Zelenka Antonín

Způsob přípravy 2-diethylaminoethylesteru 2-(tetrahydro-2-furfuryl)-3-(1-naftyl) propanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268355

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smrž Rudolf, Zelenka Antonín, Valenta Vladimír, Jančik Fedir, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 307/16

Značky: propanové, způsob, 2-(tetrahydro-2-furfuryl)-3-(1-naftyl, 2-diethylaminoethylesteru, kyseliny, přípravy

Text:

...a další- V případě provadani reakce vyoyotćuu kapalino - kopalina, a výhodou toluan - voda, dochází vlivcn poatupnó kvartornizaco 2-diathylaminoathylchloridu k vytvářoni kvarťnrni anoniovó aoli, ktoré už sama katalyzujo roakci. Baz přidavku jiněho katalyzátoru je vlak prdběh takto provodoná reakce pomolejäi. Konverze na 90 so doaáhna až za B h. Kinetikn relkca byla nludovúnn...

Způsob přípravy arylsubstituovaných 2-ftalylglycylamidobenzofenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264460

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vejdělek Zdeněk, Zelenka Antonín

MPK: C07D 209/48

Značky: přípravy, 2-ftalylglycylamidobenzofenonů, arylsubstituovaných, způsob

Text:

...je až o 10 vyšší než při postupu z izolcvaných meziproduktů, počítáno na výchczí glycin.Způsob podle vynálezu přináší tedy především zjeąnodušení celého technologického procesu, zlepšení na úseku ochrany e bezpečnosti práce, snížení energetické náročnosti a zvýšení výtěžků žádáných produktů až o 10 8.Podrobnosti c provedení uvedených reakcí i o způsobu izolace konečných sloučenin obecného vzorce I jsou uvedeny v následujících přikládech,...

Způsob přípravy kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258295

Dátum: 16.08.1988

Autori: Miller Vladimír, Zelenka Antonín, Zoula Václav, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 307/16

Značky: přípravy, propionové, způsob, 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl, kyseliny

Text:

...další látky(metylester, 2-dietylaminoetylester), které rovněž není nutno destilovat. Další významnou skutečnostíi je,že kyselina vzorce I je tak čistá, že po jednoduchém přečištění převedením do vodného roztoku draselné solí a zpětným uvolněním kyselinou při delším stání krystaluje a poskytuje téměř čistý racemát B (t.t. 84 až B 7 OC). Předmětem tohoto vynálezu je tedy termická dekarboxylace krystalické kyseliny vzorce II a způsob...

Způsob přípravy diethylesteru kyseliny furfurylidenmalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258293

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zelenka Antonín, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 307/46

Značky: diethylesteru, přípravy, způsob, furfurylidenmalonové, kyseliny

Text:

...s toluenem, která vře při 84 QC.V této fázi je tedy teplota reakční směsi jen 100 až 104 °C. Až po odstranění vody seteplota směsi zvolna zvýši na 110 až 120 °C a když teplota destilujícich par dosáhne lll C, je reakce skončena, protože destiluje čistý toluen.Zpracovánimreakčni směsi se ve výtěžku B 5 získá velmi čistý produkt, který podle plynové chromatoqrafíe obsahuje 99,7 8 žádané látky. Ve srovnání 5 citovanou literaturou poskytuje...

Způsob výroby steroidních 11,12-nenasycených sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233418

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schwarz Vladimír, Štrof Jiří, Zelenka Antonín, Smrž Rudolf

Značky: 11,12-nenasycených, sloučenin, výroby, způsob, steroidních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy steroidních 11,12-nenasycených sloučenin, významných meziproduktů pro výrobu farmaceutických účinných látek, jako je např. kyselina chenodesoxycholová nebo ursodesoxycholová. Nově navržený postup výroby spočívá v jednostupňové dehydrataci příslušných 12-alfa-hydroxysloučenin chloridy anorganických kyselin, např. tionylchloridem, oxychloridem fosforečným, chloridem fosforitým v inertním rozpouštědle za...

