 7/20

Značky: stabilizační, systém

Text:

...to vedle vysoké ceny, často i kolísavé účinnosti nčkterydi složek podle měnících ss technologických podmínek, především toxicits (je zvláště atributem jednak z nejdčinnějěích stsbilizátord p-nitrosofenolu s některých nitrovpných látek), potíže a likvidsoí destilačních zbytků(např. u síryf, nebo agrcsivní působení některých stabilizátorů, které způsobí korozi zařízení. Při aplikaci stebilizátoru je třeba respsktovat vedle dosažaní...

Vyzdívka vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245281

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tyburec Milan, Makal Rudolf, Zeman Jioí, Tesao Václav, Zbooil Vladimír, Eížek Petr

MPK: F27D 3/12

Značky: vozíků, vyzdívka

Text:

...ee mnpnne paamemeau Mewannmqecxme nonocu 5 cxenesoóeroanumn anemenwamm 6. xecrxo ynpenneuuumu Ha anx nocpencwnom saxnannux nemaneü 7 (mur. 3) n upoanaunammnmu naympennue cnon Tennonaonannu 3 (ůnr. I) K 4. Bepwuxansnaa apmawypa 8 xeneaoöewounoro enemeura 6 onanm Koauom npnxpennena K ero aannanuoü newann 7(çmr. 3), a npyfum - K apmarypuoü oemxe 9 (ąnr. I) cnoa xapocwoñxoro óemona I. Baemanü onoü 2 TBHHOĽBOHHmum annaemcn orpamnammum cnoem H...