Způsob výroby alkoxydihydroderivátů citronellalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246341

Dátum: 13.03.1986

Autori: Zelenka Antonín, Dejmek Luboš

MPK: C07C 47/19

Značky: alkoxydihydroderivátů, způsob, citronellalu, výroby

Text:

...do směsi ledu 100 d), 50 d toluenu a 25 d 50 hydroxidu sodněho.ten se nechá reagovat se směsi 96 »až 1000/0 kyseliny sírové a alkoholu R-Ol-l, kde R má výše uvedený význam a vzniklý enamin alkoxydlhydrocitrvonellalu se rozloží na alkoxydihydrocitronellal obecného vzorce I postupným přídáväním kyselé reakční směsi za chlazení na teplotu v rozmezí 0 až 30 stupňů Celsia do směsi organického ro~z~ pouštědla, s výhodou hexanu nebo toluenu,vody a...

Způsob přípravy dimethylesteru kyseliny kyaniminodithiouhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 221221

Dátum: 15.01.1986

Autori: Vejdělek Zdeněk, Tůma Luboš, Smrž Rudolf, Zelenka Antonín

Značky: kyaniminodithiouhličité, dimethylesteru, přípravy, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy dimethylesteru kyseliny kyaniminodithiouhličité vzorce I N(C-N=C(SCH3)2 (I) reakcí kyanamidu se sirouhlíkem a hydroxidem sodným nebo draselným ve vodném acetonu o koncentraci 40 až 60 % obj. a methylací získané soli kyseliny kyaniminodithiouhličité obecného vzorce II N(C-N=C(SMe)2 (II), kde Me značí atom sodíku nebo draslíku, dimethylsulfátem při teplotě 0 až 25 °C, s výhodou při 5 až 10 °C, a izolací žádaného...

Zajišťovací pancíře pro mlecí desky ventilátorových mlýnů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226773

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šustek Alois, Vocel Milan, Zelenka Antonín

Značky: ventilátorových, výroby, pancíře, zajišťovací, mlecí, mlýnů, způsob, jejich, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací pancíře pro mlecí desky ventilátorových mlýnů, vyznačené tím, že jsou tvořeny tělem (1), do něhož plynule přechází uzamykací žebro (2), přičemž v těle (1) jsou předlity tvarované otvory (3) pro upevňovací šrouby se zapuštěnou a tvarovanou hlavou.

Způsob přípravy N-(2-halogenethyl)-N’-kyanimino-S-methylisothiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218047

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zelenka Antonín, Smrž Rudolf, Vejdělek Zdeněk

Značky: přípravy, n-(2-halogenethyl)-n'-kyanimino-s-methylisothiomočovin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-(2-halogenethyl)-N´-kyanimino-S-methylisothiomočovin obecného vzorce I v němž Hal značí atom chloru nebo bromu, vyznačující se tím, že se dimethylester kyseliny kyaniminodithiouhličité vzorce II kondenzuje se solí 2-halogenethylaminu obecného vzorce III Hal-CH2CH2NH2 . H Hal (III), v němž Hal značí totéž co ve vzorci I, v prostředí organického rozpouštědla, zejména alkanolu s 1 až 3 atomy uhlíku, v přítomnosti hydroxidu...

Způsob přípravy kyseliny dipropylmalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 217120

Dátum: 01.07.1984

Autori: Smrž Rudolf, Štrof Jiří, Zelenka Antonín

Značky: dipropylmalonové, způsob, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny dipropylmalonové alkalickou hydrolýzou esterů kyseliny dipropylmalonové, zejména ethylesteru, v heterogenním systému , tvořeném vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu a esterem kyseliny dipropylmalonové, při teplotě varu reakční směsi, za přítomnosti kvartérní amoniové soli obecného vzorce ve kterém značí R1 alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 alkyl s 1 až 10 atomy uhlíku , R3 alkyl s 1 až 16 atomy...

Způsob přípravy esterů kyseliny dipropylmalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216468

Dátum: 01.07.1984

Autori: Štrof Jiří, Smrž Rudolf, Zelenka Antonín, Vejdělek Zdeněk

Značky: esterů, přípravy, způsob, kyseliny, dipropylmalonové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů kyseliny dipropylmalonové reakcí esterů kyseliny malonové s n-propylhalogenidem, v přítomnosti alkoxidu alkalického kovu, v prostředí alkoholu, nejlépe takového, kterým je esterifikována kyselina malonová. Principem tohoto způsobu je proti známému stavu obrácený postup alkylace, při němž se ke směsi malonanu a propylhalogenidu, zahřátého na vhodnou teplotu, přidává alkoholický roztok alkoxidu alkalického...